Judetul TIMIS valoreaza 642.043,75 mii lei, cat aduna BUGETUL centralizat al judetului in 2018... Cheltuielile de functionare sunt de 389.590,56 mii lei!

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 10.02.2018 08:07 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Judetean Timis a fost convocat in sedinta extraordinara in data de 12 februarie 2018, ora 10.00, in Sala Multifuncţionala a Palatulului Administrativ, cu urmatoarea ordine de zi:

1.    Proiect de hotarare privind  utilizarea  excedentului bugetului judetului Timis in anul 2018.

2.    Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii in anul 2018 de catre Liceul Teoretic IRIS a excedentului bugetului de venituri proprii inregistrat la incheierea exercitiului bugetar 2017.

3.    Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii in anul 2018 de catre Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluziva Constantin Paunescu Recaş a excedentului bugetului de venituri proprii inregistrat la incheierea exercitiului bugetar 2017.

4.    Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului  propriu al Judetului  Timis pe anul 2018 şi estimarile pentru anii 2019-2021.

5.    Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Fondului de Intreţinere, Inlocuire şi Dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene.

6.    Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Protocolului de Colaborare pentru reproducerea logo-ului dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1918  intre Judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis si Ministerul Culturii si Identitatii Nationale.

7.    Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual de sprijinire a sportului din judetul Timis pe anul 2018.

Bugetul centralizat al judeţului Timiş in suma de 642.043,75 mii lei, este compus din:
- bugetul local : 640.859,88 mii lei,
- bugetul instituţiilor şi activitaţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii : 35.241,87 mii lei,
- bugetul fondurilor externe : 50 mii lei
TOTAL 676.151,75 mii lei – 34.108 mii lei (transferurile intre bugete) = 642.043,75 mii lei buget centralizat Judeţul Timiş.
Principala componenta a bugetului centralizat al judeţului, bugetul local pe anul 2018 este in suma de 640.859,88 mii lei, din care sectiunea de functionare: 389.590,56 mii lei, iar sectiunea de dezvoltare: 251.269,32 mii lei.
Veniturile bugetului local al Judetului Timis pe anul 2018 cuprind:
- veniturile de functionare, in suma de 389.525,56 mii lei;
- venituri de dezvoltare, in suma de 51.595,32 mii lei.
Cheltuielile bugetului local al Judetului Timis pe anul 2018 cuprind:
- cheltuieli de functionare, in suma de 389.590,56 mii lei;
- cheltuieli de dezvoltare, in suma de 251.269,32 mii lei.
Sursele de finantare ale bugetului local sunt asigurate din:
• Venituri proprii = 14.627 mii lei ;
• Cote din impozitul pe venit 11,25 % aferenta B.V.C .al C.J.T.= 106.071 mii lei;
• Sume pentru echilibrarea bugetului propriu din cota de 17,25 % = 43.913 mii lei;
• Sume defalcate din T.V.A pentru:
a) cheltuielile descentralizate la nivelul judeţului : 87.613,00 mii lei;
b) drumuri judeţene : 4.946 mii lei;
• Subventii pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap : 129.691 mii lei;
• Sume primite in cadrul programelor FEGA implementate de APIA: 2.660 mii lei
• Donaţii şi sponsorizari: 4,56 mii lei;
• sume primite de la UE pentru proiecte finanţate din FEN: 2.183 mii lei;
• Finanţarea PNDL : 49.412,32 mii lei
Deficitul „sectiunii de functionare” in suma de 65 mii lei pentru bugetul local al Judetului Timis pe anul 2018, se acopera din excedentul anului precedenţ, reprezentand sumele primite din fondul de intervenţie.
Deficitul „sectiunii de dezvoltare” in suma de 199.674 mii lei mii lei pentru bugetul propriu al Judetului Timis pe anul 2018, se acopera din excedentul anilor precedenţi.
Bugetul instituţiilor şi activitaţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii in suma de 35.241,87 mii lei este compus din transferurile din bugetul local in suma de 34.108 mii lei, veniturile proprii ale instituţiilor in suma de 1.127 mii lei; 2,50 mii lei sume primite de la APIA şi suma 4,37 mii lei acoperita din excedentul anului precedent.
Bugetul fondurilor externe in suma de 50 mii lei este aferent Programului American Corner, program derulat de Biblioteca Judeţeana.
Estimarea bugetului local de venituri cheltuieli sectiunea de functionare pe anii 2019 – 2021 se prezinta astfel:
2019 : 437.383 mii lei
2020 : 445.563 mii lei
2021 : 454.290 mii lei
Estimarea bugetului local de venituri cheltuieli sectiunea de dezvoltare pe anii 2019 – 2021 se prezinta astfel:
2019 : 102.437 mii lei
2020 : 139.422 mii lei
2021 : 76.549 mii lei

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.