De ce e nevoie pentru a primi o locuinta sociala pe strada Polona?

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 25.03.2014 15:11 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timisorenii care sunt pe listele de prioritati pentru atribuirea unei locuinte din fondul locativ aflat la dispozitia Primariei Municipiului Timisoara pot depune cerere pentru apartamentele din blocul de pe strada Polona nr.19 pana la data de 30 aprilie 2014.
Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.  597 din 21.11.2013 s-a aprobat achizitionarea unor locuinte prin licitatie publica organizata cu ocazia unor executari silite.
Astfel, Primaria a achizitionat 129 de locuinte in str. Polona nr. 19.
La Primarie sunt inscrise 6078 persoane/familii pe listele de prioritati intocmite pentru anul 2014.
Avand in vedere numarul mare de solicitari, s-a impus stabilirea unor criterii specifice, necesare departajarii solicitantilor, criterii care au fost aprobate de Consiliul Local.
Solicitarile/cererile privind repartizarea de locuinte in str. Polona nr.19 se inregistreaza la Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii (camera 12)si vor fi insotite obligatoriu de documentele justificative necesare indeplinirii criteriilor.
Inchirierea acestor locuinte se va face pe un an de la data repartizarii, cu posibilitatea prelungirii succesive a contractului pe perioade de cate un an, la cererea scrisa a titularului de contract si numai daca acesta mai indeplineste criteriile. Chiria va fi calculata conform O.U.G. nr.40/1999, Legea 241/2001 si H.G. nr. 310/2007.
A. Criterii de acces la locuinta:
1. Titularul cererii de locuinta, care poate deveni beneficiar al unei repartitii de locuinta in str. Polona si titular al contractului de inchiriere, trebuie sa fie major si inscris pe listele de prioritati ale Primariei Municipiului Timisoara, sa aiba domiciliul stabil si sa lucreze in Timisoara. Restrictia referitoare la desfasurarea activitatii (sa lucreze) in Timisoara, nu se aplica persoanelor care sunt pensionare.
2. Titularul cererii de locuinta si membrii familiei acestuia sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia -, sa nu detina si sa nu fi detinut o alta locuinta in proprietate si/sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinte cu chirie din fondul locativ de stat sau A.N.L, sau sa nu fi detinut o locuinta cu chirie din fondul locativ de stat din care sa fi fost evacuat datorita neachitarii chiriei, a taxelor aferente apartamentului sau datorita unor motive imputabile chiriasului sau nerespectarii clauzelor contractuale. Restrictia nu are in vedere fostii chiriasi/proprietari care provin din locuinte care au fost retrocedate fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora prin legea nr.10/2001, Legea nr.112/1995, sentinte judecatoresti. Cererea de atribuire a unei locuinte din blocul din str. Polona se efectueaza numai individual si in nume propriu, fiind insotita de copie autentificata a actelor doveditoare necesare.
3. Acte doveditoare pentru stabilirea criteriilor de acces la locuinte: copie autentificata de pe actul de nastere si/sau de pe actul de identitate al titularului si membrilor de familie; declaratii autentificate ale titularului cererii si, dupa caz, ale sotiei/sotului si ale celorlalti membri majori din familia acestuia din care sa reiasa ca nu detin si nu au detinut o alta locuinta in proprietate si/sau nu au fost beneficiarul unei alte locuinte cu chirie din fondul locativ de stat sau A.N.L, sau sa nu fi detinut o locuinta cu chirie din fondul locativ de stat din care sa fi fost evacuat datorita neachitarii chiriei, a taxelor aferente apartamentului sau datorita unor motive imputabile chiriasului sau nerespectarii clauzelor contractual; adeverinta de la locul de munca cu venitul net din luna precedenta depunerii cererii, insotita de o copie a contractului de munca pentru titularul cererii si a celorlalti membrii de familie, iar pentru pensionari se va depune cuponul de pensie pentru luna anterioara depunerii solicitarii si decizia de pensie;
4. Repartizarea locuintelor se face in limita fondului disponibil, in ordinea nou stabilita in baza prezentelor criterii, ordine care se va stabili in baza unei fise de punctaj care va fi intocmita in baza actelor depuse de petent odata cu cererea.
B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:
1. Situatia locativa actuala: chirias in spatiu din fond locativ privat-15 pct., tolerat in spatiu sau chirias in camin studentesc sau proprietatea institutiei angajatoare -10 pct. Pentru persoanele care nu prezinta contract de inchiriere valabil, inregistrat la organele fiscale se va considera ca sunt tolerate in spatiu si se va acorda punctajul corespunzator.
2. Starea civila actuala.
2.1. Stare civila: casatorit -20 pct., familie monoparentala-15 pct., necasatorit-10 pct.
2.2. Nr. copiilor aflati in intretinere: 1 copil- 1pct., 2 copii-2pct., 3 copii-3pct., 4 copii- 4pct., > 4 copii -4 pct. + 1 pct. pentru fiecare copil
3. Starea de sanatate actuala: sanatos-0 pct., se acorda cate 2 puncte pentru fiecare membru al familiei care este incadrat in grad de handicap grav sau accentuat.
4. Statutul  socio - profesional al solicitantului
4. 1 Nivelul de studii si/sau de pregatire profesionala pentru titularul cererii: fara studii si fara pregatire profesionala -5 pct., cu scoala generala -10 pct., cu studii medii,sau profesionale-15 pct., cu studii postliceale -20 pct., cu studii superioare de lunga/scurta durata -25 pct. Punctajul pentru nivelul de studii se va acorda pentru studiile de cel mai inalt nivel absolvite cu  diploma, prezentandu-se in dovedire diploma  sau adeverinta de absolvire.
4.2  Venitul mediu net lunar/membru de familie: mai mic decat salariul minim pe economie-15 pct., intre salariul minim pe economie si venitul mediu pe economie-10 pct.
5. Situatii locative sau sociale deosebite
5.1. tineri proveniti din institutii de ocrotire sociala-10 pct.
5.2. familii care au adoptat copii -15 pct.
5.3. familii/persoane evacuate care sunt inscrise pe lista intocmita in baza H.C.L.M.T. nr.387/2005 -25 pct.
In cazul inregistrarii unor punctaje egale, departajarea se poate face in functie de vechimea cererii depuse pentru inscrierea pe listele de prioritati, luandu-se in considerare data efectiva a inregistrarii cererii (zi/luna/an), avand prioritate, in acest caz, solicitantul a carui cerere are vechime mai mare.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.