La ce firme are CJT actiuni si cine va fi schimbat?

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 04.09.2012 14:41 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - La viitorul plen al CJT, se va supune votului proiectul de hotărâre privind propunerea de desemnare a reprezentanţilor Consiliului judeţean Timiş în adunările generale ale unor societăţi comerciale la care judeţul Timiş este acţionar,precum şi de numire în consiliile de administraţie ale acestora.

Judeţul Timiş prin Consiliul judeţean Timiş, în conformitate cu Situaţia inventarierii acţiunilor şi părţilor sociale deţinute la societăţile comerciale la data de 30.12.2011 deţine acţiuni la următoarele societăţi comerciale: SC „Drumco ”SA (30% participaţie CJT faţă de total capital social societate comercială), SC „Inter Center Service” SA (45,62% participaţie CJT faţă de total capital social societate comercială), SC „Aviaţia Utilitară” SA Timişoara (100% participaţie CJT faţă de total capital social societate comercială), SC „Timgaz” SA Buziaş (0,6966% participaţie CJT faţă de total capital social societate comercială), SC „Apcan” SA Timiş (91,42% participaţie CJT faţă de total capital social societate comercială), SC „Schilift” SRL( 32,7964% participaţie CJT faţă de total capital social societate comercială) şi SC „Aquatim” SA (0,1174% participaţie CJT faţă de total capital social societate comercială).
Printr-o serie de hotărâri de consiliu judeţean au fost numiţi reprezentanţii CJTimiş la societăţile comerciale nominalizate mai sus astfel:

SC „Drumco”SA – În conformitate cu Actul constitutiv:
Art.9 alin(2) – Acţionarii sunt reprezentaţi în Adunarea Generală de persoanele împuternicite în acest scop .
Art.15 alin(1) – Societatea va fi administrată de 3 (trei) administratori. Unul dintre cei trei administratori va fi desemnat de acţionarul Consiliul judeţean Timiş.
În conformitate cu Hotărârile CJTimiş nr. 51/2003 şi 91/2003 D-nul Gheorghe Mirel a fost împuternicit să reprezinte CJTimiş în cadrul adunării generale a societăţii;

SC „Inter Center Service” SA - În conformitate cu Actul constitutiv:
Art.9 alin(2) – Acţionarii sunt reprezentaţi în Adunarea Generală de persoanele împuternicite în acest scop.
Art.15 – Societatea este administrată de 3 administratori care îndeplinesc un mandat de 4 ani, în măsura în care nu sunt revocaţi de adunarea generală, anterior expirării acestui termen.
Prin Hotărârea CJTimiş nr. 36/2012 a fost numit ca reprezentant în consiliul de administraţie al societăţii d-nul Aldea Adrian .

SC „Aviaţia Utilitară” SA Timişoara
Potrivit statutului societăţii art.17 şi 20, în perioada în care, judeţul Timiş este acţionar unic, atribuţiile Adunării generale a acţionarilor vor fi exercitate de către Consiliul judeţean Timiş, iar atribuţiile Consiliului de administraţie de către directorul general.

SC „Timgaz” SA
Prin Hotărârea CJTimiş nr. 69/2007 s-a aprobat cesionarea totală a acţiunilor nominative deţinute de CJTimiş la societate şi a fost numită o comisie pentru negocierea preţului de vânzare a acţiunilor. Urmare acestei hotărâri nu a mai fost numit un reprezentant al CJTimiş în CA şi AGA. În ceea ce priveşte negocierile acestea nu au fost finalizate .

SC „Apcan” SA Timiş - În conformitate cu Actul constitutiv:
Art.10 alin (2) Adunarea generală este alcătuită din reprezentanţii consiliului judeţean şi a consiliilor locale comunale, câte unu din partea fiecărui consiliu nominalizaţi prin hotărâre a acestora.
Art.16 alin (1) şi (2) Societatea va fi administrată de 5 (cinci) administratori.
Preşedintele Consiliului de administraţie este reprezentantul propus de Consiliul judeţean Timiş şi răspunde de conducerea şedinţelor şi realizarea atribuţiilor consiliului de administraţie.
Potrivit Hotărârii CJTimiş nr. 48/2001 şi a Actului constitutiv, d-nul Marius Popovici a fost numit în calitate de reprezentant al CJTimiş în adunarea generală.

SC „Schilift” SRL – Potrivit Actului constitutiv:
Art.12 alin (2) Consiliul judeţean Caraş-Severin, Consiliul judeţean Timiş şi Consiliul local Văliug pot desemna şi mandata dintre membrii săi o persoană care să exercite în numele acestora drepturile şi obligaţiile care le revin în calitate de asociaţi.
Art.18 – Societatea este administrată de un consiliu de administraţie compus din 3 membri.
Prin Hotărârea CJTimiş nr. 122/2005 a fost desemnat în calitate de reprezentant al CJTimiş în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor d-nul Mugurel Borlea.
Din partea CJTimiş a îndeplinit funcţia de administrator Dina George.

SC „Aquatim” SA – Potrivit Actului constitutiv:
Art.14 alin (2) Acţionarii vor fi reprezentaţi în Adunarea generală de către reprezentantul legal al acestora sau de către persoanele împuternicite în acest sens de reprezentanţii legali pe baza unui mandat de reprezentare.
Art.19 alin (1) Aquatim este administrat de un consiliu de administraţie compus din 7 membrii aleşi de Adunarea generală a acţionarilor.
Prin Hotărârea CJTimiş nr. 89/2009 a fost mandatat ca şi reprezentant al consiliului judeţean în Adunarea generală a societăţii d-nul Sorin Pascu.

Ţinând cont de solicitarea făcută de consilierul judeţean Marcel Mihoc în şedinţa de plen din 02.08.2012, s-a propus analizarea situaţiei şi numirea reprezentanţilor în consiliile de administraţie şi adunările generale ale unor societăţi comerciale la care judeţul Timiş este acţionar.
În conformitate cu prevederile art. 88 alin (1), lit. d) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor şi a funcţiilor publice, funcţia de consilier judeţean este incompatibilă cu funcţia de administrator sau membru al consiliului de administraţie la societăţile comerciale înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului judeţean respectiv.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.