Consortiul Universitaria solicita un nou pact pentru educatie

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 16.05.2015 14:21 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Dupa 25 de ani de schimbari permanente in invaţamantul romanesc, in care mai mult de 20 de miniştri ai educaţiei şi cercetarii au abordat in mod diferit politica invaţamantului superior şi a cercetarii ştiinţifice, consorţiul UNIVERSITARIA considera ca este necesara o perspectiva coerenta asupra dezvoltarii acestui domeniu esenţial pentru progresul societaţii.
Observand incoerenţa şi impredictibilitatea sistemului de invaţamant superior prin abordari top-down, consorţiul propune o coordonare de tip bottom-up, care sa reflecte evoluţiile inregistrate deja in universitaţi.

Propunerile incluse in rezoluţia de faţa ar trebui acceptate de orice guvern, pentru a asigura continuitate, stabilitate şi predictibilitate in dezvoltarea invaţamantului superior din Romania.

Consorţiul considera imperativa ideea unui nou pact pentru educaţie (pentru perioada 2015-2020) care sa reia şi sa extinda liniile de acţiune enunţate in pactul precedent care a fost semnat in 2008.
Fiecare sistem social, implicit sistemul educaţional, necesita experimente şi inovaţii in scopul identificarii celor mai bune soluţii.
Insa, la un moment dat, acestea trebuie consolidate astfel incat stabilitatea, coerenţa şi continuitatea sa le ofere actorilor implicaţi posibilitatea deciziilor raţionale.
Fara continuitate şi coerenţa, fara proiecţii pe termen mediu şi lung, invaţamantul superior şi cercetarea romaneasca nu vor reuşi sa-şi redobandeasca prestigiul social, recunoaşterea academica internaţionala şi increderea publica.
Consorţiul Universitaria are legitimitatea sa exprime o poziţie avizata privind starea şi evoluţia invaţamantului superior şi a cercetarii, sa ofere o radiografie completa şi corecta, sa genereze schimbarile adecvate, indiferent de partidele politice aflate la guvernare.
Producţia ştiinţifica a celor 5 universitaţi reprezinta 34% din numarul total al articolelor prezente in Scopus in ultimii 2 ani, respectiv 44% din articolele din Romania prezente in ISI Web of Science.
Universitaţile membre ale consorţiului pregatesc un numar de peste 125.000 de studenţi, reprezentand 28% din totalul studenţilor inmatriculaţi in invaţamant superior public.
Structural, pe cele trei cicluri de studii universitare consorţiul Universitaria reprezinta 26% din totalul studenţilor cuprinşi in programele de licenţa, 34% din totalul studenţilor din programele de master, 30% din totalul studenţilor din programele de studii doctorale.

In ceea ce priveşte recunoaşterea şi prestigiul internaţional, singurele instituţii de invaţamant superior din Romania prezente constant in diferitele clasificari şi ierarhizari care atesta acest lucru sunt universitaţile din consorţiul Universitaria (Quacquarelli Symonds, Shanghai, The Times Higher Education, Best Global Universities, URAP, REPEC, Thompson Reuters University, Webometrics).
Propunerile consorţiului sunt fundamentate pe analizele efectuate in ultimii ani de specialişti in teoria şi politica invaţamantului superior, recunoscuţi pe plan internaţional.
Analiza documentelor releva o serie de probleme structurale şi funcţionale ale invaţamantului superior şi cercetarii:
# subfinanţarea cronica a invaţamantului superior şi reducerea finanţarii pe baza criteriilor de performanţa;
# absenţa unei clasificari şi ierarhizari actualizate a instituţiilor de invaţamant superior şi a programelor de studii şi absenţa stimulentelor pentru excelenţa academica şi imbunataţirea performanţelor instituţiilor de invaţamant superior (angajabilitate; cercetare; formarea de cetaţeni activi si implicaţi);
# inexistenţa unor opţiuni de angajare competitive cu mediul privat, ceea ce creeaza dificultaţi insurmontabile pentru recrutarea personalului didactic şi de cercetare in domeniul matematicii şi ştiinţelor naturii;
ratele mari de abandon atat in invaţamantul preuniversitar, cat şi in cel universitar;
# declinul constant al numarului de studenţi atat din cauze demografice, cat şi din cauza mediului instituţional şi economic general; acest fenomen negativ nu este compensat prin creşterea calitaţii educaţiei şi cercetarii universitare;
# nivelul scazut de internaţionalizare a invaţamantului superior in ansamblu şi a majoritaţii covarşitoare a programelor de studii, ceea ce reflecta constrangerile legislative, slaba recunoaştere internaţionala a mediului academic romanesc şi precaritatea potenţialului financiar;
# inadecvarea conţinuturilor unor programe de studii la cerinţele pieţei muncii;
# pierderea unui potenţial uman valoros din cauza absenţei unor politici coerente de sprijin al celor cu nevoi speciale (studenţi supradotaţi, studenţi cu dizabilitaţi, studenţi din medii socio-economice dezavantajate, studenţi din mediul rural etc.);
# scaderea credibilitaţii instituţiilor de invaţamant superior din cauza abordarii superficiale a multiplelor cazuri de plagiat, corupţie academica, incompatibilitaţi etc. şi diminuarea relevanţei diplomelor universitare;
rigiditatea şi anchilozarea invaţamantului superior romanesc determinate de suprareglementare, centralism birocratic şi pseudoautonomie;
# absenţa predictibilitaţi şi continuitaţii in dezvoltarea invaţamantului superior şi a cercetarii din cauza incoerenţei legislative şi a frecventelor masuri administrative fara justificari temeinice.

Invaţamantul superior şi cercetarea ştiinţifica pot avea un rol decisiv in dezvoltarea economico-sociala a ţarii, prin reconstrucţia instituţionala, diferenţierea universitaţilor, promovarea excelenţei individuale, stimularea performanţelor academice şi intarirea principiilor fundamentale ale autonomiei instituţionale şi competiţiei efective a ideilor.
In acest sens, consorţiul considera ca se impun cu necesitate urmatoarele linii directoare:
1. Alocarea a minim 6% din PIB pentru educaţie;  
2. Evaluarea şi clasificarea universitaţilor printr-un program internaţional, neutru din punct de vedere politic şi nesusceptibil de influenţe şi presiuni sociale;
3. Restructurarea finanţarii publice a invaţamantului superior in sensul echilibrarii criteriilor sociale (accesul liber şi neingradit al celor care indeplinesc standardele minimale de admitere) cu criterii de performanţa academica;
4. Adoptarea cadrului de finanţare  multianuala a invaţamantului superior şi a cercetarii din Romania;
5. Adoptarea principiului de finanţare publica obligatorie a cercetarii ştiinţifice cu minim 1% din PIB;
6. Descentralizarea administrativa şi responsabilizarea structurilor executive şi academice din instituţiile de invaţamant superior;
7. Iniţierea şi consolidarea programului „Iniţiativa de Excelenţa Academica”, in scopul dezvoltarii unor universitaţi romaneşti competitive internaţional, pentru perioadele 2016-2020, 2021-2025;
8. Reconstrucţia instituţionala a invaţamantului superior şi cercetarii ştiinţifice romaneşti prin elaborarea şi adoptarea unei legi simple, flexibile, cuprinzatoare şi coerente;
9. Participarea şi consultarea studenţilor in procesul de luare a deciziilor la toate nivelurile;
10. Adoptarea unui cadru legal privind salarizarea cercetarilor ştiinţifici din universitaţi, similar celui din Academia Romana şi institutele naţionale de cercetare.

Consorţiul Universitaria, organism format din unele dintre cele mai prestigioase universitaţi din Romania (Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara), s-a reunit, in zilele de 14-17 mai, la UVT, pentru a dezbate şi pentru a proiecta direcţii strategice necesare unei abordarii coerente cu privire la dezvoltarea invaţamantului superior şi a cercetarii ştiinţifice, rezoluţia fiind semnata de Universitatea din Bucureşti - Prof. univ. dr. Mircea Dumitru, Universitatea Babeş-Bolyai - Prof. univ. dr. Ioan-Aurel POP, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi - Prof. univ. dr. Vasile IŞAN, Academia de Studii Economice - Prof. univ. dr. Pavel NASTASE şi Universitatea de Vest din Timişoara - Prof. univ. dr. Gabriel –Marilen Pirtea.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.