Dezbatere despre... biblia cainilor fara stapan din Timisoara

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 17.03.2014 11:28 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Primaria municipiului Timişoara organizeaza o dezbatere publica pe marginea Regulamentului serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan, ce  va avea loc  miercuri, 19.03.2014, ora 13,30.

Regulamentul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara

Generalitati
 
Art.1 Prezentul Regulament stabileste cadrul juridic unitar si conditiile in care se desfasoara serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan in municipiul Timisoara, in conformitate  cu principiile si reglementarile prevazute in:
Legea  nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata;
Ordonanta nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr.3/09.01.2003;
Hotararea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a  Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta de Urgenta nr.155/2001 - privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan – cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 227/2002 - pentru aprobarea O.U.G. nr.155/21.11.2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan;
Hotararea Guvernului nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12001   155180 301   0 47>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata cu modificari si completari prin <LLNK 12002   227 10 201   0 18>Legea nr. 227/2002;
Ordonanta de urgenta nr.55/2002 privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi – cu modificarile si completarile ulterioare;
Conventia europeana pentru protectia animalelor de companie, semnata la Strasbourg la 23 iunie 2003, ratificata de Romania prin Legea nr.60/24.03.2004;
Ordonanta Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor – cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.205/2004 - privind protectia animalelor,  cu modificarile si completarile aduse de Legea nr.9/11.01.2008;
Ordinul nr. 523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor;

Art.2 In cuprinsul prezentului Regulament, termenii si sintagmele de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) caine fara stapan - orice caine crescut, adapostit, tinut pe domeniul public, in locuri publice sau in spatiile adiacente acestora, in afara proprietatii stapanului sau detinatorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificati prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor;
b) detinator de caine - proprietarul cainelui, precum si orice persoana care are in ingrijire unul sau mai multi caini;
c) caine cu potential periculos – caine apartinand urmatoarelor rase, grupate in doua categorii, dupa cum urmeaza:
    - Categoria I: cainii de lupta si de atac, asimilati prin caracterele morfologice cu caini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog si metisii lor;
    - Categoria a II-a: cainii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobanesc Caucazian, Cane Corso si metisii lor.
d) caine agresiv - caine care, fara sa fie provocat, musca sau ataca persoane ori animale domestice in locuri publice sau private si orice caine care participa la lupte intre caini sau care a fost antrenat in acest scop;
e) sterilizare – operatiune prin care se realizeaza suprimarea  functiei reproducatoare  a cainilor;
f) revendicarea cainelui - solicitarea de restituire formulata de persoana care a detinut anterior cainele;
g) abandonul -  lasarea unui animal, aflat in proprietatea si ingrijirea omului, pe domeniul public, fara hrana, adapost si tratament medical;
h) eutanasierea - act de sacrificare prin procedee rapide si  nedureroase a cainilor fara stapan care sunt bolnavi cronici si incurabili ori care nu au fost revendicati sau adoptati in conditiile si in termenele stabilite de lege;
i) activitatea de ecarisare – activitate de colectare a deseurilor de origine animala/subproduse de origine animala in scopul incinerarii, incluzand activitatile de transport, depozitare si manipulare a acestora, dupa caz.
j) unitate de ecarisare – unitate apartinand persoanelor fizice sau juridice, inclusiv institutiilor publice care desfasoara activitati de ecarisare in baza autorizarii si/sau aprobarii, dupa caz, potrivit prevederilor legale;
k) caine utilitar – acel caine care, in urma unei selectii si dresajului specific, obtine un atestat si este utilizat in folosul comunitatii, cum ar fi spre exemplu: caini de politie, de cautare si salvare, insotitori ai persoanelor cu diferite dizabilitati si pentru terapie asistata;
l) caine de rasa comuna- orice caine care nu poate fi asimilat unei rase omologate;
m) examen medical - procedura efectuata de un medic veterinar de libera practica organizat in conditiile legii prin care se urmareste stabilirea statusului de sanatate;
n) operator al serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan – operator al serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan- persoana juridica, de drept public sau privat, care are competenta si capacitate de a presta servicii in domeniul protectiei animalelor si careia i s-a delegat, incredintat sau concesionat, in conditiile legii, realizarea activitatii de gestionare a cainilor fara stapan;
o) adapost public - adapost pentru cainii fara stapan ce apartine unitatilor administrativ-teritoriale si deserveste aceste unitati, administrat de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan;
p) adapost privat - adapost pentru cainii fara stapan, care apartine unei persoane juridice, asociatie sau fundatie care desfasoara activitati in domeniul protectiei animalelor;
q) adoptie - procedura de preluare in proprietate a cainilor fara stapan din adaposturi, de catre persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr.205/2004 privind protectia animalelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
r) adoptie la distanta - procedura prin care, in conditiile prevederilor art. 7 alin. (2) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 155/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele fizice sau juridice isi pot asuma responsibilitatea suportarii cheltuielilor necesare intretinerii cainilor fara stapan in adaposturile publice peste perioada prevazuta la art 4 alin (1) din aceasta ordonanta de urgenta a Guvernului;
s) capturare - operatiunea de prindere a cainilor efectuata de catre operatorii serviciilor specializate de gestionare a cainilor fara stapan;
t) gestionarea cainilor fara stapan - ansamblu de operatiuni si proceduri care au ca scop controlul populatiei de caini fara stapan;
u) asociatie sau fundatie pentru protectia animalelor-organizatie neguvernamentala, infiintata in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitati si actiuni de protectie a animalelor si in al carei statut figureaza scopuri si activitati referitoare la protectia si bunastarea animalelor;

Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan  din Municipiul Timisoara

Art.3 (1) Infiintarea, organizarea, coordonarea, reglementarea si controlul functionarii serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan pe domeniul public si privat constituie obligatia exclusiva a Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
(2) Prestarea serviciului se face in conditii de transparenta, prin asigurarea:
a) satisfacerii cerintelor si nevoilor de utilitate publica ale comunitatii locale;
b) continuitatii serviciului public;
c) ridicarii permanente a standardelor si a indicatorilor de performanta ai serviciului prestat;
d) protectiei si conservarii mediului natural si construit;
e) mentinerii conditiilor sanitare in conformitate cu normele de igiena si sanatate publica.
Art.4 Administrarea serviciului  pentru gestionarea cainilor fara stapan  se organizeaza la nivelul municipiului Timisoara,  dupa criteriul raport cost-calitate optim pentru serviciul prestat si tinandu-se cont de marimea, gradul de dezvoltare si de particularitatile economico-sociale ale municipiului, de starea infrastructurii edilitar-urbane a municipiului, de posibilitatile de dezvoltare.
Art.5  Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan prestat trebuie  sa indeplineasca, la nivelul beneficiarilor, indicatorii de performanta aprobati de consiliul local, prin prezentul regulament.
Art.6 (1) Gestiunea serviciului se realizeaza prin gestiune delegata. Alegerea formei de gestiune delegata a seriviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan se aproba prin hotarare a Consiliului Local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
 (2) Operatorul seriviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan  va avea o structura  dimensionata  in functie de marimea Municipiului Timisoara  si va asigura incadrarea a cel putin un tehnician veterinar pentru evidenta si supraveghere, iar identificarea si inregistrarea cainilor fara stapan se va efectua exclusiv cu un medic veterinar de libera practica, organizat  in conditiile legii, a carui servicii sunt contractate de catre acesta.   
(3) De asemenea, operatorul tine evidenta cainilor fara stapan capturati pe raza Municipiului Timisoara, in Registrul de evidenta a cainilor fara stapan.
Art.7 Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara urmareste reducerea numarului de caini fara stapan, ameliorarea sanatatii si bunastarii cainilor din adaposturi, stoparea inmultirii necontrolate a cainilor de rasa comuna, prevenirea abandonului si al pierderii cainilor, facilitarea recuperarii cainilor pierduti, reducerea aparitiei rabiei si a altor zoonoze, reducerea riscurilor asupra sanatatii oamenilor, precum si prevenirea agresivitatii asupra oamenilor si animalelor.
Art.8 Prin Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara se realizeaza urmatoarele activitati, in conformitate cu prevederile prezentului regulament:
- capturarea cainilor fara stapan;
- transportul cainilor capturati in adapost;
- cazarea, hranirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea si controlul bolilor cainilor in adaposturi cu respectarea normelor si masurilor sanitar-veterinare in vigoare;
- identificarea si inregistrarea cainilor fara stapan exclusiv cu medicii veterinari de libera practica, organizati in conditiile legii;  
- eutanasierea cainilor fara stapan care sunt bolnavi cronici si incurabili  ori care nu au fost revendicati sau adoptati in conditiile si in termenele stabilite prin prezentul regulament;
- adoptia si revendicarea cainilor;
- estimarea populatiei canine si a ratei de inlocuire;
- neutralizarea cadavrelor de animale si a deseurilor organice colectate prin incinerare;
- programe de informare, educatie si responabilizare a cetatenilor.
Art.9 Personalul veterinar incadrat la operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan are urmatoarele competente:
a) supravegherea animalelor capturate si adapostite;
b) preluarea  documentelor intocmite de personalul implicat in capturarea, manipularea si transportul animalelor;
c) inregistrarea cainilor fara stapan, utilizand formularul individual de capturare al carui model este prevazut in Anexa nr.5 la prezentul regulament.
Art.10 Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan, in baza evaluarii numarului de caini fara stapan aflati pe raza municipiului, va intocmi un plan de actiune pentru gestionarea acestora, conform prevederilor legale in vigoare.
Planul de actiune va  contine cel putin urmatoarele elemente:
a) prezentarea teritoriului (suprafata, numar locuitori);
b) evaluarea numarului de caini fara stapan sterilizati si nesterilizati de pe raza teritoriului;
c) prezentarea resurselor materiale necesare (numar mijloace de transport si capacitatea acestora, capacitatea de cazare totala, capacitatea de cazare alocata pentru cainii adoptati la distanta);
d) prezentarea resurselor de personal necesare (personal pentru transport, personal pentru capturare, personal pentru ingrijire);
e) prezentarea actiunilor care vor fi intreprinse;
f) planificarea actiunilor (grafic anual al actiunilor, defalcat pe luni);
g) harti detaliate ale teritoriului cu distributia populatiei de caini fara stapan;
h) termene precise pentru aplicarea masurilor;
i) termene pentru reevaluarea numarului de caini fara stapan de pe raza teritoriului care trebuie efectuata semestrial.
Art.11 Cainii fara stapan capturati in Municipiul Timisoara vor fi transportati in adapostul special amenajat al operatorului, unde vor fi cazati, cu respectarea prezentului regulament si a dispozitiilor legale.
Art.12 Operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan este obligat sa asigure personal care sa deserveasca permanent adapostul pentru cainii fara stapan in vederea supravegherii cainilor timp de 24 de ore pe zi, a adaparii suplimentare a cainilor si a hranirii acestora, minim cu frecventa prevazuta in Anexa nr.1 la prezentul regulament.
Art.13 Operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan are obligatia sa asigure tuturor cainilor din adapost, conditii de cazare, hrana si apa in cantitate suficienta, posibilitate de miscare suficienta, tratament medical, ingrijire si atentie, in conformitate  cu prevederile Legii nr.205/2004 privind protectia animalelor cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile din Anexa nr. 1 la prezentul regulament.
Art.14 Adapostul special amenajat al operatorului serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan va tine registre speciale, vizate de medicul veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii, in care se mentioneaza urmatoarele: data capturarii, data si ora cazarii in adapost, caracteristicile individuale ale animalului, numarul de caini prinsi, revendicati, adoptati, returnati si eutanasiati, motivul eutanasierii, substanta utilizata si numele persoanei care realizeaza eutanasia, numarul de microcip, numarul fisei de adoptie, data deparazitarii, data vaccinarii antirabice, data sterilizarii, data neutralizarii cadavrelor prin incinerare, precum si persoanele care au instrumentat manoperele respective.
 Art.15 (1) La intrarea in adapost, operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din municipiul Timisoara, prin personalul veterinar, preia fisele individuale de la echipajele care au realizat capturarea si transportul cainilor fara stapan, verifica daca acestia sunt identificati printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii si inregistreaza informatiile minime privind cainii fara stapan intrati in adapost, conform  Anexei nr.6 la prezentul regulament, in Registrul de evidenta a cainilor fara stapan conform  Anexei nr.7 la prezentul regulament.
 (2) Dupa inregistare, cainii fara stapan sunt examinati medical de catre medicul veterinar, organizat potrivit legii, incadrat la operatorul serviciului  pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara.
(3) Operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan are obligatia ca la intrarea in adapost, fiecare caine sa primeasca un numar unic de identificare, reprezentat de numarul de ordine din registrul de intrare in adapost, daca acesta se tine pe suport de hartie, respectiv numarul generat de sistem in cazul registrului electronic. Acest numar unic de identificare se aloca si in cazul in care cainele a fost identificat anterior prin orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscriptionat.Numarul unic de identificare alocat va fi mentionat in formularele prevazute la Anexa nr.6 si Anexa nr.7 la prezentul regulament.
Art.16 La intrarea in adapost, operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan, prin medicul veterinar, dupa examinarea cainilor, va proceda la recuperarea cainilor clinic sanatosi, cainilor cu boli usor tratabile, neagresivi, fara diferente de sex, varsta, talie, precum si a cainilor cu regim special, care vor fi izolati de restul animalelor si adapostiti separat pentru a se evita imbolnavirea sau agresarea lor prin contactul cu alti caini.  
Art.17 Adapostul special amenajat al operatorului serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan va detine un numar suficient de custi de izolare destinate cainilor bolnavi sau raniti, animalele bolnave sau ranite vor fi izolate in custi adecvate si ingrijite corespunzator pe toata perioada cazarii. Nu se vor caza mai multi caini bolnavi in aceeasi cusca.
Art.18 (1) Programul de lucru in relatiile cu publicul al adapostului pentru cainii fara stapan din municipiul Timisoara este:
a) Zilnic, de luni pana vineri, in intevalul orar 12.00-18.00;
b) Zilele de sambata, bilunar, incepand cu  prima saptamana a fiecarei luni, in intervalul orar 10.00 - 14.00, ocazie cu care se vor organiza "Targuri de adoptie canina";
c) Duminica si in  sarbatorile legale, adapostul este inchis publicului vizitator.
 Art.19 In custile comune din adapost vor fi cazati cainii fara stapan capturati din acelasi areal si introdusi in adapostul public in aceeasi zi.
Art.20 Toate custile din adapost se vor individualiza si marca cu un numar unic pe adapost; numarul unic va fi inscriptionat lizibil pe o placa din material rezistent fixata la vedere pe peretele custii. Pe fiecare cusca se ataseaza un tabel elaborat conform modelului de la Anexa ...... la prezentul regulament.
Art.21 La adapostirea cainilor fara stapan in adapost se interzic urmatoarele:
- nerespectarea obligativitatii de a hrani de 3 ori pe zi cateii cu varsta cuprinsa intre 6-12 saptamani;
- nerespectarea obligativitatii de a hrani de 2 ori pe zi, cateii cu varsta cuprinsa intre 12 saptamani -12 luni;
- privarea cainilor bolnavi sau raniti de tratament medical;
- cazarea catelelor cu pui in boxe cu alti caini maturi;
- cazarea cainilor fara separarea acestora, potrivit criteriilor de talie si agresivitate prevazute la Anexa nr.1 la prezentul regulament;
- adapostirea cainilor in tarcuri si custi in care podelele sunt acoperite de apa;
- aruncarea cu substante dezinfectante peste caini in timpul procesului de curatare a boxelor.
Art.22 Este interzisa cazarea cainilor fara stapan in adapost, in cazul in care nu sunt respectate conditiile minime de functionare prevazute la Anexa nr.1 la prezentul regulament.
Art.23 Operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara are obligatia de a comunica lunar la Directia Sanitar - Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis numarul de caini inregistrati si numarul de microcip.  
Art.24 Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan poate incheia parteneriate, aprobate de Consiliul Local a Municipiului Timisoara, cu organizatiile de protectie a animalelor interesate de promovarea adoptiilor si sterilizarea cainilor.

Sesizarea operatorului Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara

Art.25  Capturarea (prinderea) cainilor fara stapan se realizeaza  pe baza reclamatiilor scrise sau telefonice ale persoanelor fizice sau juridice, adresate:
Dispeceratului  operatorului serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara;
Primariei Municipiului  Timisoara, prin sesizari si reclamatii scrise inregistrate la Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii, prin corespondenta electronica (inclusiv Serviciul  de inregistrare online a reclamatiilor pe www.primariatm.ro), cat si prin sesizari telefonice si Serviciul Call Center al Directiei de Mediu.
Art.26   Reclamatia sau sesizarea trebuie sa se refere la o situatie concreta si sa contina obligatoriu datele de contact ale reclamantului (numele, adresa de domiciliu, numar de telefon) dar si date explicite cu privire la evenimentul reclamat (situatie existenta, adresa, elementele de identificare a cainilor ce fac obiectul sesizarii/reclamatiei etc.).
Art.27 Operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara va da curs reclamatiilor in ordinea stabilita prin dispeceratul serviciului sau serviciile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, functie de gravitatea situatiei reclamate, dar si de alte activitati aflate in desfasurare la acel moment.
Art.28  Operatorul  serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara este obligat sa actioneze de urgenta in toate situatiile in care se constata prezenta cainilor fara stapan pe domeniul public sau privat al municipiului ce impune o interventie prompta, rapida.  
Art.29  Operatorul  serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din municipiul Timisoara se poate autosesiza  cu privire la aparitia unei situatii care necesita interventia si poate actiona in consecinta, potrivit unui program de lucru zilnic/saptamanal, dupa caz;
Prioritatile de capturare pentru animalele fara detinator sunt urmatoarele: cainii agresivi; femelele gestante; femelele in perioada de reproducere; animalele bolnave sau ranite.

Capturarea, transportul si adapostirea cainilor fara stapan  in adapost

Art.30  Activitatea de capturare a cainilor fara stapan  de pe domeniul public sau privat al municipiului Timisoara se efectueaza permanent, in tot cursul anului, conform programului de prestare al serviciului, prin utilizarea de dotari speciale, echipamente de lucru si dispozitive - crose speciale, plase, custi-capcana sau lansatoare de seringi de uz veterinar cu produse imobilizante, cu respectarea normelor privind capturarea  si transportul cainilor, prevazute de reglementarile legale in vigoare.
Art.31  (1) Operatorul serviciului  pentru gestionarea cainilor fara stapan  va captura cainii in urmatoarea ordine:
-cainii care circula liber, fara insotitor, din preajma scolilor, gradinitelor, locurilor de joaca pentru copii, parcurilor, pietelor publice;
-cainii care circula liber, fara insotitor, in toate locurile publice;
-cainii care circula liber, fara insotitor, in zonele periferice ale localitatii;
(2) Capturarea, manipularea, incarcarea cainilor fara stapan in autovehicule si transportul acestora se va face cu respectarea prevederilor din Anexa nr.2 la prezentului regulament.
(3) Operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan va asigura mijloacele de transport destinate cainilor fara stapan  care vor fi vizibil marcate cu denumirea „Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara”, cu numarul de telefon, cu indicativul mijlocului de transport, dotate cu custi individuale fixate corespunzator pentru a preveni deplasarea lor in timpul calatoriei si ventilate corespunzator.
(4) Operatorul serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan  prin persoanele care captureaza caini fara stapan este obligat sa respecte normele specifice de protectie a muncii si sa fie instruite corespunzator.
(5) Imobilizarea cainilor fara stapan, prin administrarea de la distanta a unor substante stupefiante si psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare sau sarbacanelor, trebuie efectuata sub stricta supraveghere a  medicului veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii, incadrat al operatorului Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din municipiul Timisoara.  
(6) Este interzisa mutarea cainilor fara stapan din zona in care se afla, in alta zona.
(7) Utilizarea substantelor stupefiante si psihotrope la imobilizarea cainilor fara stapan va fi efectuata numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare in materie si a prezentului regulament.
Art.32 La capturarea, manipularea, incarcarea cainilor fara stapan in autovehicule si transportul acestora se interzic urmatoarele:
-lovirea, inteparea, ranirea, mutilarea in orice mod a cainilor;
-manipularea acestora intr-un mod care le provoaca dureri sau suferinte inutile;
-impuscarea cu arma cu tranchilizant sau cu sarbacana a cainilor aflati in custi sau imobilizati in lant;
-capturarea cainilor care nu sunt foarte agresivi, nu sunt suspecti de a fi turbati sau nu sunt situati in spatii inaccesibile, prin administrare de la distanta a medicamentelor stupefiante si psihotrope;
-transportarea cainilor fara custi individuale de transport;
-transportarea cainilor in mijloace de transport neventilate corespunzator.
Art.33 In cadrul activitatii de capturare a cainilor fara stapan, imediat dupa capturarea acestora, personalul specializat al operatorului Serviciului pentru gestionare a cainilor fara stapan din municipiul Timisoara completeaza formularul individual de capturare conform modelului din Anexa nr.5 la prezentul  regulament, cuprinzand informatiile minime privind cainii fara stapan capturati.

Informarea populatiei in vederea revendicarii si adoptiei cainilor fara stapan din adapost

Art.34 (1) Operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara, va promova adoptia si revendicarea cainilor si va informa constant populatia din municipiu cu privire la programul de functionare a adapostului  pentru cainii fara stapan, asigurand transparenta.
(2) In vederea indeplinirii acestei obligatii operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara desfasoara urmatoarele activitati:
a) amenajarea de panouri speciale la intrarea in adapostul pentru cainii fara stapan din Municipiul Timisoara si in spatiile pentru primirea vizitatorilor din incinta adapostului privat; panourile de afisaj trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
1.data si locul capturarii fiecarui lot de caini, precum si numarul custilor in care cainii respectivi sunt cazati;
2.adresa sediului serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan, adresa adapostului, adresele de e-mail precum si numerele de telefon;
3.programul de vizitare a adapostului  din Municipiul Timisoara si programul de revendicare a cainilor fara stapan.
b) crearea de website-uri pentru accesul publicului la informatiile prevazute la lit a);
c) organizarea periodica de targuri de adoptie a cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara.
  Art.35 Cainii capturati, care sunt identificati prin microcipare, tatuaj sau crotaliere vor fi  cazati separat, demarandu-se in cel mai scurt timp procedurile de identificare a stapanului/detinatorului  prin verificarea evidentelor Registrului animalelor de companie, contactarea asociatiilor  chinologice, a Cartii de Origine Romane a A.Ch.R. pentru  cainii de rasa, a organizatiilor pentru protectia animalelor, dupa caz.
Fotografia acestor animale va fi postata in cel mai scurt timp posibil, inlauntrul termenului de 72 de ore, pe pagina web a adapostului, impreuna cu toate caracteristicile individuale ale animalului si informatiile cu privire la posibilitatile de revendicare.
Art.36 Proprietarii care constata disparitia cainelui sau care sunt anuntati de operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara, ca animalul se afla in custodia lor, au obligatia sa se prezinte la adapost, sa revendice si sa preia cainii pe care ii detin, in termen de maxim 7 zile de la data anuntului.
Art.37 In vederea recuperarii cainilor revendicati, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada stationarii acestora in adapost, in cuantumul stabilit prin hotararea Consiliului Local al Municipiul Timisoara. Achitarea sumelor de catre detinatori se va face inainte de recuperarea cainelui revendicat din adapost.

Revendicarea si adoptia

Art.38 In termen de 14 zile, cainii capturati si inregistrati in evidentele adapostului din municipiul Timisoara, pot fi revendicati sau adoptati dupa cum urmeaza:
a) - in primele 7 zile lucratoare de la data inregistrarii in evidentele adapostului din municipiul Timisoara, cainii pot fi revendicati de catre proprietari;
 b) - dupa expirarea termenului prevazut la lit. a) si pana la expirarea termenului de  14 zile lucratoare, cainii pot fi revendicati sau adoptati de catre persoane fizice sau  juridice, din tara sau din strainatate, in conditiile prezentului regulament;
c) - incredintarea cainilor spre revendicare si adoptie se face numai dupa ce acestia au fost consultati de catre medicul veterinar de libera practica, incadrat la operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din municipiul Timisoara, deparazitati, vaccinati antirabic, sterilizati si identificati prin microcipare.
d) revendicarea si adoptia cainilor din adapost de catre solicitanti se fac pe baza unei declaratii-angajament, al carei model este prevazut in Anexa nr.4 a) si Anexa nr.4 b) la prezentul regulament.
Art.39 Operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara are obligatia sa inapoieze cainii revendicati imediat dupa inregistrarea si verificarea veridicitatii cererii de revendicare, potrivit programului de lucru al adapostului.
Art.40 Operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara are obligatia sa se asigure ca adoptia cainilor din adapost se face cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) prezentarea de catre adoptator a dovezii spatiului din care sa rezulte conditiile corespunzatoare de crestere si adapostire a cainilor;
 b) prezentarea de catre adoptator a dovezii resurselor materiale pentru cresterea si intretinerea cainilor;
c) prezentarea de catre adoptator a acordului asociatiilor de proprietari sau, dupa caz, a vecinilor, in cazul adoptarii a mai mult de 2 caini;
d) inregistrarea, imediat dupa adoptie, a cainilor in Registrul de evidenta a cainilor cu stapan.
Art.41 Operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din municipiul Timisoara, cand da spre revendicare si adoptie caini are obligatia sa ii inregistreze in Registrul de evidenta a cainilor cu stapan, gestionat de catre Colegiul Medicilor Veterinari.
Art.42 Revendicarea cainilor fara stapan se poate face pe toata perioada de acces a publicului in adapost.     
Art.43 (1) Cainii fara stapan din adapost pot fi revendicati pe toata perioada de stationare in adapost. In perioada celor 14 zile lucratoare de stationare a cainelui fara stapan in adapost, proprietarul care revendica are prioritate in fata persoanei care intentioneaza sa adopte acelasi caine, chiar si in cazul in care cererea de adoptie este anterioara cererii de revendicare.
(2) Dupa expirarea primelor 7 zile lucratoare de stationare a cainelui in adapost, in cazul in care cainele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul sa recupereze cainele de la adoptator daca dovedeste ca a fost in imposibilitate de a introduce cererea de revendicare in primele 7 zile lucratoare.
Art.44 Adoptia cainilor se face gratuit, pe baza declaratiei – angajament al carei model este prevazut in Anexa nr.4 a) si Anexa nr.4 b) la prezentul regulament. Cererile de adoptie se adreseaza operatorului serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara si se pot introduce imediat ce cainele a fost cazat in adapost, iar preluarea cainelui de catre adoptator se poate face incepand cu a 8-a zi lucratoare din momentul cazarii cainelui in adapost, daca acesta nu a fost revendicat.    
Art.45 In cazul in care cainele adoptat va fi tinut intr-un spatiu deschis aflat pe proprietatea privata, adoptatorul trebuie sa faca dovada, pe care o prezinta operatorului serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara, a proprietatii sau posesiei unei suprafete de teren care sa permita amplasarea unor padocuri sau a unor custi, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) si alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 31/523/2008.  
Art.46 In cazul in care cainele adoptat va fi adapostit in locuinta adoptatorului, acesta trebuie sa faca dovada existentei unei suprafete locative de minimum 2,5 metri patrati pentru fiecare caine adoptat, dovada care va fi prezentata operatorului serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara.
Art.47 (1) Persoana care adopta mai mult de 2 caini din adapost  si ii adaposteste intr-un bloc de locuinte, care apartine unei asociatii de proprietari, aceasta trebuie sa prezinte operatorului Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din municipiul Timisoara, la momentul depunerii cererii de adoptie, acordul asociatiei de proprietari.
(2) In cazul in care persoana care adopta mai mult de 2 caini din adapost  si ii adaposteste intr-un imobil, altul decat bloc de locuinte prevazut  la alin.1, in care locuiesc mai multe persoane, aceasta trebuie sa prezinte operatorului serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara, in momentul depunerii cererii de adoptie si acordul vecinilor.

Adoptia la distanta a cainilor fara stapan din adapost. Prelungirea perioadei de stationare in adapost a cainilor nerevendicati, neadoptati direct si neadoptati la distanta

Art.48 (1) Incepand cu a 8-a zi de stationare a cainilor fara stapan in adapost, acestia pot fi adoptati la distanta de catre persoane fizice si juridice din tara si din strainatate.Adoptia la distanta se realizeaza prin completarea unei declaratii - angajament al carei model este prevazut la Anexa nr. 8 din prezentul regulament. Formularul prevazut la Anexa nr.8 poate fi completat si semnat si in format electronic, fara a fi necesara prezenta adoptatorilor.    
(2) Operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara are obligatia cu privire la cainii adoptati la distanta care trebuie identificati, inregistrati in Registrul de evidenta a cainilor cu stapan, deparazitati, vaccinati, sterilizati si relocati in alte custi special destinate.   
(3) Dupa completarea formularului de adoptie la distanta si identificarea cainilor adoptati prin aceasta procedura, operatorului serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara are obligatia sa prelungeasca termenul de adapostire al cainilor adoptati pe durata respectarii de catre adoptator a obligatiilor materiale asumate prin declaratia de adoptie la distanta.    
(4) Operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara este obligat sa anunte, in termen de 2 zile lucratoare  adoptatorului la distanta orice situatie care intervine in starea de sanatate a cainelui adoptat.       
Art.49 (1) Persoanele care adopta la distanta caini fara stapan suporta toate cheltuielile necesare pentru mentinerea cainilor in adapost.Plata cheltuielilor de intretinere, cu exceptia tratamentelor medicale, se face in avans pentru o perioada de cel putin 30 de zile
 (2) Cheltuielile de intretinere in adapost a cainilor fara stapan adoptati la distanta se stabilesc prin hotararea Consililui Local al Municipiului Timisoara. La stabilirea sumei prevazute la acest tip de cheltuieli se vor calcula prin deviz estimativ urmatoarele elemente de cost: hrana uscata, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, utilitati, materiale.     
 (3) Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cunostinta adoptatorilor la distanta de catre operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara, inainte ca acestea sa fie efectuate; decizia de a trata cainele si implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale apartine adoptatorului, care trebuie sa si-o exprime in termen de 24 de ore de la luarea la cunostinta a acestora, urmand ca acestea sa fie achitate in termen de 5 zile de la finalizarea tratamentelor.  
(4) Operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara are obligatia sa utilizeze donatiile efectuate de persoanele care adopta la distanta, numai pentru intretinerea si dupa caz, tratarea cainilor adoptati prin aceasta procedura.  
(5) Adoptia la distanta inceteaza daca adoptatorul nu respecta, pentru o perioada de 14 zile lucratoare consecutive, obligatiile asumate prin declaratia de adoptie la distanta sau daca acesta nu comunica decizia de a trata cainele si  implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale in termenul prevazut de 5 zile de la finalizarea tratamentelor.  
(6) Numarul cainilor adoptati la distanta de o persoana din adapost, nu este limitat.  
(7) Operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara are obligatia sa dea curs cererilor de adoptie la distanta in limita capacitatii de adapostire.
 (8) Pana la ridicarea tuturor cainilor de pe teritoriul Municipiului Timisoara, numarul celor adoptati la distanta nu poate ocupa mai mult de o treime din locurile disponibile in adapost.
 (9) Pe perioada stationarii in adapost, cainii fara stapan adoptati la distanta pot fi preluati oricand de catre adoptatori sau pot fi adoptati in conditiile prezentului regulament, cu acordul adoptatorului la distanta.
(10) Operatorul serviciului  pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara  poate prelungi cazarea peste perioada de 14 zile lucratoare, pentru cainii care nu au fost revendicati, adoptati sau adoptati la distanta, daca exista spatii suficiente de cazare si resurse financiare pentru intretinerea lor.   
(11) Prelungirea termenului de cazare a animalelor in adapost  se face printr-o decizie a imputernicitului primarului Municipiului Timisoara, pentru fiecare caine in parte.     

Participarea asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor la actiunile de capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare si revendicare sau adoptie a cainilor fara stapan din municipiul Timisoara

Art.50 (1) Asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor interesate, participa prin reprezentantii acestora, la actiunile de capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare si revendicare sau adoptie a cainilor fara stapan, efectuate de catre operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara, in baza unei solicitari scrise.  
(2) Operatorul serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara inregistreaza solicitarile asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor pentru participarea la actiunile prevazute la alin (1).
 (3) Reprezentantii asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor care participa la examinarea medicala trebuie sa aiba studii de specialitate in acest domeniu.
(4) Operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara  are obligatia sa comunice informatiile cu privire la actiunile de capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare si revendicare sau adoptie a cainilor fara stapan, asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor inregistrate care au solicitat participarea la actiunile prevazute la alin. (1), prin mijloace electronice si vor fi publicate pe site-ul  web al acestuia.
 (5) Activitatile prevazute la alin. (1) se desfasoara in absenta reprezentantilor asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor in urmatoarele situatii:
a) nu exista o solicitare formulata potrivit prevederilor alin. (2) si (3) de catre asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor;
 b) reprezentantii asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor interesate nu s-au prezentat la locul si in intervalul orar in care erau programate actiunile respective.
 (6) Reprezentantii asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor care participa la activitatile prevazute la alin. (1) au obligatia de a nu perturba buna desfasurare a activitatilor respective.
 (7) In cazul in care exista solicitari in ceea ce priveste montarea unui sistem de monitorizare video cu redare on-line, streaming-live in spatiile de cazare a cainilor din adapost, din partea unor persoane fizice sau juridice, care asigura pe cheltuiala proprie din punct de vedere material achizitionarea, montarea si functionarea acestora, operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara poate permite acest lucru.

Examinarea medicala a cainilor bolnavi incurabil

Art.51 (1) Cainii fara stapan cu semne clinice de boala sunt inregistrati si examinati medical cu prioritate la sosirea in adapost.Evaluarea starii de sanatate a cainilor fara stapan cazati in adapost se face periodic, de cate ori este necesar.
 (2) Medicul veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii, incadrat la operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara, evalueaza starea generala de sanatate a cainilor cazati in adapost.
 (3) Operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara are obligatia sa asigure ca documentele care dovedesc efectuarea examenelor medicale, precum si rezultatele respectivelor examene sa fie arhivate impreuna cu fisa de observatie a cainelui fara stapan si pastrate pentru o perioada de minimum 3 ani.  
 (4) Cainii bolnavi incurabil sunt eutanasiati in termen de 48 de ore de la stabilirea diagnosticului, daca nu sunt adoptati in aceasta perioada, in conditiile prezentului regulament.
 (5) Reprezentantii asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor interesate pot participa la examenul medical al cainilor, in baza unei solicitari scrise adresate operatorului serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara.

Eutanasierea cainilor fara stapan si neutralizarea cadavrelor

Art.52 (1) Cainii diagnosticati cu boli incurabile in urma examenului medical efectuat pot fi eutanasiati in conditiile prevazute in prezentul regulament. In acest sens animalele bolnave incurabil, declarate ca atare, in urma unui examen medical, efectuat de medicul veterinar incadrat la operatorul serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara, examen la care pot asista reprezentanti din partea organizatiilor neguvernamentale pentru protectia animalelor, in baza fisei de observatie, vor putea fi eutanasiate de indata.
(2) In cazul in care animalul diagnosticat cu o boala incurabila este identificat, acesta poate fi eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului
 (3) Este interzisa eutanasierea cainilor fara stapan care nu sufera de boli incurabile inainte de expirarea termenului de 14 zile lucratoare de la cazarea cainelui in adapost.  
Art.53 (1) Cainii nerevendicati sau neadoptati pot fi eutanasiati, in baza unei decizii emise de catre  persoana imputernicita in acest sens de catre Primarul Municipiului Timisoara, in termenul stabilit prin aceasta decizie.Termenul va fi stabilit avandu-se in vedere capacitatile de cazare si disponibilitatile bugetare. Acest termen poate fi modificat motivat.  
(2) Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare caine in parte, dupa ce se constata ca au fost parcurse toate etapele prevazute de prezentul regulament.
 (3) Pana la indeplinirea procedurii de eutanasiere, cainii pot fi revendicati sau adoptati.
(4) Decizia de eutanasiere a cainilor care nu au fost revendicati, adoptati, adoptati la distanta sau mentinuti in adaposturi, dupa expirarea termenului de 14 zile lucratoare de la cazarea acestora, va fi emisa prin completarea de catre imputernicitul Primarului Municipiului Timisoara a unui formular special al carui model este prevazut la Anexa nr.9 la prezentul  regulament.                
(5) Imputernicitul Primarului Municipiului Timisoara emite decizii de eutanasiere  exclusiv  pentru cainii fara stapan din adapostul operatorului serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara.
(6) Eutanasierea cainilor este efectuata numai de catre medicul veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii, incadrat la operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara, organizat in conditiile legii.
Art.54 (1) Colegiul Medicilor Veterinari intocmeste liste ale medicilor veterinari de libera practica, organizati in conditiile legii, care pot asista la procedurile de eutanasiere.Listele in cauza, vor fi intocmite si postate pe site-ul web al Colegiului Medicilor Veterinari din judetul Timis.
(2) Asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor pot fi reprezentate la operatiunile de eutanasiere de catre medici veterinari precizati la alin.1.
Art.55 Adapostul are obligatia sa detina o sala de chirurgie sau  mai multe, in functie de capacitate, cu respectarea normelor sanitare veterinare in vigoare. In aceasta/aceste sala/sali se vor desfasura interventiile chirurgicale de castrare a animalelor, precum si eutanasierea.
Art.56 Eutanasierea cainilor se face conform Ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat de catre Colegiul Medicilor Veterinari, in conformitate cu  recomandarile Organizatiei Mondiale pentru Sanatate Animala, cu respectarea prevederilor Legii nr.60/2004 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia animalelor de companie.
Art.57 (1) Cadavrele cainilor eutanasiati, morti din alte cauze in adapost  sau cele colectate de pe strazi vor fi incinerate, cu respectarea normelor sanitar-veterinare in vigoare, interzicandu-se folosirea lor pentru obtinerea de piei, grasimi, carne, faina proteica si de alte produse.
 (2) In cadrul adapostului, operatorul serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara are obligatia sa detina incinerator autorizat sanitar-veterinar, in vederea neutralizarii cadavrelor.

Sterilizarea si vaccinarea cainilor. Mentinerea igienei de catre detinatori

Art.58 (1) Operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din municipiul Timisoara are obligatia sa sterilizeze cainii de rasa comuna sau metisii revendicati, adoptati sau mentinuti in adapost, precum si femelele gestante.
(2) Sterilizarea femelelor gestante, a femelelor revendicate, adoptate sau mentinute in adapost se realizeaza cu prioritate.
(3) Cainii fara stapan din  adapost care nu apartin rasei comune nu vor fi sterilizati in situatia in care sunt revendicati sau adoptati.
(4) Sterilizarea cainilor fara stapan de rasa comuna sau metisi revendicati, adoptati sau mentinuti in adapost se realizeaza in mod obligatoriu; sterilizarea se va realiza prin orhidectomie pentru masculi si ovariohisterectomie pentru femele.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin.(5) sterilizarea se poate realiza si chimic cu produse omologate in Uniunea Europeana.
(6) Efectuarea operatiunii de sterilizare este consemnata in carnetele de sanatate ale cainilor si in Registrul de evidenta al cainilor cu stapan de catre medicul veterinar de libera practica, incadrat la operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara, organizat in conditiile legii.
(7) Este interzisa sterilizarea cainilor de rasa comuna sau a metisilor a caror stare de sanatate nu permite efectuarea respectivei operatii medicale, precum si a cainilor utilitari.
(8) Motivele medicale ale exceptarii cainilor de la sterilizare trebuie mentionate de medicul veterinar de libera practica, incadrat la operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara organizat in conditiile legii, in carnetul de sanatate al cainelui si in Registrul de evidenta al cainilor cu stapan.

Evidentele obligatorii in adapost

Art.59 (1) Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara  are oblgatia ca la sediul adapostului sa tina o evidenta a tuturor tratamentelor medicale efectuate si a numarului de animale moarte.
(2) In registre speciale, vizate de medicul veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii,  incadrat la operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara, trebuie consemnate in mod obligatoriu urmatoarele datele: numarul unic de identificare, data si locul capturarii, data si ora cazarii in adapost, caracteristicile individuale ale animalului, numarul de caini fara stapan prinsi, revendicati, adoptati, mentinuti in adapost, adoptati la distanta, eutanasiati, motivul eutanasierii, substanta utilizata pentru eutanasiere, numele persoanei care realizeaza eutanasierea, numarul de identificare, numarul fisei de adoptie, data deparazitarii, data vaccinarii antirabice, data sterilizarii, precum si persoanele care au instrumentat manoperele respective.
(3) Registrele speciale in care sunt consemnate datele prevazute la alin. (2) sunt gestionate conform procedurilor stabilite de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.
Art.60 (1) Operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara va asigura la sediul adapostului existenta urmatoarelor evidente: registru consum medicamente, registru imunologic, registru consum toxice, registru gestionare substante utilizate pentru eutanasiere si acte de dezinfectie.
(2) Adapostul va respecta prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare in cadrul activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.61 Operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul  Timisoara  are  obligatia  sa  pastreze  Registrele  speciale  si  Registrele de evidenta pe o perioada de cel putin 3 ani si care vor fi puse la dispozitia autoritatilor competente atunci cand se efectueaza inspectiile oficiale sau la cererea acestora.

Finantarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara

Art.62 Finantarea cheltuielilor privind activitatea de capturare si transport a cainilor, cheltuieli privind deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea, eutanasierea, identificarea si inregistrarea tuturor cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara, neutralizarea  cadavrelor  animalelor, etc., potrivit tarifelor  ce constituie anexa la contractul de delegarea a gestiunii, se asigura de catre  Consiliul Local al Municipiului Timisoara, prin alocarea fondurilor financiare catre operatorul serviciului, in limita bugetului local anual.
Art.63 Finantarea si realizarea investitiilor pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea  serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiului Timisoara  care se realizeaza din fonduri proprii ale operatorului raman in proprietatea acestuia pe toata durata contractului de delegare a gestiunii, daca la incheierea  contractului nu s-a convenit altfel si se vor amortiza de catre operator pe durata contractului; in contractul de delegare a gestiunii se vor preciza modul de repartitie a bunurilor la incetarea din orice cauza a  contractului.

Indicatori de performanta a serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan

Art.64 (1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara.
(2) Consiliul Local al Municipiului Timisoara este responsabil de realizarea de catre operator a indicatorilor de performanta ai serviciului, a clauzelor contractuale si a legislatiei in vigoare referitoare la serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan.
(3) Consiliul Local al Municipiului Timisoara aplica penalitati contractuale operatorului serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan in cazul in care acesta nu presteaza serviciul la parametrii de eficienta la care s-a obligat ori nu respecta indicatorii de performanta ai serviciului.
(4) Indicatorii de performanta ai serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan sunt prevazuti in Anexa nr.3 la prezentul regulament.
(5) Activitatile serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan vor asigura:
a) satisfacerea cerintelor si nevoilor comunitatilor locale;
b) continuitatea serviciului;
c) ridicarea continua a standardelor si a indicatorilor de performanta ai serviciilor prestate;
d) dezvoltarea si modernizarea infrastructurii bazei serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan;
e) protectia si conservarea mediului natural;
f) mentinerea conditiilor sanitare  in conformitate cu normele de igiena si sanatate publica.

Drepturile si obligatiile operatorului serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan

Art.65 Drepturile si obligatiile operatorului serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan se inscriu in caietul de sarcini, in prezentul regulament al serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan si in contractul de delegare a gestiunii, urmarindu-se asigurarea si mentinerea echilibrului contractual pe toata durata de derulare a acestuia.
Art.66 Operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan are urmatoarele drepturi:
a) sa incaseze  contravaloarea serviciului prestat, corespunzator tarifului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timisoara,  in conformitate cu prevederile legale in vigoare ;
b) sa solicite  ajustarea tarifului in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Art.67 Operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan are urmatoarele obligatii:
a) sa respecte indicatorii de performanta ai serviciului, precizati in prezentul regulament;
b) sa furnizeze autoritatii administratiei publice locale informatiile solicitate si sa asigure accesul la toate informatiile necesare verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciului, in conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii si prevederile legale in vigoare;
c) sa plateasca despagubiri persoanelor fizice  pentru traumele suferite din cauza agresiunii cainilor fara stapan de pe domeniul public al Municipiului Timisoara, stabilite prin hotarari ale instantelor de judecata definitive si irevocabile;
d) sa puna in aplicare metode performante de managemet care sa conduca la reducerea costurilor de operare;
e) sa asigure finantarea pregatirii si perfectionarii profesionale a propriilor salariati;
f) sa infiinteze activitatea de dispecerat si de inregistrare a reclamatiilor, avand u8n program de functionare permanent;
g) sa detina toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare prestarii serviciului prevazute de legislatia in vigoare;
h) de raportare lunara a activitatilor desfasurate in cadrul adapostului la Directia Sanitar - Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis si compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Drepturile si obligatiile utilizatorilor

Art.68 Utilizatorii serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan  au urmatoarele drepturi:
a) acces neingradit la informatiile publice privind serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan;
b) garantarea accesului si dreptului de a beneficia de serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan din aria de acoperire a operatorului;
Art.69 Utilizatorii serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan, altii decat autoritatea administartiei publice locala, au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte prevederile regulamentului serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan;
b) in cazul adoptiei au obligatia de a respecta prevederile actului de donatie, precum si a legislatiei nationale si locale in domeniu;  
c) in cazul adoptiei va achita o taxa care acopera cheltuielile medicale, cele de intretinere al carui cuantum se stabileste de operator cu aprobarea consiliului local.

Dispozitii  finale

Art.70  Sunt interzise orice activitati ce au drept scop perturbarea sau blocarea bunei desfasurari a actiunilor intreprinse de operatorul  serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din municipiul Timisoara, in conformitate cu prezentul regulament.
Art.71 Ansamblul masurilor de protectie a animalelor fara stapan, precum si de prevenire a aparitiei sau cresterii numarului animalelor din aceasta categorie, va fi initiat, coordonat si controlat de reprezentantii Primariei Municipiului Timisoara, prin Directia de Mediu si Directia Politia Locala Timisoara, in stransa colaborare cu reprezentantii Directiei Sanitar – Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Timis, precum si cu organizatiile de protectie a animalelor, asociatiile chinologice si feline sau orice persoana fizica sau juridica care isi manifesta dorinta de a se implica, pe baza unui program/proiect comun, care va fi conceput si implementat in raport cu conditiile concrete existente.
Art.72 Regulamentul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara se poate modifica si completa in functie de modificarile si completarile aduse legislatiei  in vigoare.

Anexele nr. 1-9  fac parte integranta din prezentul Regulament.

Anexa  nr.1

CONDITII MINIME pentru functionarea adapostului pentru caini

    A. Cazarea animalelor  in adapostul operatorului serviciului  pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara
    1. Animalele trebuie sa fie separate pentru a se reduce stresul asupra lor si pentru a controla bolile.
    2. Animalele vor fi separate pe urmatoarele criterii:
a) stare de sanatate;  
b) varsta;   
c) sex;   
d) grad de agresivitate.
    Femelele care alapteaza vor fi cazate impreuna cu puii.
    3. Pardoselile trebuie sa fie in panta, cu scurgerea spre exterior sau in canalizare, pentru a impiedica acumularea apei pe zonele de acces. Pardoselile trebuie sa fie facute din materiale care pot fi usor curatate si dezinfectate.
    4. Peretii dintre custi trebuie sa aiba cel putin 185 cm inaltime si trebuie sa impiedice scurgerea apei si a dejectiilor de la o cusca la alta.
    5. Materialele utilizate pentru peretii custilor pot fi urmatoarele:
a) caramida tencuita si vopsita;
b) metal incastrat in beton;  
c) beton;
d) plasa de sarma.
    6. Deasupra peretilor despartitori se pune o plasa de sarma cu inaltimea de 60 cm.
    7. Custile exterioare pot fi confectionate din plasa pe stalpi metalici sau din lemn.
    8. Adapostul trebuie sa aiba drenaj si instalatii corespunzatoare pentru depozitarea incarcaturii de deseuri zilnice. Drenarea existenta la fiecare teren de alergare trebuie sa impiedice contaminarea cu urina sau cu fecale a altor terenuri de alergari.
    9. Trebuie sa existe un control in ceea ce priveste incalzirea, ventilatia si umiditatea corespunzatoare, in vederea asigurarii confortului animalelor.
    10. In toate zonele cu custi trebuie sa existe un mijloc de circulare a aerului fie cu ajutorul ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care sa poata fi deschise.
    11. Custile exterioare trebuie sa fie acoperite in mod obligatoriu. Toate terenurile de alergare in aer liber, in cazul in care acestea exista, trebuie sa fie dotate cu gard si porti cu lacate pentru a impiedica indepartarea neautorizata a cainilor.

    B. Spatiile pentru adapostire si pentru interventii medicale
    1. Custile individuale trebuie sa corespunda urmatoarelor standarde minime:
  a) pentru cainii de talie mare: 120 cm x 160 cm sau 1,92 mp;
  b) pentru cainii de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm sau 1,92 mp;
  c) pentru cainii de talie mica: 91 cm x 122 cm sau 1,10 mp;
  d) custile comune nu trebuie sa adaposteasca mai mult de 4 caini pe o suprafata de 6,5 mp.
    2. Locurile imprejmuite trebuie sa aiba urmatoarele dotari:
 a) sa existe apa potabila in permanenta;
 b) vasele de apa sa fie curate si dezinfectate zilnic si intotdeauna inaintea aducerii unui nou animal in cusca;
 c) vasele pentru alimentare sa fie asezate astfel incat cainii sa nu poata urina sau defeca in ele si sa poata fi curatate si dezinfectate usor;
  d) daca spatiile nu sunt incalzite, se pun in mod obligatoriu scanduri pentru odihna si culcusuri;
  e) pentru culcusurile cainilor tineri se vor folosi paturi, prosoape, cutii de carton, care pot fi curatate si dezinfectate usor.
    3. Trebuie sa fie asigurat suficient spatiu pentru ca personalul sa lucreze comod.
    4. Spatiul pentru primire trebuie sa fie corespunzator actiunilor de adoptie.
    5. Sala pentru eutanasie si locul de depozitare a cadavrelor nu vor fi accesibile publicului, iar in limita posibilitatilor pentru cadavre se vor folosi saci de plastic.
    6. Adapostul va fi dotat cu o sala de chirurgie sau cu mai multe, in functie de capacitate, cu respectarea normelor sanitare veterinare in vigoare. In aceste sali se vor desfasura interventiile chirurgicale de castrare a animalelor, precum si eutanasierea.

    C.Controlul bolilor
    1. Zilnic fiecare animal va fi examinat clinic, iar orice eveniment medical va fi inregistrat in fisa individuala si in registrul central.
    2. Examinarea se va face de catre medicul veterinar al adapostului sau in lipsa acestuia, de catre tehnicianul veterinar.
    3. Se va instrui fiecare membru al personalului sa recunoasca semnele de boala si sa le aduca la cunostinta personalului veterinar.

    D.Hranirea cainilor si curatenia adapostului
    1. Cateii in varsta de 6-12 saptamani vor fi hraniti de 3 ori pe zi, iar cainii in varsta de peste 12 saptamani pana la 12 luni vor fi hraniti de doua ori pe zi. Cainii peste un an vor fi hraniti o data pe zi.
    2. Hrana trebuie sa fie intotdeauna proaspata. Hrana va fi administrata individual si supravegheat.
    3. Toate custile, boxele si spatiile inchise vor fi spalate si dezinfectate zilnic.
    4. Fiecare spatiu de cazare va fi curatat si dezinfectat inainte de intrarea unui nou animal.
    5. In timpul curateniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele.

    E.Vehiculele
    1. Adapostul  trebuie sa aiba unul sau mai multe vehicule pentru transportul cainilor.
    2. Vehiculele trebuie sa ofere cainilor siguranta, securitate, protectie impotriva intemperiilor naturii si aerisire adecvata. Fiecare caine trebuie sa aiba o cusca separata. Trebuie sa existe o cusca separata pentru cainii morti si pentru cainii bolnavi.
    3. Vehiculele trebuie sa fie curate si vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan si cu numarul de telefon.
    4. Vehiculul trebuie sa posede urmatorul echipament: plasa, scara, custi metalice sau din fibra de sticla, instrumente pentru prindere, trusa de prim-ajutor.
    5. Soferii vehiculelor trebuie sa fie instruiti sa acorde ajutor cainilor bolnavi si raniti.
    6. Se interzice efectuarea eutanasiei in vehicule de transport pentru caini, dar se permite tranchilizarea cainilor in suferinta.

Anexa  nr.2

NORME privind capturarea si transportul cainilor

A.Capturarea cainilor
1. Capturarea cainilor se va face de catre personalul operatorului serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara, care trebuie sa fie format din persoane instruite in acest sens.
2. Capturarea cainilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal.Persoanele care captureaza cainii fara stapan vor fi in mod obligatoriu vaccinate antirabic.
3. Personalul operatorului serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Timisoara care captureaza cainii vor lucra in echipe de cate doi plus soferul mijlocului de transport si vor purta echipament de protectie adecvat.
4. Personalul calificat poate captura cainii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturarea cainilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, avand la capat o bucla care poate sa gliseze sau care se poate strange in jurul gatului cainelui, pentru a permite persoanei calificate sa tina cainele la distanta si sa il poata manipula. Bucla trebuie fixata la largimea dorita, pentru a se evita strangularea cainelui, mecanismul de declansare rapida fiind utilizat pentru eliberarea cainelui in caz de urgenta sau atunci cand este pus intr-o cusca. De asemenea, cainii mai pot fi capturati cu ajutorul custilor-capcana, in care se introduce mancare si care sunt dotate cu usi mobile care cad dupa intrarea cainelui in cusca, aflate pe sol si apoi incarcate in autovehicul.
5. Cainii foarte agresivi, situati in spatii inaccesibile sau suspecti de a fi turbati, pot fi imobilizati prin metode adecvate, cu respectarea legislatiei sanitar-veterinare.
6. Se vor utiliza hidroclorura de ketamina si xylazina.Injectarea pe cale intramusculara a celor doua produse in asociere este recomandata pentru caini, avand un efect rapid, aproximativ 5 minute si fiind putin periculoasa pentru trecatori.
7. O alta asociere de produse foarte eficienta - etorfina cu acepromazina - poate fi folosita cu respectarea legislatiei in vigoare.
8. Armele de captura nu pot fi utilizate pentru capturarea cateilor, acestia putand fi raniti grav.

    B.Transportul cainilor
    1. Cainii docili pot fi transportati pana la adapost in vehicule inchise de tip camioneta. Cainii se vor transporta in custi individuale.
    2. Se va utiliza un sistem care sa reduca la minimum manipularea directa a animalului.
    3. Custile pentru transportul animalelor trebuie sa fie alese in functie de talia animalului. Cusca trebuie sa fie intotdeauna mai lunga decat corpul animalului. Aceste custi trebuie sa fie fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzura. Se pot utiliza si custi din material plastic.
    4. Vehiculele trebuie sa fie bine ventilate si sa protejeze animalele impotriva intemperiilor naturii.

Anexa  nr.3

INDICATORI DE PERFORMANTA ai Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan in Municipiul Timisoara

INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI
1.1. CONTRACTAREA SERVICIILOR PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN
a) numarul de solicitari de imbunatatire a parametrilor de calitate ai activitatii prestate, rezolvate, raportat la numarul total de cereri de imbunatatire a activitatii, pe categorii de activitati
1.2. MASURAREA SI GESTIUNEA CANTITATII SERVICIILOR PRESTATE
 a) numarul de reclamatii rezolvate privind cantitatile de servicii prestate, raportat la numarul total de reclamatii privind cantitatile de servicii prestate
 b) ponderea din numarul de reclamatii de la lit.a)care s-au dovedit justificate
 c) procentul de solicitari de la lit.b) care au fost rezolvate in mai putin de 5 zile lucratoare
 d) numarul de sesizari din partea agentilor de protectia mediului raportat la numarul total de sesizari din partea autoritatilor centrale si locale
 e) numarul de sesizari din partea agentilor de sanatate publica raportat la numarul de sesizari din partea autoritatilor centrale si locale
 f) numarul de reclamatii rezolvate privind calitatea activitatii prestate, raportat la numarul total de reclamatii privind calitatea activitatii prestate
 g) ponderea din numarul de reclamatii de la lit.f) care s-au dovedit justificate
h) procentul de solicitari de la lit. g) care au fost rezolvate in mai putin de 2 zile calendaristice

FACTURAREA SI INCASAREA CONTRAVALORII PRESTATIILOR

a) numarul de reclamatii privind facturarea
b ) procentul de reclamatii de la lit. a) rezolvate in mai putin de 10 zile
c) procentul din reclamatiile de la lit. a) care s-au dovedit justificate

RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

a) procentul de raspunsuri date la sesizarile referitoare la activitatea prestata
b) procentul de la lit.a) la care s-a raspuns intr-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

2.INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI
2.1.INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI PRIN AUTORIZATII PENTRU PRESTARE A SERVICIULUI
a) numarul de incalcari ale obligatiilor operatorului, rezultate din analizele si controalele organismelor abilitate
2.2. INDICATORI DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITATI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE
a) valoarea despagubirilor acordate de operator pentru culpa proprie sau daca au existat imbolnaviri din cauza nerespectarii conditiilor corespunzatoare de prestare a activitatiii
b) numarul de neconformitati constatate de autoritatea administratiei publice locale, pe activitati
c)  numarul de sesizarii privind cazurile de persoane muscate de catre caini fara stapan de pe domeniul public si privat al Muicipiului Timisoara
d) ponderea din numarul de reclamatii de la lit.c) care s-au dovedit justificate prin sentinte ale instantelor de judecata definitive si irevocabile

Anexa nr.4 a)

FORMULAR DE ADOPTIE / REVENDICARE
CONSILIUL LOCAL .....................
Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan
DECLARATIE-ANGAJAMENT

Subsemnatul(a) ___________________________________________________ domiciliat(a) in ________________________,str.__________________________________________ nr._____, bl._____,et.____,ap.____,sc.______, judetul/sectorul___________________ telefon___________________, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ______ nr. ____________, eliberat(a) de ________________________________________ la data de ___.___.______ ma angajez sa adopt cainele cu numarul de tatuaj/identificare __________________________ adapostit de serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan, in urmatoarele conditii:
1.      Sa respect normele de ingrijire si hranire a cainelui;
2.      Sa prezint periodic cainele la medicul veterinar, in cazul in care se impune interventia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
3.     Sa anunt serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan in cazul decesului sau al instrainarii acestuia;
4.     Sa nu abandonez cainele, iar in cazul in care nu il mai doresc, sa il predau serviciului de gestionare a cainilor fara stapan;
5.     Sa achit Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan taxa care reprezinta cheltuielile medicale si de intretinere aferente cazarii cainelui.

Anexa nr.4 b)

FORMULAR DE ADOPTIE / REVENDICARE
CONSILIUL LOCAL .....................
Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan

Subscrisa societate ______________________________, cu sediul in _______________________, str._________________________________nr.______, sectorul/judetul ________________, telefon ______________________, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ________________ sub nr.____________________ reprezentata de ___________________________________ in calitate de ___________________________, legitimat cu BI/CI seria ______nr.___________, eliberat(a) de _________________________________ la data de ____.____.______, se angajeaza sa adopte un numar de ___________________caini, identificati cu numerele de tatuaj/numar identificare_____________________________________, adapostiti de serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan, in urmatoarele conditii:
1.      Sa respect normele de ingrijire si hranire a cainelui;
2.      Sa prezint periodic cainele la medicul veterinar, in cazul in care se impune interventia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
3.     Sa anunt serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan in cazul decesului sau al instrainarii acestuia;
4.     Sa nu abandonez cainele, iar in cazul in care nu il mai doresc, sa il predau serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan;
5.     Sa achit Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan taxa care reprezinta cheltuielile medicale si de intretinere aferente cazarii cainelui.

Anexa nr.5

FORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE

1. Informatii despre caine
a) Numarul de identificare (daca exista)
b) Rasa
c) Sex: M            F
d) Culoare
e) Semne particulare
f) Talie: # mica (sub 10 kg)
# mijlocie (11-20 kg)
# mare: (peste 20 kg)
g) Stare generala: # foarte proasta
# proasta
# moderata
# buna
# foarte buna

2. Informatii privind capturarea:
a)Ziua ......... luna ....... anul ......................
b)Locul capturarii: Zona/cartierul ............ Strada ................
c)Ora capturarii:

3. Informatii privind echipa de capturare:
Indicativ mijloc de transport .........................................

Anexa nr.6

INFORMATII MINIME privind cainele fara stapan intrat in adapost

1. Informatii despre caine (conform Formularului individual de capturare)
2. Informatii privind capturarea si echipa de capturare (conform Formularului individual de capturare)
3. Informatii privind cazarea:
a) numarul unic de identificare atribuit la intrarea in adapost;
b) data si ora cazarii in adapost;
c) caracteristicile individuale ale animalului;
d) numarul unic al custii;
e) starea de sanatate a animalului:
1. clinic sanatos #
2. semne clinice  #
4. Informatii privind eutanasierea:
a) motivul eutanasierii;
b) substanta utilizata pentru eutanasiere;
c) numele persoanei care realizeaza eutanasia.
5. Informatii referitoare la adoptie:
a) nr. de identificare;
b) numarul fisei de adoptie.
6. Informatii medicale:
a) data deparazitarii;
b) data vaccinarii antirabice;
c) data sterilizarii;
d) persoanele care au instrumentat manoperele.
6. Medic Veterinar

Anexa nr.7

Registrul de evidenta a cainilor fara stapan capturati de pe raza Municipiului Timisoara

Nr. crt.
Data
capturarii
Sex
Adresa
Caracteristici
Numar unic de identificare
Microcip/
crotaliu
Observatii

Anexa nr.8

DECLARATIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPTIA LA DISTANTA

    # Persoana juridica
    Subscrisa, ......., cu sediul in ......., str. ........ nr. ......, sectorul/judetul ......., telefon ........, adresa de posta electronica ......., inregistrata la ...... sub nr. ......, reprezentata de ......., in calitate de ........, legitimat/legitimata cu BI/CI seria ..... nr. ........, eliberat/eliberata de ........... la data de ............,
    # Persoana fizica
    Subsemnatul, ........, cu domiciliul in ......., str. ......... nr. ......, sectorul/judetul ......, telefon ......., adresa de posta electronica ........, legitimat/legitimata cu BI/CI seria ..... nr. ......., eliberat/eliberata de ....... la data de .........,
    se angajeaza sa adopte la distanta cainele cu numarul de identificare ......... sau microcipat cu numarul ........, trecut in carnetul de sanatate, adapostit de serviciul  pentru gestionarea cainilor fara stapan, in urmatoarele conditii:
    1. va suporta cheltuielile de intretinere in adapost stabilite prin hotararea consiliului local;
    2. cainele adoptat la distanta poate fi preluat oricand de catre adoptator sau poate fi adoptat direct cu acordul adoptatorului la distanta.
    In cazul nerespectarii de catre adoptator, pe o perioada de 14 zile lucratoare consecutive, a conditiilor asumate la pct. 1, adoptia la distanta va inceta de drept.

Anexa nr.9

CONSILIUL LOCAL ................................
Serviciul  pentru gestionarea cainilor fara stapan

DECIZIE PRIVIND EUTANASIEREA
Nr. ......./...........

Avand in vedere expirarea termenului de 14 zile lucratoare de la data capturarii, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in care cainele nu a fost revendicat, adoptat, adoptat la distanta, sau mentinut in adapost, prin prezenta se decide eutanasierea in termen de ....... .a cainelui cu numar unic de identificare ............... sau microcipat cu numarul .........., capturat de catre Structura pentru gestionarea cainilor fara stapan in data de .................. .

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.