Consiliul Local se muta la... Politehnica

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 29.07.2015 20:15 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Local al municipiului Timişoara a fost convocat in şedinţa ordinara, in data de 31 iulie 2015, ora 14,  in Sala  Mica a Senatului Universitaţii Politehnica Timişoara din Piaţa Victoriei nr.2.
Pe ordinea de zi figureaza:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 09.07.2015.
2. Proiect de hotarare privind conferirea post mortem a Titlului de Cetaţean de Onoare al Municipiului Timişoara Profesorului Dr.Ing.Doc.Dr. HC IOAN M. ANTON.
3. Proiect de hotarare privind conferirea Titlului de Cetaţean de Onoare al Municipiului Timişoara doamnei Coleta de Sabata.
4. Proiect de hotarare privind conferirea Titlului de Cetaţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Prof. Univ. Dr. Med. Ştefan Iosif Dragulescu.
5. Proiect de hotarare privind modificarea datelor de identificare a imobilului prevazut la poz. Nr.62 din Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local nr. 64/26.03.2002, atestata prin H.G. nr. 977/2002, Anexa nr. 2 poz. nr. 454.
6. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara in domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţa situat in Timişoara, str. Vacarescu nr.32/a.
7. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara in domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat in str. Mihail Kogalniceanu nr. 21, inscris in C.F. nr. 407503 Timişoara nr.cad/top. 5569; 5570, in vederea concesionarii unei suprafeţe de teren necesare extinderii construcţiilor proprietate personala.
8. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.43/01.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile de desfaşurare a activitaţilor de comerţ stradal-terase sezoniere pe raza Municipiului Timişoara.
9. Proiect de hotarare privind darea in administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a investiţiei privitoare la reconstrucţia şi modernizarea a doua tramvaie de tip GT4.
10. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei imobilului ce apartine Liceului Tehnologic Agricol “Petru Botis” - cladire scoala S+ P+2E si a terenului aferent, situat in Timisoara str.Calea Aradului nr.56, si trecerea acestora din proprietatea publica a Municipiului Timisoara in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului Educatiei Nationale.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţarii la dreptul de proprietate de catre S.C. INCANTO ITALAGRICOLA S.R.L.
12. Proiect de hotarare privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii la Direcţia de Evidenţa a Persoanelor Timişoara.
13. Proiect de hotarare privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie dr. Victor Babeş Timişoara.
14. Proiect de hotarare pentru modificarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 503/22.10.2013, modificate prin Hotararea Consiliului Local nr.441/12.09.2014 şi Hotararea Consiliului Local nr.205/08.05.2015.
15. Proiect de hoarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 415/20.11.2009 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si analizei cost-beneficiu, a proiectului precum si a cheltuielilor legate de proiect, corespunzator realizarii obiectivului de investitii „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau- Timisoara” in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 3 – “ Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie 3.4 – “ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua” si revocarea HCL nr. 241/20.05.2014.
16. Proiect de privind modificarea si completarea Protocolului de acordare a facilitaţilor la transportul in comun unor categorii de cetaţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat si completat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 80/26.02.2013, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 478/24.09.2013, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 612/10.12.2013, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 392/01.08.2014 si prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 603/09.12.2014.
17. Proiect de hotarare privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului Centrul Social de Urgenţa pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timişoara, de catre personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Paza Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.
18. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara.
19. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Direcţiei de Evidenţa a Persoanelor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara la ” Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto Naţional” – 2015 in vederea achiziţionarii unui autoturism prin acest program.
20. Proiect de hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2015 datorat bugetului local pentru patru cladiri, Fundaţiei Umanitare ”Centrul Vieţii”.
21. Proiect de hotarare privind suplimentarea Agendei manifestarilor culturale din anul 2015 a Casei de Cultura a Municipiului Timişoara.
22. Proiect de hotarare privind realizarea a trei statui ecvestre in cinstea a trei personalitaţi istorice care au marcat viaţa culturala, economica şi spirituala a oraşului Timişoara: Prinţul Eugeniu de Savoya, Iancu de Hunedoara şi Paul Chinezu.
23. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zona locuinţe cu funcţiuni complementare”, parcela A 694/11, Timişoara.
24. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire hala (P) producţie nepoluanta (echipamente electronice şi automatizari), corp administrativ P+1E şi imprejmuire”, str Vasile Georgevici CF 411943, nr. top 637/7-a/2, Timişoara.
25. Interpelarile consilierilor locali.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.