Modificari de regulament si de tarife la Telpark

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 29.01.2012 14:44 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timisoara - Consiliul Local al municipiului Timişoara va supune votului în plen modificarea şi completarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timişoara(aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 241/11.11.2003, modificat si completat prin Hotararea Consiliului Local nr. 215/30.05.2006, respectiv prin Hotararea Consiliului Local nr. 372/29.11.2011), după cum urmează:

1. Se modifică art. 4 alin. (5) lit e) care va avea următorul conţinut:
,,e) vehiculele ale căror permise de staţionare se aprobă anual prin Consiliul de administraţie al SC ADP SA;”
2. Se modifică art. 8 aliniatul (5) care va avea următorul conţinut:
“(5) Tariful orar aplicat pe străzile cu staţionare pe perioadă limitată, este un tarif special care se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.”
3. Se modifică art. 10 lit. b care va avea următorul conţinut:
“ b) Tichet “UNIVERSAL” (fond verde): valabil pe toata durata de funcţionare a sistemului într-o zi mai puţin în parcările cu acces controlat, în parcările adiacente Pieţelor agroalimentare şi pe străzile cu staţionare pe perioadă limitată”.
4. Se modifică art. 14 care va avea următorul conţinut:
“Abonamentele eliberate asigura dreptul de staţionare pe perioada înscrisă pe acestea - care este de minim 21 zile lucrătoare şi maxim pana în data de 31 decembrie a anului în curs - şi pe durata orarului de funcţionare a sistemului prevăzută la art. 3 (1), mai puţin în parcările cu accesul controlat, în parcările adiacente Pieţelor agroalimentare si pe străzile cu staţionare pe perioadă limitată. Preţul abonamentelor se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara”
5. Se modifică art. 15. lit. a), b), c), şi d) care va avea următorul conţinut:
“Vor fi emise următoarele tipuri de abonamente:
a) Abonament “GENERAL”
Se eliberează pe perioada înscrisă pe acesta, persoanelor juridice sau persoanelor fizice şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat în orice zonă tarifară, cu excepţia parcărilor special amenajate controlate prin bariere de acces, a parcărilor adiacente Pieţelor agroalimentare si pe
străzile cu staţionare pe perioadă limitată. Abonamentul se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu perioada de valabilitate şi este netransmisibil.
b) Abonament pentru zona tarifara I, II, III
Se eliberează persoanelor juridice sau fizice şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat în orice loc de staţionare semnalizat din zona I, II sau III, cu excepţia parcărilor special amenajate controlate prin bariere de acces, a parcărilor adiacente Pieţelor agroalimentare si pe străzile cu
staţionare pe perioadă limitată. Abonamentul se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu perioada de valabilitate şi este netransmisibil.
c) Abonament “LA PURTĂTOR”
Se eliberează pe perioada înscrisă pe acesta, persoanelor juridice sau fizice şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat în orice zonă tarifară, cu excepţia parcărilor special amenajate controlate prin bariere de acces, a parcărilor adiacente Pieţelor agroalimentare si pe străzile cu staţionare pe perioadă limitată. Abonamentul se inscripţionează cu un cod ales de purtător, cu perioada de valabilitate şi este transmisibil.
d) Abonament “LOCATAR”;
Se eliberează pe perioada înscrisă pe acesta, doar persoanelor fizice care au domiciliul în interiorul perimetrului de aplicare a sistemului de taxare pentru cel mult 2 vehicule şi asigură drept de staţionare numai în imediata vecinătate a domiciliului proprietarului (pe o rază de până la 50 m), excepţie făcând parcările adiacente Pieţelor agroalimentare. Eliberarea abonamentului se face pe bază de buletin (carte) de identitate şi certificat de înmatriculare al autovehiculului, fiind obligatoriu ca în actul de identitate sa fie trecuta adresa unde se solicita abonamentul.
Abonamentul se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu domiciliul proprietarului şi este netransmisibil. De acest abonament pot beneficia şi persoanele fizice care fac dovada că locuiesc, în baza unui contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară, în
interiorul perimetrului de aplicare a sistemului de taxare. Beneficiarii acestui tip de abonament, care au domiciliul pe o raza de maxim 50 m din imediata apropiere a parcărilor al căror acces este controlat prin bariere, beneficiază de tarife orare speciale, în aceste parcări.
6. Se modifică art. 16 care va avea urmatorul continut:
“ Tariful orar de baza si tariful special pentru toate formele de taxare, inclusiv abonamentele, se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Timisoara”.
7. Se completeaza art. 18 lit. e, care va avea urmatorul continut:
“lipsa autocolantului care indica faptul că se foloseşte modalitatea de plata a staţionarii, prin telefonia mobila sau celelalte forme alternative de taxare a staţionării prevăzute la cap. 3 din prezentul Regulament, respectiv neachitarea stationarii prin aceste forme de taxare”.
8. Se modifică art. 31, care va avea următorul conţinut:
,,Beneficiază de reducere de 50% la tariful practicat pentru abonamente, pensionarii care primesc pensii de asigurări sociale de stat, pensii militare, pensii de agricultor, etc., a căror valoare cumulată cu alte indeminzaţii sau drepturi băneşti acordate în baza unor acte normative speciale,
nu depăşesc nivelul unui salariu minim brut pe economie, existent la data eliberării abonamentelor.”
8. Se completeaza cap. 5 “Dispozitii finale” cu art. 36, care va avea urmatorul continut:
“Se suspenda aplicarea dispoziţiilor art. 15 lit. b, precum şi a tuturor dispozitiilor din prezentul Regulament care privesc strazile cu stationare pe perioada limitata din zona centrala a Municipiului Timisoara, aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 420/13.12.2011 (Anexa nr. 1), pana la finalizarea proiectului de reabilitare a spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara. Data de la care aceste dispozitii vor intra in vigoare, va fi stabilita pe baza unei hotarari a Consiliului Local.”

Propunere pentru schimbarea tarifelor de parcare pentru anul 2012

*Tichete

Intreg lei/ora propunere - 1,50 lei
Universal lei/zi propunere- 10 lei

*Abonamente

(Valoarea abonamentului se calculeaza dupa formula: Val.abonament = nr.zile * tariful pe zi(tip de abonament), unde : nr.de zile = min. 21 zile, maxim 253)

La purtator
*Lunar propunere 4,08 lei/zi; Nr.zile/perioada - 21, Pret abonament - 85,68 lei
*Trimestrial propunere - 3,90 lei/zi; 63 zile; 245,70 lei
*Anual propunere - 3,56 lei/zi; 253 zile; 900,68 lei
General
*Lunar propunere 2,04 lei/zi; 21 zile, 42,84 lei
*Trimestrial propunere 1,95 lei/zi; 63 zile, 122,85 lei
*Anual propunere 1,78 lei/zi; 253 zile, 450,34 lei
Locatar
*abonament - 51,23 lei

*Persoană fizica handicap - anual 0 lei/an (Valoarea imprimatului pentru abonamente gratuite 5 lei)
*Beneficiar OG nr.105/1999 - 0 lei/an

TARIF lei/ora

Tarif orar parcari cu bariere 0-24 - 3 lei
Tarif orar PIETE (maxim 2 ore) - 1,50 lei.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.