CONSILIUL LOCAL in care PROIECTELE de HOTARARE sunt initiate doar de UN SINGUR OM. Restul lumii nu gandeste, doar executa!...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 22.04.2017 09:06 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Local al municipiului Timişoara a fost convocat in sedinta ordinara in 24 aprilie 2017, ora 16, in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Timisoara, B-dul C.D. Loga nr.1.
Ordinea de zi:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local din data de 31.03.2017.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea suprafeţei imobilului cu nr. topo nr.5711 inscris in CF 406865 Timişoara (CF vechi 2350), situat in str. 3 August 1919 nr. 3 – Timişoara, de la 655 mp. la 668 mp.
3. Proiect de hotarare privind rectificarea suprafeţelor şi dezlipirea terenurilor inscrise in C.F. nr. 408892, Timişoara, C.F. nr. 427394, str. Bujorilor nr. 55-57, in vederea realizarii unei parcari in Intr. Peru.
4. Proiect de hotarare privind dezmembrarea imobilului inscris in C.F. nr. 404772 Timişoara, nr. top 404772 şi imobilul inscris in CF nr. 409149 Timişoara, nr. top 409149.
5. Proiect de hotarare privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/27.03.2012- privind prelungirea valabilitaţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin HCL nr. 157/28.05.2002, modificata.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de navigaţie pe Canalul Bega şi semnalizarea canalului, lucrarile topografice şi batimetrice.
7. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a cotei de 2/9 aferenta spaţiului cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa, cu adresa in Timişoara Bulevardul Regele Carol I, nr.  21, parter, ap. SAD7, inscris in C.F. nr. 411401 – C1 – U13, nr. topo 411401 – C1 – U13, la preţul de 7.000 euro.
8. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a cotei de 2/9 aferenta spaţiilor cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa din Timişoara Bulevardul Regele Carol I, nr. 21, etaj parter: ap. SAD3 – inscris in C.F. nr. 411401-C1-U9 şi nr. topo 411401-C1-U9, ap.SAD4- inscris in C.F. nr. 411401-C1-U10 şi nr. topo 411401-C1-U10, ap.SAD5-inscris in C.F. nr.411401-C1-U11 şi nr. topo 411401-C1-U11 şi ap. SAD6 inscris in C.F. nr. 411401-C1-U12 şi nr. topo 411401-C1-U12 la preţul de vanzare de 50.000 euro.
9. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a cotei de 2/9 din imobilul cu adresa in Timişoara , strada 3 August nr. 25, inscris in C.F. nr. 423401, Cad:C1, nr. topo 5742, la preţul de 90.000 euro.
10. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a cotei de 2/9 aferenta spaţiului cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa, cu adresa in Timişoara Bulevardul Regele Carol I, nr.19, etaj parter, ap. SAD1, inscris in C.F. nr. 411400 – C1 – U16, nr. topo 411400 – C1 –U16, la preţul de 80.000 euro.
11. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinţa gratuita, pe perioada realizarii investiţiilor, catre Agenţia Naţionala pentru Locuinţe (A.N.L.), a terenului situat in Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr.1/E, in suprafata de 2446 mp., identificat prin CF 444149, nr. cad. 444149, in vederea construirii unui bloc de locuinţe in regim S+P+6E – 30 de unitaţi locative, destinate inchirierii tinerilor specialişti din sanatate şi aprobarea contractului intre Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, Municipiul Timişoara şi Direcţia de Sanatate Publica.
12. Proiect de hotarare privind denumirea Bazei de antrenament a Stadionului Dan Paltinişanu, situata pe Aleea F.C. Ripensia Timişoara, dupa numele fostului fotbalist ADRIAN STOICOV.
13. Proiect de hotarare privind stabilirea cheltuielilor indirecte şi profitul pentru preţurile aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 104/31.03.2017 - privind atribuirea contractului pentru activitatea de reparaţii şi intreţinere a strazilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timişoara precum si a infrastructurii intrainstitutionale a municipalitatii, catre SC Drumuri Municipale Timisoara SA, in temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Timişoara in calitate de partener şi cofinanţarii Proiectului ”Utilizarea Infrastructurii Verzi ca sistem de management pentru reabilitarea habitatelor” acronim ”TiCs Ginet”, in cadrul Programului Interreg VA Romania – Ungaria.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii taxei de membru al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici pentru anul 2017.
16. Proiect de hotarare pentru modificarea contractului-cadru de finanţare nerambursabila pentru proiecte de sport şi a Anexei nr. 1 la contractul-cadru privind categoriile de cheltuieli pentru acţiunile/activitaţile sportive, aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 436/16.10.2015.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea finanţarii din bugetul local al Municipiului Timişoara, a proiectului sportiv ”Horia Colibaşanu pleaca in cea mai performanta ascensiune romaneasca pe Everest”.
18. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru construire locuinţe de serviciu şi servicii suport in regim S+P+10E+Er de catre Regia Autonoma de Transport Timişoara.
19. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire hala depozitare şi birouri” Calea Moşniţei, C.F. 428610, Timişoara.
20. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Locuinţe colective, servicii, comerţ”, Bd. Iosif Bulbuca nr. FN, CF 432853, CF 432854, Timişoara.
21. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii anuale a managementului Filarmonicii Banatul Timişoara.
22. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii anuale a managementului Casei de Cultura a Municipiului Timişoara.
23. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului evaluarii finale a managementului Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara.
24. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului evaluarii finale a managementului Teatrului German de Stat Timişoara.
25. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special imputernicitului Consiliului Local al Municipiului Timişoara in Adunarea Generala ordinara a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timiş.
26. Adresa nr. SC2017 – 008569 a domnului Moldovan Calin Paul referitoare la plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 18/29.01.2001 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuinţe Muzicescu – Calea Urseni Timişoara.
27. Adresa nr. SJ2017 – 6736/23.03.2017/23.03.2017 a Serviciului Juridic privind solicitarea formulata de catre Asociaţia Baschet Club Timişoara prin administrator Judiciar Sabou& Burz Lichidari SPRL referitoare la deschiderea procedurii generale a insolvenţei impotriva debitorului Asociaţia Baschet Club Timişoara.
28. Interpelarile consilierilor locali.
Proiectele de hotarare inscrise pe Ordinea de Zi au fost iniţiate de primarul municipiului Timişoara –  Nicolae Robu.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.