DIPLOMA de EXCELENTA a Judetului TIMIS pentru conf. univ. dr. MARIANA CERNICOVA-BUCA. La propunerea prof.univ.dr. Dan Poenaru...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 28.10.2017 09:14 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Judetean Timis a fost convocat in sedinta ordinara in data de 30 octombrie, ora 10.00, in Sala Multifuncţionala a Palatului Administrativ.

Ordinea de zi a şedinţei este urmatoarea:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Timis.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren aflat in domeniul privat al judetului Timis si administrarea Consiliului Judetean Timis, situat in Parcul Tehnologic si Industrial Timisoara (PITT) – Calea Torontalului km 6, inscris in CF nr. 410134 şi identificat ca Parcela C1.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii şi completarii Hotararii Consiliului Judetean Timiş nr. 207/28.09.2017 privind aprobarea concesionarii, prin licitaţie publica, a unor parcele din Parcul Tehnologic si Industrial Timisoara – Calea Torontalului km 6.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrare Muzeului Naţional al Banatului a unei suprafete de teren din incinta Complexului Imobiliar Bastion Theresia Timisoara.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii termenului prevazut la art.4, alin.(2), lit.a) din Protocolul de colaborare nr. 139641/10.11.2014 incheiat intre Ministerul Apararii Naţionale şi Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Normativului privind dotarea cu autovehicule si consumul lunar de carburanti.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitarii dreptului de preemtiune din partea Judetului Timis asupra intentiilor de instrainare a unor imobile cu alta destinatie decat cea de locuinte.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al judetului Timis pe trimestrul III 2017.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Timiş nr.51/2017 privind aprobarea bugetului Fondului de Intreţinere, Inlocuire şi Dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene - Anexa 2.

10. Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.

11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii şi completarii “Programului de transport judetean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019”.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea componentei Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate si de atribuire a licentelor de traseu.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii unui traseu din „Programul judetean de transport persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019” unui operator de transport rutier urmare licitatiei electronice din data de 13.10.2017, in vederea atribuirii licentei de traseu.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea Scrisorii de aşteptari pentru selectia membrilor Consiliului de Administratie la Societatea Aviatia Utilitara Timisoara S.A.

15. Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizaţiei catre Asociatia “Timisoara, Capitala Culturala Europeana”.

16. Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea Hotararii Consiliului Judeţean Timiş nr.172/31.08.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Timiş in Consiliile de Administraţie ale unitaţilor de invaţamant special.

17. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.3 a Hotararii Consiliului Judeţean Timiş nr.198/30.09.2016 privind stabilirea componenţei Consiliilor de conducere ale instituţiilor publice de cultura de interes judeţean.

18. Proiect de hotarare privind acordarea distincţiei „Diploma de Excelenta” a Judetului Timis.

19. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Judetului Timis, prin Consiliul Judetean Timis, in Comisia de cenzori a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru Granita Romania-Ungaria.

20. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Tomnatic, in domeniul public al Judeţului Timiş si declararea acestuia ca fiind bun de interes judeţean.

21. Intrebari, interpelari.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.