Consiliul Local va sarbatori Ziua Timisoarei cu o sedinta ordinara...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 30.07.2014 17:07 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Consiliul Local al municipiului Timisoara a fost convocat in şedinţa ordinara in data de 01.08.2014 , ora 13,00,  in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Timisoara din B-dul C.D. Loga nr. 1.
Ordinea de zi a şedintei cuprinde:
1. Sedinta festiva a Consiliului Local al Municipiului Timisoara dedicata Zilei Timisoarei.
2. Decernarea post mortem a Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara lui Paul Neagu.
3. Decernarea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara domnului Paul Eugen Banciu.
4. Decernarea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara domnului Eugen Dorcescu.
5. Aprobarea Procesului-Verbal al Sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 18.07.2014.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. pentru anul 2014”.
7. Proiect de hotarare privind includerea in documentele oficiale emise de Primaria Municipiului Timisoara a titulaturii Timisoara 2021 Capitala Culturala Europeana Oras Candidat.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii taxei de membru al asociatiei Eurocities pentru anul 2014.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii taxei de membru al asociatiei Les Rencontres pentru anul 2014.
10. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara, a retelelor de alimentare cu apa si energie termica evidentiate in implementarea proiectelor „Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara” si „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, in vederea scoaterii din functiune, dezmembrarii, casarii si valorificarii materialelor rezultate din dezmembrarea acestora.
11. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara a doua cladiri aflate in administrarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” Timisoara precum si scoaterea din functiune in vederea demolarii.
12. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotararea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 privind stabilirea modalitatii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj si aprobarea documentatiei de atribuire.
13. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 205/15.04.2014 privind stabilirea modalitatii de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara.
14. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta S.A.D 1 , parter, la pretul de 485.000, 00 lei, situat in imobilul din Piata Victoriei nr. 8.
15. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a imobilului situat in Timisoara, strada 16 Decembrie 1989 nr. 25 la pretul de 540.000 euro.
16. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a sopatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta SAD2, parter, la pretul de 15.000 euro, situat in in imobilul din str. Gheorghe Lazar nr. 4.
17. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a sopatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta SAD, parter, la pretul de 18.500 euro situat in imobilul din str. Gheorghe Doja nr.31, ap.4.
18. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timisoara, a terenului ce face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre Chirici Alexandru si Chirici Maria-Elena.
19. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timisoara, a terenurilor ce fac obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre S.C. IMOBPRACTIC S.R.L.
20. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de apartamentare a imobilului situat in Timisoara, str. Preyer nr.33.
21. Proiect de hotarare privind aprobarea unui numar de 5 amplasamente pentru amplasare rulote mobile pe domeniul public, scoaterea la licitatie publica deschisa cu strigare a acestora, aprobarea caietului de sarcini, a instructiunilor si a modelului cadru de contract de inchiriere.
22. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unei suprafete de teren de 20.000 mp, in vederea realizarii unei unitati industriale si de servicii de logistica in Parcul Industrial Freidorf, Timisoara.
23. Proiect de hotarare privind aprobarea demararii procedurilor legale de catre S.C. COLTERM S.A. privind decontarea din surse proprii a lucrarilor suplimentare care nu au fost incluse in contractul initial de lucrari nr.221/06.12.2011, avand ca obiect Retehnologizarea a trei cazane de abur, CAE1, CAE2 si CAE3(IMA6) in CET SUD, aferent proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timisoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana”.
24. Proiect de hotarare privind constituirea Consiliului de Administratie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.
25. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei de analiza a spatiilor temporar disponibile, situate in imobilele institutiilor scolare, medicale, sportive si culturale, aflate in proprietatea Municipiului, constituita in baza Hotararii Consiliului Local nr. 186/29.03.2013, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 510/22.10.2013.
26. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, aprobata conform art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012.
27. Proiect de hotarare privind metodologia de inchiriere a spatiilor temporar disponibile din incinta unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Timisoara.
28. Proiect de hotarare privind criteriile de intocmire a listelor de prioritati si procedura de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat si a locuintelor sociale.
29. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului „ Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte din municipiul Timisoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/luna”.
30. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.113/26.02.2013 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica imobil B-dul Take Ionescu, nr. 11-13”.
31. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local in vederea finalizarii lucrarilor de amenajare a Bisericii cu hramul „Sfantul Ierarh Nicolae” – Parohia Ortodoxa Romana Timisoara – Zona Soarelui Sud.
32. Proiect de hotarare privind suplimentarea valorii prevazute la art. 2^1 din Protocolul de acordare a facilitaţilor la transportul in comun unor categorii de cetaţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat si completat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 80/26.02.2013, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 478/24.09.2013 şi prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 612/10.12.2013 .
33. Proiect de hotarare privind aprobarea platii TVA-ului platit de operatorul S.C. AQUATIM S.A. din fondul IID in cadrul proiectului de investitii „Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei reziduale si modernizarea canalizarii pentru populatia orasului Timisoara situat in judetul Timis din Romania”.(masura ISPA 2000/RO/16/P/PE/004).
34. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte colective, functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+Er, str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timisoara.
35. Informarea nr. SC2014 – 017507/17.07.2014 a Directiei Dezvoltare referitoare la realizarea si exploatarea obiectivului „Incubator de afaceri si centru de transfer tehnologic in domeniul software Timisoara, precum si a S.C. UBIT S.R.L.
36. Raportul de activitate al domnului consilier Herzog Bogdan Radu inregistrat cu nr.SC2014 – 019624/29.07.2014.
37. Interpelarile consilierilor locali.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.