Incinerator de deseuri, cadavre de animale, garaje si piatra cubica la Consiliul Local

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 21.09.2015 12:13 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Local al Municipiului Timişoara a fost convocat in ŞEDINŢA ORDINARA,  in data de 22.09.2015, ora 15, in Sala  Filarmonicii Municipiului  Timişoara din  B-dul C.D. Loga nr.2.
Pe ordinea de zi:
1. Aprobarea Proceselor-Verbale ale sedintelor extraordinare ale Consiliului Local al Municipiului Timisoara din 27.08.2015 şi 31.08.2015.
2. Informarea nr. SC2015 -21667/13.08.2015 privind modul de aducere la indeplinire a Hotararilor Consiliului Local adoptate in semestrul I al anului 2015.
3. Proiect de hotarare privind rectificarea suprafeţei imobilului situat in Piaţa Bihor nr.3, cu nr. top 8987 inscris in C.F. nr. 408798 Timişoara.
4. Proiect de hotarare privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 76/26.02.2014 privind alipirea imobilelor cu nr. top 438201, nr.top 438195, nr. top.438140, nr.top. 438114 şi nr. top 438210 in vederea reglementarii terenului aferent caminului nr. 13C al Universitaţii de Vest Timişoara.
5. Proiect de hotarare privind atribuirea spaţiului cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa situat in Timişoara str. Proclamaţia de la Timişoara nr.1, ap.1 – parter, catre ” Asociaţia Civica şi Umanitara Mana Ajutatoare – Acuma”.
6. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 413/04.08.2014 privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotararea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 privind stabilirea modalitaţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unitaţilor de ecarisaj şi aprobarea documentaţiei de atribuire.
7. Proiect de hotarare privind incetarea Contractului de inchiriere SAD nr. 1498/2007 şi incheierea unui Contract de Comodat cu Liga Apararii Drepturilor Omului.
8. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a apartamentului nr. 1 situat in imobilul din strada Piaţa Alexandru Mocioni nr. 10, etaj parter şi etaj I, la preţul de 276.520 lei, identificat cu C.F. nr. 433849-C1- U1 (provenit din C.F. vechi nr. 12217/2/1/I), nr. topo 433849-C1-U1, Timişoara, jud. Timiş.
9. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta S.A.D 2, etaj parter , la pretul de 124.600,00 lei, situat in imobilul din strada Stefan cel Mare nr.1,Timisoara, jud.Timis.
10. Proiect de hotarare privind acceptarea donaţiei SC TIMASUD SA şi SC TES SA şi aprobarea dezmembrarii(dezlipirii) imobilului (teren) cu nr. cad 410594 inscris in CF nr. 410594 Timişoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 85826).
11. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţarii la dreptul de proprietate de catre S.C. ROMICS S.R.L. Timişoara.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţarii la dreptul de proprietate de catre Charaba M. Samir.
13. Proiect de hotarare privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
14. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de Funcţii şi a Organigramei la Centrul Social de Urgenţa pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea plaţii despagubirilor negociate in şedinţele Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 14.07.2015 şi 18.08.2015 cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public.
16. Proiect de hotarare privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului Centrul Social de Urgenţa pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timişoara, de catre personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului de Paza Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.
17. Proiect de hotarare privind incheierea fişelor de calcul privind spaţiile cu alta destinaţie – atelier de ergoterapie, din Timişoara, str. Iuliu Maniu 36 şi Str. Iuliu Maniu 38 cu fostul chiriaş Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţa Timişoara.
18. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Direcţiei de Asistenţa Sociala Comunitara Timişoara la ” Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto Naţional – 2015„ in vederea achiziţionarii unui autoturism prin acest program.
19. Proiect de hotarare privind alocarea cotei lunare de combustibil pentru microbuzul TM 17 JEJ al Centrului Social de Urgenţa pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timişoara.
20. Proiect de hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri, aferent apartamentului nr.7 situat in Timişoara str. Republicii nr.1, corp. B, ap.7, datorat bugetului local al Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2014, Organizaţiei Salvaţi Copiii.
21. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ”Amenajare drum de legatura intre Calea Moşniţei şi DC149”.
22. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ”Modernizarea strazilor din piatra cubica din Municipiul Timişoara”.
23. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii unei delegaţii la Expoziţia ”FLORA TRADE SHOW2015” – 23-25 septembrie, Rimini, Italia.
24. Proiect de hotarare de hotarare privind aprobarea achitarii taxei de membru al asociaţiei Les Rencontres pentru anul 2015.
25. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii taxei de membru al asociaţiei Eurocities pentru anul 2015.
26. Adresa nr. SC2015-22957/28.08.2015 a d-nei Lakauf Rozina prin Ligia Catuna Law Office referitoare la plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 333/31.07.2015 pentru modificarea Planului de administrare al RATT, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al RATT, Organigramei şi Statului de funcţii aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 503/22.10.2013, modificate prin Hotararea Consiliului Local nr. 441/12.09.2014 şi Hotararea Consiliului Local nr. 205/08.05.2015.
27. Adresa nr. CM2015 – 545/16.09.2015 a SC Antonio Catering& Banqueting S.R.L. referitoare la terasa de pe malul Canalului Bega, Zona 1.
28. Adresa nr. SC2015 – 023982/09.09.2015 a COLTERM S.A. referitoare la ”Incineratorul de Deşeuri”.
29. Interpelarile consilierilor locali.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.