O sedinta ordinara la Consiliul Local de 35 de milioane euro...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 18.06.2013 16:22 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Consiliul Local al Municipiului Timişoara se va reuni în şedinţă ordinară, în data de 18.06.2013, de la ora 14, în Sala de Consiliu a  Primăriei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr. 1.
Ordinea de zi a şedinţei:
1. Interpelările consilierilor municipali.
2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei Extraordinare a Consiliului Local din data de 30.05.2013.
3. Proiect de hotărâre privind atribuirea pe bază de contract de închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, din Timişoara, B-dul 16 Decembrie 1989, parter, pe o perioadă de 5 ani, către Asociaţia Oaza Bunei Vestiri.
4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în Timişoara, str. Flacăra nr. 63, către Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, pentru sediu, Protopopiatului Ortodox Român Timişoara II.
5. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului din Timişoara, str. Aluniş nr. 36 către Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei cu destinaţia de unitate de învăţământ pentru ciclul primar şcolar.
6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unei părţi din Căminul Internat al Colegiului Tehnic „Ion Mincu” situat în Timişoara str. Franz Liszt către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
7. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara, în calitate de administrator, a spaţiului (pod) situat deasupra corpului de clădire în regim P+1E din Str. Ghe. Adam nr. 13, în care funcţionează Dispensarul TBC, către Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara.
8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului din Timişoara, str. Martir Gogu Opre (fosta str. Vaslui) nr.4, către Fundaţia Timişoara `89.
9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str. Moise Doboşan nr. 9.
10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului situat în Timişoara, Aleea Ghiroda nr.14.
11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str. Telegrafului nr. 52.
12. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeţei parcelei cu nr.cad. A643/b atribuită prin Hotărârea Consiliului Local nr.160/24.04.2012, Fundaţiei „Europe Trust” pentru amenajarea unui cimitir musulman şi atribuirea în folosinţă gratuită pe 49 de ani a suprafeţei de 2635 mp din parcela cu nr. cad. A1979.
13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de servitute de trecere şi uz, către S.C. E ON GAZ DISTRIBUŢIE S.A. pentru reţeaua de gaze naturale care deserveşte clădirea Infrastructură Regională de Afaceri şi Inovare în Sectorul IT&C din str. Circumvalaţiunii nr. 4.
14. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului, situat în Timişoara str. Razboieni nr. 2, înscris în CF nr. 406435, nr. top. 18194, proprietatea publică a Municipiului Timişoara.
15. Proiect de hotărâre privind reapartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. Cezar Boliac nr.32.
16. Proiect de hotărâre privind închirierea suprafeţei de 843,39 mp din Căminul nr. 1 al Colegiului Tehnic”Azur”, Timişoara str. cale Martirilor nr. 64, Către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş pentru Secţia 2 Poliţie.
17. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 769 din Căminul nr.1 al Grupului Şcolar Agricol „ Iulian Dracea”, Timişoara către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş pentru Secţia 5 Poliţie Timişoara.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. SPOREA COM S.R.L.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Tamaş Dan Mircea.
20. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 179/02.11.2012, privind schimbarea destinaţiei imobilului – Cămin internat D+P+3E şi a terenului aferent, situat în Timişoara str. Victor Babeş nr.22.
21. Proiect de hotărâre privind imputernicirea Direcţiei Fiscală a Municipiului Timişoara în vederea desfăşurării procedurii de achiziţie care are ca obiect prestarea serviciilor de plata online cu cardul şi prin POS a taxelor şi impozitelor locale.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie la 31 martie 2013 al Municipiului Timişoara.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile externe în valoare de maxim 35.000.000 de euro sau echivalent în lei.
24. Proiect de hotărâre privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de amenajare a Centrului Pastoral al Parohiei Greco-Catolice Timisoara V Mehala din str. Plavosin nr.5.
25. Proiect de hotărâre privind finantarea din bugetul local in vederea achizitionarii unui sistem de sonorizare interior si exterior pentru Biserica cu hramul "Sf. Apostoli Petru si Pavel".
26. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 100.000 lei pentru Asociatia crestina Sfantul Nicolae, pentru finantarea executiei lucrarilor de constructie a lacasului de cult din campusul Universitatii Agricole a Banatului, Calea Aradului nr. 119.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Timişoara la proiectul European “Fit for Future” şi alocarea sumei de 3.000 euro în vederea participării la proiect.
28. Proiect de hotărâre privind acordul pentru participarea Municipiului Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara în cadrul parteneriatului de proiect pentru promovarea şi implementarea obiectivului de investiţii „Centru Regional Intermodal de Transport Marfă Timişoara – Remetea Mare, Judeţul Timiş”
29. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent apartamentelor nr.2/b şi nr.2/c situate în Timişoara, str. Timotei Cipariu nr.3, datorat bugetului local al Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2013, Fundaţiei Estera.
30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 300/18.12.2012 privind măsuri de protecţie a materialului dendro-floricol de pe domeniul public al Municipiului Timişoara.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire imobil P+1E+M – Spaţii depozitare şi apartamente de serviciu, str. Ştefan Procopiu nr. 4-6, Timişoara.
32. Adresa nr. SC2013 – 016249/06.06.2013 a asistenţilor medicali ai Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara privind plângerea prealabilă formulată împotriva
Hotărârii Consiliului Local nr. 251/23.04.2013 – privind respingerea completării prevederilor Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013.
33. Adresa nr. SC2013 – 016263/06.06.2013 a asistenţilor medicali ai Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara privind plângerea prealabilă formulată împotriva
Hotărârii Consiliului Local nr. 251/23.04.2013 – privind respingerea completării prevederilor Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013.
Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost iniţiate de primarul Municipiului Timişoara, Nicolae Robu.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.