La ce mai muncesc consilierii locali?

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 19.11.2012 16:14 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Consiliul Local al Municipiului Timişoara se va reuni în şedinţă ordinară în data de 23.11.2012, ora 14, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr.1.
Ordinea de zi cuprinde:
1. Interpelările consilierilor municipali.
2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 02.11.2012.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
4. Proiect de hotărâre privind transferul dreptului de proprietate din patrimoniul S.C. AQUATIM S.A. în patrimoniul municipiului Timişoara printr-un contract de donaţie, a Turnului de Apă din Timişoara, str. Gh. Bariţiu nr.3 înscris în Cartea funciară nr. 426619 provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 135683, nr. top. 17528/2.
5. Proiect de hotărâre privind schimbul de proprietăţi între Municipiul Timişoara şi S.C. ART SRL şi S.C. AL FER CROM S.R.L.
6. Proiect de hotărâre privind delimitarea Campusului Studenţesc Timişoara şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor comerciale, de alimentaţie publică sau prestări servicii în perimetrul Campusului Studenţesc Timişoara.
7. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei terenului în suprafaţă de 2939 mp, înscris în C.F. nr. 415738 Timişoara, top 23491/1/1/1/1/2/4 şi investiţia realizată pentru sensul giratoriu, oferit de S.C. SELGROS CASH &CARRY S.R.L.
8. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului cu număr topo. 413832 înscris în C.F. nr.413832 Timişoara si a imobilului cu nr. topo 413833 inscris in CF 413833 Timisoara, situate în str. 1 Decembrie nr.58 şi nr.118 A si atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 49 ani in favoarea Universitatii „Politehnica” din Timisoara a imobilului nou creat in urma dezlipirii imobilul LOT 1 – nr. topo 413833/1.
9. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului cu nr. topo 412245 inscris in CF 412245 Timisoara din Bulevardul Take Ionescu nr.83, si atribuirea in folosinta gratuita Parohiei Ortodoxe Române Zona Tipografilor Timişoara a imobilului in suprafaţă de 2810 mp.
10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 3, situat în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.6, la preţul de 51.000 euro.
11. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent anului fiscal 2012 pentru clădirea situată în Timişoara str. Anton Bacalbaşa nr. 69-65 A Fundaţiei „Pentru Voi”.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 69/23.02.2010 – privind componenţa Comisiei de evaluare a managementului pentru Teatrul German de Stat şi Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timişoara.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 70/23.02.2010 – privind componenţa Comisiei de evaluare a managementului pentru Filarmonica Banatul Timişoara.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71/23.02.2010 – privind componenţa Comisiei de evaluare a managementului pentru Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.
15. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei în vederea continuării lucrărilor de construcţii începute la ansamblul bisericesc Biserica Studenţilor corpurile B, C şi D.
16. Adresa nr. SC2012 – 026979/09.11.2012 a domnului Mureşan Lucian Emil privind Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 188/02.11.2012 – privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.140/28.09.2012 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Demolare parţială, reamenajare, extindere şi schimbare destinaţie din anexa în locuinţă 2 ap. în regim de înălţime S+P+2E, str. Timocului nr.23, Timişoara.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.