CONSILIUL LOCAL TIMISOARA va scumpi GIGACALORIA la 398,49 lei/Gcal cu TVA. Cu salariul minim poti cumpara 2 gigacalorii si ceva pe luna!...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 28.10.2017 11:14 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Local al Municipiului Timişoara a fost convocat in ŞEDINŢA ORDINARA, in data de 31.10.2017, ora 16,00, in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr.1.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local din data de 17.10.2017.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017.
3. Proiect de hotarare privind atribuirea imobilului din Timişoara, str. Pavlov nr. 19,catre Direcţia de Asistenţa Sociala a Municipiului Timişoara cu contract de comodat pentru desfaşurarea activitaţilor specifice.
4. Proiect de de hotarare privind atribuirea in folosinţa gratuita a unor spaţii pe o perioada de 10 ani, catre noua structura cu personalitate juridica Direcţia de Asistenţa Sociala a Municipiului Timişoara.
5. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 348/18.07.2014 privind darea in administrare a imobilului din Timişoara, str. I. Plavoşin nr. 21 catre Direcţia de Asistenţa Sociala Comunitara Timişoara.
6. Proiect de hotarare privind darea in administrare catre Direcţia Poliţiei Locale, a imobilului-teren situat in Timişoara str. Renaşterii nr.28, inscris in C.F. nr. 444784 – Timişoara.
7. Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea Hotararii Consiliului Local nr. 162/10.05.2016, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 72/21.02.2017, privind delegarea gestiunii, prin atribuire directa, a serviciului ”Activitatea de
semnalizare a circulaţiei rutiere, intreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara”, precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului şi Contractului de delegare a
gestiunii.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii activitaţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale in Zona 1 Timişoara, Judeţul Timiş, din cadrul proiectului ”Sistem Integrat de
Management al Deşeurilor din Judeţul Timiş”.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timişoara, a terenurilor ce fac obiectul renunţarii la dreptul de proprietate de catre S.C. Cafas S.R.L., S.C. Artex Imobiliara S.R.L., Iacob Leon şi Iacob Cornelia.
10. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de instrainare a imobilului din Piaţa Adamachi nr.7, inscris in C.F. nr. 436369, nr.topo 10277, 10278 la preţul de
242.000 euro.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea ”Actualizarii Strategiei de alimentare cu energie termica a Municipiului Timişoara 2016”.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea preţului pentru energia termica produsa in cogenerare şi livrata din centrala de cogenerare CET Sud Timişoara aparţinand S.C. Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A.
13. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara in Societate Comerciala pe acţiuni.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Timişoara la Targul de Turism al Romaniei in perioada 15-20 noiembrie 2017.
15. Proiect de hotarare privind acordarea masei lemnoase rezultata din taieri ca ajutor suplimentar beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea D.A.L.I. aferent obiectivului de investiţii Fantana Ornamentala Dacia.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zona urbanizare – zona mixta cu regim de construire inchis, adiacenta principalelor artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara.
18. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zona rezidenţiala cu funcţiuni complementare, schimbare destinaţie imobil din anexa gospodareasca in casa de locuit”, zona Plopi Sud, Timişoara.
19. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ” Construire casa familiala cu 2 apartamente”, str. Apicultorilor nr.4, Timişoara.
20. Adresa nr. SC2017 – 24825/09.10.2017 a domnului Tric Olimpiu privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 166/2003 – pentru completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Timişoara , in ceea ce priveşte poziţia nr.1768 din anexa.
21. Adresa nr. SC2017-026734/26.10.2017 a Consiliului Judeţean Timiş referitoare la Dispoziţia nr.489/24.10.2017 – privind exproprierea imobilelor proprietate privata situate pe teritoriul judeţului Timiş, care fac parte din coridorul de expropriere pentru realizarea lucrarii de utilitate publica ”Largirea la 4 benzi de circulaţie a DJ 592  Timişoara-Moşniţa Noua”.
22. Adresa nr. SC2017-026186/20.10.2017 a Consiliului Judeţean Timiş referitoare la Hotararea nr. 237/18.10.2017 .
23. Interpelarile consilierilor locali.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.