Cum da Consiliul Local de pomana o cladire catre PSD Timis?

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 24.09.2013 16:05 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Consiliul Local al Municipiului Timişoara se va reuni în şedinţă extraordinară, în data de 24.09.2013, ora 15, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr. 1.
Ordinea de zi  a şedinţei cuprinde:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 03.09.2013.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013.
3. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului „LOT nr.1” având suprafaţa de 970,0 mp.
4. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului „LOT nr. 1” identificat cu nr. cad. DF1508 având suprafaţa de 12214,0 mp., teren pentru Calea Ferată, imobilului „LOT nr.2” identificat cu nr. cad. DF1559 având suprafaţa de 56172,0 mp, teren pentru Calea Ferată, imobilului „LOT nr.3” identificat cu nr. cad. DF1559/1 având suprafaţa de 12127,0 mp., teren pentru Calea Ferată.
5. Proiect de hotărâre privind operatiunea cadastrala de modificare a limitelor de proprietate a imobilului de sub nr. topografic 16230/1/2/2 aflat in proprietatea privata a S.C. TIMCARDENAS S.R.L., in raport cu limitele de proprietate a imobilului de sub nr. topografic 16230/1/2/1 aflat in proprietatea Municipiului Timisoara -Domeniul Public.
6. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a terenului pe care se află Cimitirul Nicoreşti, zona Steaua.
7. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor cu nr. topo 99/1, nr. topo.100 şi nr. Topo.101/1/1 şi dezlipirea imobilului nou creat în urma dezlipirii în vederea reglementării incintei Parcului Copiilor „Ion Creangă”.
8. Proiect de hotărâre privind dezlipirea şi alipirea imobilelor situate în str. Diaconu Coresi cu număr topografic 14167/2/1/1 înscris în C.F. 420388 Timişoara cu nr. Topographic 14168/1 înscris în C.F. nr. 420385 Timişoara în vederea clarificării limitelor de proprietate şi a suprafeţei incintei.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Jugănaru Verginia.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării (la valoarea de 441.176,71 lei) imobilului construcţie situat în Timişoara, Spl. Tudor Vladimirescu nr. 26, înscris în CF 421817, Timişoara, nr. Top 421817 – C1, către Partidul Social Democrat filiala Timiş.
11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preeemţiune din partea Consiliului Local Timişoara la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD1, situat în imobilul din Piaţa Unirii nr.9, la preţul de 60.000 euro.
12. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.25 din strada Miloia Bl. B1 sc.A, ap.25 din str. Miloia Bl. B1 Sc. B şi ap.2 situat în str. Miloia Bl. B2.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 – privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în Municipiul Timişoara.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34/15.01.2013 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/26.02.2013.
15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/26.02.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.12/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei II – pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiie IV - pentru administraţie locală, juridică, ordine public, drepturile omului şi problem ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
17. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.
19. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”.
20. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei în vederea continuării lucrărilor de construcţii începute la ansamblul bisericesc Biserica Studenţilor corpurile B,C şi D.
21. Informare periodică privind îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru ACS Poli Timişoara şi modul de cheltuire a banilor alocaţi.
22. Prezentare/informare cu privire la rapoartele de control întocmite de Compartimentul Control în perioada iulie – august 2013.
23. Adresa nr. SC2013 – 21352/11.09.2013 a Serviciului Juridc privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. PIEŢE S.A. împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 70/26.02.2013 – privind stabilirea tarifelor de închiriere pentru imobilele aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, concesionate către Societăţile Comerciale şi Regiile Autonome la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de acţionar.
24. Informarea nr. SC2013 – 23162/10.09.2013 privind deplasarea domnului Viceprimar Dan Diaconu la Maastricht, Olanda, în perioada 29 – 31 august 2013.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.