Nou ciclu de programare la Intermodalul de la Remetea Mare

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 23.03.2015 12:54 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Judetean Timis a fost convocat in sedinta ordinara in data de 26 martie 2015, ora 12.00, in Sala Consiliului din Palatul Administrativ situat in Timisoara, B-dul Revolutiei din 1989, nr. 17.
Cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare in Judetul Timis operatorului regional Societatea AQUATIM S.A. Timisoara.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea executarii unor lucrari la imobilul situat in Municipiul Timisoara, B-dul Republicii, nr. 2.
3. Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 al Hotararii Consiliului Judetean Timis nr. 5/28.01.2015 privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unui teren catre Agentia Nationala pentru Locuinte in vederea construirii unor unitati locative.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei unui contract de inchiriere pentru imobilul situat Timisoara, Calea Martirilor, nr. 198.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea suspendarii unor contracte de inchiriere pentru apartamente cu destinatia de locuinte incheiate de catre Spitalul Clinic de Urgenta “Pius Brinzeu” Timisoara in imobilul situat in Municipiul Timisoara, strada Martir Marius Ciopec, nr. 3 pentru perioada derularii lucrarilor de reabilitare a imobilului.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitarii dreptului de preemtiune din partea Judetului Timis referitoare la intentiile de instrainare a unor imobile cu alta destinatie decat cea de locuinta.
7. Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale si a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale in Judetul Timis.
8. Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate si a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate in Judetul Timis.
9. Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de transport public judetean de persoane.
10. Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor transportatori de transport rutier.
11. Proiect de hotarare privind necesitatea si oportunitatea demararii procedurilor de realizare a proiectului de investitie “Reamplasarea Spitalului de Neuropsihiatrie Timisoara”.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii Conventiei nr.3644/2012 incheiata cu Societatea „Forcesolar 1” S.R.L.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii Contractului de concesiune nr.2632/2001 incheiat cu Societatea „Tioss Commerce” S.R.L.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru bugetul propriu al Judetului Timis si a situatiilor financiare pe anul 2014.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale si a contributiei financiare a Judetului Timis la bugetul de venituri si cheltuieli al Asociatiei pentru Managementul Energiei Timis pentru anul 2015.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea cotei de contributie ce revine beneficiarilor “Agendei principalelor manifestari cultural-artistice si sportive” pe anul 2015.
17. Proiect de hotarare privind propunerea de modificare a caietului de sarcini  privind concesionarea terenurilor cu hala construita din perimetrul Parcului Tehnologic si Industrial Timisoara.
18. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararea Consiliului Judetean nr.225/2014 pentru aprobarea promovarii proiectului Centru regional intermodal de transport marfa Timisoara – Remetea Mare pe POS TRANSPORT 2007-2013 pentru elaborarea documentatiei tehnico – economice necesare finantarii lucrarilor de executie in noul ciclu de programare al fondurilor structurale 2014-2020.
19. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Administratiei si Internelor prin Agentia Nationala Antidrog.
20. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Timis in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Timis.
21. Proiect de hotarare privind modificarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Timis.
22. Proiect de hotarare privind aprobarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica a Judetului Timis.
23. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de “Cetatean de Onoare al Judetului Timis” domnului Stefan Popa – POPA'S.
24. Raport privind activitatea desfasurata in anul 2014.
25. Intrebari. Interpelari. Diverse.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.