Cum se pot scuti de plata impozitului pe cladire asociatiile cu caracter umanitar?

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 02.06.2012 13:08 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului, în anul 2013, pentru clădirile folosite pentru activităţi cu caracter social-umanitar, de către asociaţii, fundaţii sau culte, prevazuta la art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.
Art. 1. Pentru anul fiscal 2013, nu se supun impozitarii cladirile pentru care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
1) sunt utilizate exclusiv de catre asociatii, fundatii sau culte;
2) sunt utilizate exclusiv pentru desfasurarea cu titlu gratuit de activitati social-umanitare, constand in asigurarea de gazduire, hrana, sprijin material, ingrijire medicala, asistenta sociala, psihologica, activitati educationale,
activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala, pentru persoane aflate in dificultate (copii abandonati, orfani, proveniti din familii dezorganizate, persoane cu handicap, persoane varstnice , etc).
Art. 2. Scutirea prevazuta la art. 1 se acorda prin hotărârea consiliului local, pe baza de cerere, proportional cu perioada din anul fiscal 2013 in care sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute la art. 1, incepand cu data
de intai a lunii in care sunt indeplinite cumulativ conditiile pana la data de intai a lunii in care nu mai sunt indeplinite cumulativ conditiile.
Art. 3. Cererea de acordare a scutirii se comunica Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, prin posta sau prin registratura Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara si va cuprinde:
- datele de identificare ale solicitantului;
- elementele de identificare ale cladirii/cladirilor pentru care se solicita acordarea scutirii;
- temeiul de drept in baza carora se solicita acordare scutirii;
- motivele de fapt pe care se intemeiaza cererea de acordare a scutirii;
- perioada din anul fiscal 2013 pentru care se solicita acordarea scutirii.
Art. 4. In sustinerea cererii se depun urmatoarele documente:
- declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al asociatiei/fundatiei/cultului, in care sa se mentioneze urmatoarele informatii: 1) daca cladirea (cladirile) pentru care se solicita scutirea de la plata impozitului, este
utilizata in exclusivitate de asociatii/fundatii/culte; 2) toate activitatile desfasurate in cladirea/cladirile pentru care se solicita scutirea de la plata impozitului, natura activitatilor respective precum si modalitate de furnizare a
activitatilor, respectiv contra cost sau cu titlu gratuit.
- Actul constitutiv si Statutul asocitiei/fundatiei; Hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus insrierea organizatiei in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor; Actele aditionale prin care au fost aduse modificati/completari la actele
constitutive, precum si hotararile judecatoresti prin care s-a dispus modificarea/completarea actelor constitutive; Certificatul de inscriere al persoanei juridice fara scop patrimonial (in copie semnate si stampilate pentru
conformitate cu originalul);
- Actul constitutiv al cultului, Actele aditionale prin care au fost aduse modificari/completari la Actul constitutiv (in fotocopii semnate si stampilate pentru conformitate cu originalul).
Art. 5. In vederea verificarii indeplinirii conditiilor de acordare a scutirii, Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, prin serviciul de specialitate, va proceda la efectuarea unei cercetări la fata locului (respectiv la cladirea ce face obiectul cererii ce acordare a scutirii), curespectarea dispozitiilor art. 57 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala.
Art. 6. Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cerere de scutire de la plata impozitului pe cladiri in temeiul art. 250 alin.1 pct.19 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, prin
serviciul de specialitate, va intocmi un referat care va fi supus aprobarii Primarului Municipiului Timişoara.
Art. 7. In baza referatului aprobat de Primarul Municipiului Timisoara, serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, va proceda la:
1) întocmirea proiectului de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri, în vederea înaintării spre aprobare Consiliului local al Municipiului Timişoara;
2) respingerea cererii de acordare a scutirii (in situaţia in care prin referat s-a aprobat respingerea cererii de scutire), în cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiilor.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.