Nicolae Robu-si pregateste Institut de Cercetari la Politehnica pe banii timisorenilor

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 09.07.2015 16:23 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

De o vreme incoace, mai exact de cand primar este Nicolae Robu, poate nu s-a observat, dar Universitatea Politehnica din Timisoara a devenit de... interes naţional, vorba generalului progresist.
N-ar fi nimic, dar incepand cu preluarea finanţarii salii polivalente a Politehnicii, pana la... infiintarea Institutului de Cercetari in Sisteme Inteligente de Transport din Timisoara, banii catre Politehnica pleaca din buzunarele timişorenilor...

Consiliul Local al Municipiului Timisoara a aprobat Acordul de principiu privind asocierea pentru  infiintarea Institutului de Cercetari in Sisteme Inteligente de Transport Timisoara dintre Municipiul Timisoara, Universitatea Politehnica Timisoara si Regia Autonoma de Transport Timisoara.

Şi lucrurile sunt foarte simple, mai ales citind acordul de asociere privind infiintarea Institutului de Cercetari in Sisteme Inteligente de Transport Timisoara.
Adica timişorenii vor baga mainile in bugetul public local şi vor finanţa un institut al Politehnicii, iar asociatii vor face demersuri pentru asigurarea finantarii nerambursabile care se va derula prin si sub coordonarea Municipiului Timişoara (ca lider si titular al investiţiei) si a UPT (ca sublider şi beneficiar)...
Iar acordul (poate) va inceta... la data infiintarii Institutului.
Astfel, Politehnica se va trezi şi cu o suprafaţa de teren, proprietate RATT, pentru Poligonul de accidentologie rutiera...

Pe de alta parte, este greu de crezut ca RATT s-ar implica in infiinţarea Institutului daca şeful Director general dr.ing. Ioan GOIA nu şi-ar menţine funcţia doar cu acordul primarului lui Nicolae Robu...

Situaţie care se repeta, intr-un fel, şi la Politehnica, unde Nicolae Robu inca mai semneaza documente ca preşedinte de Senat şi de unde Nicolae Robu a primit 152.266 lei in 2014, pe langa salariul de la Primarie, cei 67.796 lei de-o maslina cercetata in sistem inteligent...

Scopul infiintarii acestui institut/investiţii este de a concentra, integra şi dezvolta potenţialul de cercetare existent in Universitatea Politehnica Timisoara (UPT), Municipiul Timişoara (MT) şi Regia Autonoma de Transport Timişoara (RATT), de a concepe, dezvolta si implementa aplicatii ITS (Sistemele inteligente de transport) in domeniul rutier, feroviar, aerian, naval, comodal/logistica si mobilitate urbana (trafic general, transport public persoane, accidentologie, protectia mediului), de a dezvolta aplicatii software pentru probleme de modelare, proiectare si simulare a proceselor de transport rutier, feroviar, aerian si naval (similar aplicatiilor dezvoltate de centre/institute de cercetari existente pe langa universitatile de profil din lume), de transfer tehnologic intre UPT si sustinatorii activi ai institutului (Municipiul Timisoara, Regia Autonoma de Transport Timisoara) care sunt si sustinatori ai conceptului de dezvoltare durabila „Vision Timisoara 2030 – suport la dezvoltarea unui concept durabil pentru infrastructura orasului Timisoara”, dar şi catre alţi agenţi economici de profil din ţara şi strainatate, de a asigura prin spaţii, dotare şi pregatire adecvata, competitivitatea si vizibilitatea internaţionala a rezultatelor cercetarii efectuate de catre Institut, de a asigura cadrul ştiinţific necesar pentru activitatea de cercetare ştiinţifica şi educativa a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, prin participarea la cercetari interdisciplinare şi folosirea resurselor oferite de laboratoarele de cercetare ale Institutului de Cercetari in Sisteme Inteligente de Transport, pentru formarea ca specialişti a tinerilor cercetatori in domeniul Sistemelor Inteligente de Transport (ITS), de a fi un Institut de Cercetari in Sisteme Inteligente de Transport reprezentativ pentru partea de Vest a Romaniei, cu posibilitatea de a intra in circuitul manifestarilor stiinţifice/tehnice pe plan european şi mondial in domeniul ITS.

Adica, se subliniaza in referatul proiectului de hotarare, scopul institutului duce la creşterea mobilitaţii si siguranţei in transportul rutier (inclusiv transportul public), feroviar, aerian si naval, punand accent pe tehnologia centrata pe om şi respectiv dezvoltarea de tehnologii care sa devina "unelte importante" pentru dezvoltarea capacitaţii resurselor umane in domeniul ITS.

Acord de principiu privind asocierea pentru infiintarea Institutului de Cercetari in Sisteme Inteligente de Transport Timisoara

Cap. 1 - PARTILE ACORDULUI
1.1. MUNICIPIUL TIMISOARA (MT), cu sediul in Timisoara, strada C.D. Loga nr.1, cod postal 300030, telefon 0256-408300, fax 0256-409635, avand codul unic de inregistrare 14756336, reprezentat prin Primar, Prof.univ.dr.ing.Nicolae ROBU
1.2. UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA (UPT), cu sediul in Timisoara, Piata Victoriei nr. 2, cod postal 300006, telefon 0256-403010, avand codul unic de inregistrare 42692982 si contul RO22TREZ621504601xxx000505 deschis la Trezoreria Timisoara reprezentata prin Rector, Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ŞERBAN;
1.3. REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA (RATT), cu sediul in Timisoara, Bulevardul Take Ionescu nr. 56, cod 300074, telefon 0256- 277700, fax 0256- 433354, reprezentata prin Director general, dr.ing. Ioan GOIA, au convenit incheierea prezentului Acord de asociere, denumit in continuare Acord, dupa cum urmeaza:
Cap. 2 - OBIECTUL ACORDULUI
2.1. Asociatii au hotarat infiintarea „Institutului de Cercetari in Sisteme Inteligente de Transport Timişoara”, denumit in continuare Institut, proiect prevazut in Planul Integrat de Dezvoltare al Municipiului Timişoara: Obiectiv 1, Politica 1.2, poz.21.
2.2. Institutul va fi persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial.
NOTA: Asociatii vor infiinta Institutul in baza OG 26/2000 privind asociatiile si fundatiile si a OG 57 din 16 august 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
Cap. 3 – SCOPUL ACORDULUI
3.1. Prin infiintarea Institutului, Asociatii urmaresc:
a. concentrarea, integrarea şi dezvoltarea potenţialului de cercetare existent in Universitatea Politehnica Timisoara (UPT), Primaria Municipiului Timişoara (PMT) şi Regia Autonoma de Transport Timişoara (RATT)
b. conceperea, dezvoltarea si implementarea aplicatiilor ITS in domeniul rutier, feroviar, aerian, naval, comodal/logistica si mobilitate urbana (trafic general, transport public persoane, accidentologie, protectia mediului).
c. dezvoltarea de aplicatii software pentru probleme de modelare, proiectare si simulare a proceselor de transport rutier, feroviar, aerian si naval (similar aplicatiilor dezvoltate de centre/institute de cercetari existente pe langa universitatile de profil din lume).
d. transferul tehnologic intre Institut si asociati, care sunt si sustinatori ai conceptului de dezvoltare durabila „Vision Timisoara 2030 – suport la dezvoltarea unui concept durabil pentru infrastructura orasului Timisoara”.
e. asigurarea (prin spaţii, dotare şi pregatire adecvata) competitivitatii si vizibilitatii internaţionale a rezultatelor cercetarii efectuate de catre Institut;
f. asigurarea cadrului ştiinţific necesar pentru activitatea de cercetare ştiinţifica şi educativa a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, prin participarea la cercetari interdisciplinare şi folosirea resurselor oferite de Institut, pentru formarea ca specialişti a tinerilor cercetatori in domeniul Sistemelor Inteligente de Transport (ITS);
g. ca acesta sa devina un Institut de Cercetari reprezentativ pentru partea de Vest a Romaniei, cu posibilitatea de a intra in circuitul manifestarilor stiinţifice/tehnice pe plan european şi mondial in domeniul ITS.
3.2. Obiectivele Institutului sunt:
- creşterea mobilitaţii si siguranţei in transportul rutier (inclusiv transportul public), feroviar, aerian si naval, punand accent pe tehnologia centrata pe om;
- dezvoltarea de tehnologii care sa devina "unelte importante" pentru dezvoltarea capacitaţii resurselor umane in domeniul ITS.
3.3. Indeplinirea acestor obiective este posibila prin activitaţi de cercetare ştiinţifica, educaţionale, transfer tehnologic, organizatorice, de integrare (colaborarea cu alte structuri la nivel naţional si iternaţional) şi resursa umana (crearea unui mediu de cercetare de calitate in ITS pentru instruirea studenţilor si a personalului cu activitaţi in ITS).
Cap. 4 – DURATA ACORDULUI
4.1. Prezentul Acord se incheie pana la infiintarea Institutului.
4.2. Ulterior infiintarii Institutului, prin Statutul acestuia, se vor prevedea modul de functionare, administrare, patrimoniu, etc. si de incetare a acestuia.
Cap. 5 - OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. In vederea infiintarii Institutului, partile au urmatoarele obligatii:
5.1.1. Municipiul Timisoara
Va intocmi si depune documentele necesare obtinerii finantarii nerambursabile.
5.1.2. Universitatea Politehnica Timisoara
La infiintare va acorda drept de administrare in privinta unei suprafete de teren aflata in proprietatea sa, inscrisa in CF nr. 435032 situata in municipiul Timisoara, strada Treboniu Laurean nr. 15, impreuna cu cladirile si infrastructura existenta pe aceasta, unde vor functiona o parte din laboratoarele de specialitate ale UPT - care vor fi identificate ulterior - (activitate didactica formativa conexa Institutului), ca parte integranta a Institutului.
Va pune la dispozitie Studiul de fezabilitate pentru investiţia "Institutul de Cercetari in Sisteme Inteligente de Transport Timişoara", studiu finantat si realizat de aceasta.
5.1.3. Regia Autonoma de Transport Timisoara
Va contribui cu o suprafata de teren aflata in administrare, inscrisa in CF nr. ________ situata in Timisoara, Bv. Dambovita nr. 1-3, necesara realizarii unui Poligon de accidentologie rutiera, ca parte a infrastructurii nou create.
5.2. Partile convin ca, pe suprafata de teren pentru care Universitatea Politehnica Timisoara acorda dreptul de administrare, sa edifice o cladire, conform PID, care va gazdui Institutul de Cercetari in Sisteme Inteligente de Transport Timişoara, institut ce face obiectul prezentului acord. In acest sens, asociatii vor face demersuri pentru asigurarea finantarii nerambursabile care se va derula prin si sub coordonarea Municipiului Timişoara (ca lider si titular al investiţiei) si a UPT (ca sublider şi beneficiar).
5.3. Partile se angajeaza sa puna cu titlu gratuit la dispozitia exclusiva a Institutului de Cercetari in Sisteme Inteligente de Transport Timişoara cladirea/cladirile care se va/vor realiza in conditiile mai sus mentionate.
5.4 . Partile (membrii fondatori) vor stabili prin actul constitutiv si statut, in caz de dizolvare si lichidare a Institutului, destinatia bunurilor patrimoniale si nepatrimoniale.
Cap. 6 - MODALITATI DE INCETARE A ACORDULUI
Incetarea prezentului acord, se poate face in urmatoarele conditii:
- La data infiintarii Institutului;
- Fiecare Parte poate notifica celorlalte Parti incetarea prezentului Acord in ceea ce o priveste, cu un preaviz de 90 de zile;
- In cazul nerespectarii obligatiilor asumate de catre oricare dintre Parti.
Cap. 7 – FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT
7.1. Forta majora si cazul fortuit apara de raspundere partea care o invoca, in conformitate cu prevederile legale.
Cap. 8 - LITIGII
8.1. Litigiile rezultate in urma acestui acord se rezolva pe cale amiabila intre parti in termen de 30 zile. In cazul in care Partile nu reusesc sa rezolve litigiile pe cale amiabila, acestea se pot adresa instantelor judecatoresti competente.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.