Numaratoarea inversa a inceput: Va fi Timisoara Capitala Europeana a Culturii 2021?

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 15.12.2014 12:24 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

La conferinţa de presa in cadrul careia toate oraşele din Romania au fost invitate sa participe la o competiţie europeana, au fost prezente, alaturi de ministrul culturii, Iulia Deutsch, şef-adjunct al Reprezentanţei Comisiei Europene şi Nadia Tunsu, directorul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene din cadrul Ministerului Culturii.

Ministerul Culturii deţine atribuţii importante in derularea acestei acţiuni de nivel european, a precizat in cadrul aceleiaşi conferinţe de presa Nadia Tunsu, directorul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene din cadrul Ministerului Culturii.
' Ministerul face public apelul pentru depunerea candidaturilor, regulamentul de procedura şi ghidul pentru pregatirea oraşelor, toate in versiune bilingva. Totodata, instituţia noastra asigura vizibilitatea maxima a sesiunii de informare din 16 februarie 2015 pentru ca toate oraşele interesate sa poata asigura participarea, noi suntem organizatorii intalnirilor de selecţie şi preselecţie, in stransa colaborare cu Comisia Europeana, iar pe langa acestea suntem responsabili şi pentru aspectele de logistica şi informare publica' — a precizat Nadia Tunsu.

Ministrul culturii a prezentat succint şi calendarul acţiunii stabilit in conformitate cu Decizia comuna a Parlamentului European şi a Comisiei Europene.
Astfel, oraşele care doresc sa obţina titlul de Capitala culturala europeana vor avea la dispoziţie zece luni de pregatire a candidaturii, urmand ca acestea sa-şi trimita dosarele la Ministerul Culturii pana la data de 10 octombrie 2015, conform apelului la candidatura.
Pe 16 februarie 2015 va fi organizata o sesiune de informare, cu participarea Comisiei Europene, a carei misiune este aceea de a raspunde intrebarilor puse de reprezentanţii oraşelor şi de a prezenta criteriile de selecţie. Dupa cateva luni, urmeaza doua intalniri: de pre-selecţie şi de selecţie, iar selecţia finala urmand sa fie organizata in jurul lunii august 2016.
Un juriu european va efectua vizite la fata locului, iar desemnarea formala a oraşului caştigator se va face pana la sfarşitul anului 2016.
Intre desemnarea oficiala şi titlu, juriul — format din reprezentanţi desemnaţi de Parlamentul European, Comisia Europeana, Consiliul European şi Comitetul Regiunilor, respectiv doi specialişti din partea Ministerului Culturii — va efectua o monitorizare a oraşului caştigator, pentru a evalua daca acesta işi respecta angajamentele asumate.

In cadrul conferinţei de presa a fost prezentat site-ul www.capitalaculturala2021.ro, care va fi actualizat treptat.
In aceasta etapa iniţiala au fost postate primele documente: apelul pentru lansarea competiţiei, regulamentul de procedura, urmand ca in viitor sa fie postat şi un ghid de autoevaluare a oraşelor, precum şi alte documente şi informaţii de interes.

Repere ale calendarului Capitale Europene ale Culturii 2021

10 decembrie 2014 / Lansarea apelului
16 februarie 2015 / Sesiune de informare
10 decembrie 2014 - 10 octombrie 2015 / Perioada de pregatire a candidaturii de catre oraşele care doresc sa obţina titlul de Capitala Europeana a Culturii şi depunerea candidaturilor. (10 oct. 2015 - DATA LIMITA DE DEPUNERE A CANDIDATURII)
Noiembrie 2015 - decembrie 2015    / Intalnirea de preselectie si adoptarea listei scurte a oraselor preselectate
August 2016 / Organizarea selecţiei finale
Pana la sfarşitul anului 2016 / Desemnarea formala a orasului castigator

Regulament de procedura

Competitia pentru titlul de Capitala Europeana a culturii in Romania in anul 2021 Ministrul Culturii din Romania, avand in vedere Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a unei actiuni a Uniunii in favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii“ pentru anii 2020-2033 si de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE (denumita in continuare „decizia“), adopta urmatorul Regulament de Procedura al competitiei pentru titlul de Capitala europeana a culturii in Romania in anul 2021.
Articolul 1
Dispozitii introductive
1. Prezentul Regulament de Procedura stabileste normele referitoare la masurile privind competitia pentru titlul de Capitala europeana a culturii in Romania in 2021 si, in special, la componenta, calitatea de membru si activitatile aferente juriului de experti instituit pentru procedura de selectie (denumit in continuare „juriul”).
2. Juriul convine asupra unei liste restranse de orase candidate si, dupa derularea selectiei finale, recomanda un oras pentru titlul de Capitala europeana a culturii.
3. Organismul responsabil de organizarea si gestionarea competitiei (denumit in continuare „Autoritatea de management”) este Ministerul Culturii.
Articolul 2
Componenta juriului
1. Juriul este format din doisprezece membri. Institutiile si organismele europene numesc zece membri - Parlamentul European, Consiliul si Comisia Europeana selecteaza fiecare cate trei membri, iar Comitetul Regiunilor selecteaza un membru al juriului.
Ministrul Culturii din Romania numeste 2(doi) membri in conformitate cu procedurile specifice si cu consultarea Comisiei Europene.
2. Juriul este condus de un presedinte, iar, atunci cand acesta din urma nu este prezent, de un vicepresedinte. Presedintele trebuie sa fie unul dintre membrii numiti de institutiile si organismele europene.
3. Presedintele si vicepresedintele sunt desemnati de membrii juriului in cadrul reuniunii de preselectie pentru intreaga durata a competitiei in statul membru in cauza. Acestia sunt desemnati prin consens.
4. In cazul in care nu se ajunge la un consens, presedintele si vicepresedintele sunt alesi prin vot secret. Buletinele de vot sunt furnizate de catre Autoritatea de Management, care asigura gestionarea si supravegherea votului. Presedintele si vicepresedintele juriului trebuie sa fie candidatii care primesc votul majoritatii membrilor juriului prezenti.
5. In cazul in care nici un candidat nu primeste voturile majoritatii membrilor juriului in primul tur de scrutin, se organizeaza un al doilea tur de scrutin intre primii doi candidati care au obtinut scorul cel mai mare.
Articolul 3 Calitatea de membru al juriului
1. Membrii juriului nu pot fi inlocuiti de alte persoane, cu exceptia cazurilor prevazute la alineatul (4) de mai jos.
2. Membrii juriului trebuie sa fie cetateni ai Uniunii. Acestia trebuie sa fie independenti si sa aiba experienta si expertiza aprofundate in sectorul cultural, in dezvoltarea culturala a oraselor sau in organizarea unui eveniment din seria „Capitala europeana a culturii” sau a unui eveniment cultural international de o amploare si o importanta similare. Acestia trebuie sa fie in masura sa consacre activitatii din cadrul juriului un numar adecvat de zile lucratoare. Angajatii Ministerului Culturii nu pot fi membri ai juriului.
3. Membrii juriului semneaza o declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in conflict de interese sau ca nu exista un conflict de interese potential in raport cu oricare dintre orasele candidate care si-au depus candidatura pentru titlul de Capitala Europeana a culturii atat inainte de reuniunea de preselectie, cat si inainte de reuniunea de selectie finala. Autoritatea de management pastreaza declaratia originala a fiecarui membru al juriului.
4. Membrilor juriului le revine sarcina de a semnala schimbarile intervenite cu privire la obligatiile profesionale sau personale care constituie sau pot duce la un conflict de interese cu privire la un anumit oras candidat. In cazul in care un membru face o astfel de declaratie sau in cazul in care apare un astfel de conflict de interese, expertul respectiv demisioneaza, iar institutia sau organul relevant al Uniunii sau statul membru in cauza il inlocuieste pe expertul respectiv pentru perioada ramasa pana la incheierea mandatului, in conformitate cu procedura aplicabila.
5. In scopul derularii procedurii de selectie, calitatea de membru/membri al/ai juriului numit/numiti de Ministrul Culturii din Romania expira:
a. La incheierea activitatii aferente procedurii de selectie
b. La renuntarea la calitatea de membru,
c. La revocarea din functie a membrului,
d. La decesul membrului.
6. Ministrul poate revoca din functie un membru al juriului pe care l-a numit in cazul in care:
a. Membrul nu participa la prima etapa a competitiei si nu prezinta o explicatie scrisa in acest sens,
b. Membrul incalca cerintele privind nedivulgarea informatiilor de la articolul 4 din prezentul Regulament de procedura.
Articolul 4 Reuniunile juriului
1. Reuniunile juriului sunt convocate la initiativa reprezentantului autorizat al autoritatii de management. Se transmit invitatii scrise pentru participarea la prima etapa de selectie reprezentantilor oraselor care au raspuns apelului pentru depunerea candidaturilor (denumit in continuare „apelul”) prin transmiterea candidaturii pana la data stabilita in apel. Orasele preselectionate de catre juriu vor fi invitate sa participe la selectia finala prin intermediul unei invitatii de a prezenta candidaturi complete si revizuite.
2. Autoritatea de management trebuie sa asigure asistenta tehnica si logistica pentru activitatea juriului pe durata reuniunilor.
3. Reuniunile juriului nu sunt deschise publicului. Reprezentantul autorizat al autoritatii de management si reprezentantii Comisiei Europene au dreptul de a participa la reuniunile juriului in calitate de observatori. Pot fi invitate sa asiste si alte persoane cu acordul tuturor membrilor juriului prezenti.
4. Presedintele juriului conduce reuniunea si este responsabil de derularea procedurilor aferente acesteia.
5. Votul in cadrul juriului nu este secret. Votul se exprima prin ridicarea mainii sau pe cale orala.
6. Membrii juriului nu trebuie sa divulge informatii referitoare la candidaturile individuale si la recomandarile juriului cu privire la candidatura oraselor inainte de selectia finala. Cu toate acestea, presedintele poate raspunde intrebarilor orale din partea oraselor candidate dupa reuniunea de preselectie.
7. Limba de lucru a juriului este limba engleza.
8. Dupa fiecare reuniune a juriului, un raportor ales dintre membrii juriului redacteaza un raport in limba engleza care trebuie aprobat de toti membrii juriului.
Articolul 5 Preselectia
1. Autoritatea de management transmite candidaturile primite tuturor membrilor juriului si Comisiei Europene pana la termenul-limita prevazut in apel.
2. Autoritatea de management invita orasele candidate sa trimita o delegatie in vederea audierii in cadrul unei reuniuni de preselectie. Decizia privind persoanele pe care le trimit pentru prezentarea proiectului lor le revine oraselor, cu conditia ca delegatia sa fie alcatuita din cel mult 10 persoane. Reuniunea de preselectie se desfasoara la cateva saptamani dupa termenul stabilit pentru depunerea candidaturilor.
3. Audierea consta in:
a. O prezentare orala din partea fiecarui oras candidat care sa cuprinda o descriere generala a proiectului, timp de cel mult 45 minute,
b. O sesiune de intrebari si raspunsuri intre juriu si orasul candidat, timp de cel mult 45 minute.
4. Limbile in care se desfasoara audierea sunt romana si engleza, iar Autoritatea de management este responsabila de organizarea interpretarii simultane.
5. Nu sunt permise vizite ale juriului in orasele candidate inainte de reuniunea de preselectie.
6. Juriul evalueaza orasele candidate pe baza candidaturilor acestora si a audierilor in raport cu obiectivele si criteriile stabilite in decizie.
7. Dupa audieri, juriul discuta cu privire la atuurile fiecarui oras si convine asupra unei liste a oraselor preselectionate care vor fi invitate sa isi revizuiasca si sa isi completeze candidatura pe parcursul etapei de selectie. Juriul trebuie sa propuna doar orasele care, in opinia acestuia, au sanse reale de a primi recomandarea sa in etapa de selectie finala.
8. Juriul trebuie sa ajunga la un consens cu privire la orasele ce vor fi preselectionate. In cazul in care acesta nu poate ajunge la un consens, decizia de stabilire a listei restranse a oraselor preselectionate se adopta prin vot. Fiecare membru al juriului dispune de un vot. Pentru fiecare oras candidat, fiecare membru al juriului voteaza pentru sau impotriva preselectiei orasului. Decizia cu privire la preselectia orasului trebuie sa fie adoptata cu majoritatea simpla a membrilor juriului prezenti. In eventualitatea in care se obtine un numar egal de voturi, votul decisiv este dat de presedintele juriului sau, in lipsa acestuia, de vicepresedintele juriului.
9. Juriul aproba in ansamblu decizia finala.
10. Lista restransa intocmita de juriu va fi comunicata printr-un anunt de presa dupa reuniunea de preselectie.
11. Raportul juriului trebuie sa cuprinda o evaluare generala a tuturor candidaturilor, lista restransa a oraselor candidate care urmeaza a fi evaluate mai departe, precum si recomandarile pentru orasele respective.
12. Juriul transmite raportul sau autoritatii de management si Comisiei Europene in principiu in termen de cel mult 21 de zile lucratoare dupa reuniunea de preselectie. Atat Comisia Europeana, cat si Autoritatea de management vor publica raportul juriului pe site-urile lor. Ministerul Culturii aproba in mod oficial lista restransa pe baza raportului juriului.
13.Ministerul Culturii trimite o scrisoare tuturor oraselor candidate preselectionate prin care le invita sa-si revizuiasca si sa-si completeze candidaturile si in care specifica termenul de depunere a acestor candidaturi.
Articolul 6 Selectia finala
1. Orasele candidate preselectionate isi completeaza si isi revizuiesc candidaturile pentru a respecta criteriile din decizie, precum si pentru a tine seama de recomandarile juriului din raportul de preselectie.
2. Autoritatea de management transmite candidaturile completate si revizuite ale oraselor tuturor membrilor juriului si Comisiei Europene.
3. In cazul in care juriul doreste sa viziteze orasele preselectionate, vizitele trebuie sa se desfasoare dupa termenul de depunere a candidaturilor completate si revizuite si inainte de reuniunea de selectie finala. Intre doi si patru membri ai juriului vor fi delegati sa reprezinte intregul juriu pe durata vizitelor. Cel putin un membru al delegatiei trebuie sa fie un membru al juriului numit de o institutie europeana sau de un organism european. Trebuie sa se asigure egalitatea de tratament pentru toate orasele preselectionate, ceea ce inseamna ca toate orasele preselectionate trebuie vizitate de reprezentantii in cauza. Nu pot fi acceptate invitatii individuale din partea oraselor respective. Vizitele sunt organizate de Autoritatea de management impreuna cu orasele respective. Vizita fiecarui oras trebuie sa dureze aproximativ o zi.
4. Orasele candidate trebuie sa transmita o candidatura completata si revizuita care sa cuprinda:
a. Raspunsuri mai detaliate si complete la intrebarile obligatorii din etapa de preselectie;
b. Raspunsuri la intrebarile considerate optionale in etapa de preselectie;
c. Raspunsuri la intrebari, precum si informatii suplimentare si mai detaliate, in cazul in care s-a solicitat acest lucru in raportul de preselectie.
5. Autoritatea de management invita orasele sa trimita o delegatie in vederea audierii in cadrul reuniunii de selectie finala. Decizia privind persoanele pe care le trimit pentru prezentarea proiectului lor le revine oraselor, cu conditia ca delegatia sa fie alcatuita din cel mult 10 persoane. Reuniunea de selectie finala are loc la cel mult noua luni de la reuniunea de preselectie. Daca este necesar, Autoritatea de management, in consultare cu Comisia, poate prelungi termenul respectiv cu o perioada rezonabila.
6. Juriul evalueaza orasele candidate preselectionate pe baza candidaturilor revizuite si a audierilor in raport cu obiectivele si criteriile stabilite in decizie.
7. Audierea consta in:
a. O prezentare orala din partea orasului candidat care sa ofere cea mai exacta si actualizata descriere generala a proiectului, timp de cel mult 45 minute,
b. O sesiune de intrebari si raspunsuri intre juriu si orasul candidat, timp de cel mult 75 minute .
8. Limbile in care se desfasoara audierea sunt romana si engleza, iar Autoritatea de management este responsabila de organizarea interpretarii simultane.
9. Audierea oraselor si discutiile juriului nu sunt deschise publicului.
10. Juriul incearca sa se puna de acord asupra unui oras pe care sa-l recomande pentru titlu prin consens. In cazul in care acesta nu poate ajunge la un consens, decizia privind orasul se adopta prin vot. Fiecare membru al juriului dispune de un vot. Pentru fiecare oras candidat, fiecare membru al juriului voteaza pentru sau impotriva recomandarii orasului pentru titlu. Decizia privind orasul respectiv se adopta prin vot cu majoritatea
simpla a membrilor juriului prezenti pe baza listei restranse a oraselor candidate. In cazul in care niciun oras preselectionat nu obtine majoritatea necesara a voturilor in primul tur, se desfasoara un al doilea tur de scrutin. Cele doua orase candidate care obtin cel mai mare numar de voturi din partea membrilor juriului prezenti se califica pentru al doilea tur de scrutin, precum si orice alt oras candidat care primeste acelasi numar de voturi ca orasele candidate cu punctajul cel mai mare de mai sus.
11. Pentru adoptarea unei decizii in al doilea tur de scrutin, este necesara sustinerea din partea majoritatii membrilor juriului prezenti. In eventualitatea in care doua sau mai multe orase candidate obtin un numar egal de voturi, votul decisiv este dat de presedintele juriului sau, in lipsa acestuia, de vicepresedintele juriului.
12. Juriul trebuie sa prezinte un raport de evaluare generala a candidaturilor oraselor aflate pe lista restransa si o recomandare justificata in mod corespunzator pentru nominalizarea unui anumit oras drept Capitala Europeana a culturii. Cu toate acestea, in cazul in care niciunul dintre orasele candidate nu indeplineste toate criteriile, juriul poate recomanda sa nu se acorde titlul. Raportul trebuie sa contina recomandari pentru orasul selectat cu privire la progresele ce trebuie realizate pana in anul pentru care este acordat titlul, in cazul in care a fost desemnat in mod oficial drept Capitala europeana a culturii. In raport trebuie semnalate totodata problematicile care vor fi abordate de catre juriu pe durata primei reuniuni de monitorizare.
13. Raportul trebuie transmis de juriu Autoritatii de management si Comisiei Europene in principiu in termen de 21 de zile lucratoare dupa data reuniunii de selectie finala.
14. Numele orasului recomandat de juriu este comunicat printr-un anunt de presa dupa reuniunea de selectie finala. Atat Comisia Europeana, cat si Autoritatea de management vor publica raportul juriului privind selectia pe site-urile lor.
15. Ministerul Culturii nominalizeaza un oras pentru titlul de Capitala europeana a culturii, pe baza recomandarilor cuprinse in raportul juriului privind selectia, si notifica nominalizarea Parlamentului European, Consiliului, Comisiei si Comitetului Regiunilor.
Articolul 7 Dispozitii finale
1. Membrii juriului numiti de Ministrul Culturii din Romania au dreptul la rambursarea cheltuielilor de calatorie si de cazare necesare indeplinirii functiei de membru al juriului in conformitate cu actele cu putere de lege si normele administrative nationale, precum si la o diurna si un onorariu pentru activitatea desfasurata, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in vigoare. Cheltuielile ocazionate de participarea la reuniuni a membrilor juriului numiti de institutiile si organismele europene sunt acoperite de Comisia Europeana.
2. Prezentul regulament de procedura intra in vigoare la data semnarii de catre ministru.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.