Numai chestii extraordinare la Consiliul Local

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 13.09.2012 07:21 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Consiliul Local al Municipiului Timişoara se va întruni în şedinţă extraordinară, în data de 14.09.2012, de la ora 14, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr. 1.
Ordinea de Zi a Şedinţei cuprinde:
1. Aprobarea Procesului – Verbal al Şedinţei Extraordinare a Consiliului Local din data de 03.08.2012.
2. Proiect de hotărâre privind reglementarea juridică a terenului pe care au fost edificate blocurile ANL din Str. I. Miloia prin unificarea şi dezmembrarea imobilelor cu nr. Topografic 13832/1-2, 13833/1/1-5/a înscris în C.F. nr. 409198 Timişoara(CF vechi nr. 136798), cu nr. Topografic 13832/1-2, 13833/1/1-5/b înscris în C.F. nr. 405759 Timişoara (CF vechi nr. 136798) şi cu nr. Topografic 13832/1-2, 13833/1/1-5/c înscris în C.F. nr. 409197 Timişoara (CF vechi nr. 136798).
3. Proiect de hotărâre privind completarea prin act adiţional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006 – 15414/31.07.2006.
4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 13, situat în imobilul din Str. Episcop A. Pacha nr. 10, la preţul de 30.000 euro+TVA.
5. Proiect de hotărâre privind încheierea unor contracte de închiriere cu Uniunea Artiştilor Plastici pentru atelierele de creaţie folosite în imobilul din Timişoara, str. Martir Iordan Sebastian (fosta str. Olimpiadei) nr. 20-22.
6. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1447/2003 pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, Calea Buziaşului nr.28, încheiat cu S.C. Apothecaria S.R.L.
7. Proiect de hotărâre privind prelungirea atribuirii în folosinţă gratuită a spaţiului din Timişoara, str. Dorobanţilor nr. 42, către Asociaţia Femeilor Ţigănci „ PENTRU COPIII NOŞTRI” .
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1497/2007, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, str. Dropiei nr. 5, încheiat cu Clubul Sportiv „NIMB”.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63/03.08.2012 privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Caminul nr. 2 al Colegiului Tehnic “Ferdinand I” Timişoara, în suprafaţă de 848.11 mp situate în Timişoara str. Renaşterii nr. 24A, pe o perioadă de 5 ani, către Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională “Speranţa”.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu persoanele îndreptăţite să beneficieze de prevederile art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 275/2009, privind atribuirea în mod gratuit a terenurilor de sub construcţiile cumpărate în baza Legii nr.112/1995.
11. Proiect de hotărâre privind numirea a doi consilieri locali care să facă parte din noua Comisie pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului complex de investiţii ,,Amenajare complex rutier zona Michelangelo etapa II”, a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Ghiroda"), a documentaţiei tehnico- economice şi a analizei cost - beneficiu, a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelorpoli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere" .
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului complex de investiţii ,, Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara”, a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013,
Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli urbani de creştere”,
Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: „Poli de creştere”.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Trafic management şi supraveghere video", a documentaţiei tehnico-economice şi a analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelorpoli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Dumbrăviţa"), a documentaţiei tehnico- economice şi a analizei cost - beneficiu, a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelorpoli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".
17. Proiect de hotărâre privind modificarea Documentaţiei tehnico-economice şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în cadrul proiectului
„Modernizarea Parcului Justiţiei” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea Documentaţiei tehnico-economice şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în cadrul proiectului „Modernizarea Parcului Alpinet” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.
19. Adresa nr.SC2012 – 019672/14.08.2012 a Asociaţiei de Proprietari din Piaţa Victoriei nr.1A, referitoare la Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 29/24.07.2012 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2011, respectiv orarul de funcţionare al teraselor sezoniere amplasate în Cartierul Cetate, Piaţa Victoriei şi Piaţa Traian.
Proiectele de hotărâre inscrise pe Ordinea de Zi au fost iniţiate de Primarul Municipiului Timişoara – Nicolae Robu.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.