PALATUL COPIILOR din TIMISOARA va fi intr-un BLOC COMUNIST care a fost CAMIN de LICEU. Impreuna cu o SECTIE de POLITIE....

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 18.11.2017 08:20 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Local al Municipiului Timişoara a fost convocat in ŞEDINŢA ORDINARA, in data de 21.11.2017, ora 16,00, in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr. 1.

Pe ordinea de zi:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 31.10.2017.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţarii la dreptul de proprietate de catre Todea Gheorghe şi Todea Dorina.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţarii la dreptul de proprietate de catre Gomboş Andrei-Adrian şi Gomboş Bianca.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţarii la dreptul de proprietate de catre S.C. EURO PRO EST S.R.L. – Arad.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Contractului de schimb de retele agent termic primar intre Municipiul Timisoara si S.C. Alenia Arena SRL”.
6. Proiect de hotarare privind propunerea de schimbare a destinatiei spatiului in suprafata de 1562 mp, situat la etajul 2 si 3 din cladirea corp internat A al Colegiului Tehnic AZUR, Timisoara, str. Calea Martirilor nr. 64, pentru desfasurarea activitatii PALATULUI COPIILOR TIMISOARA.
7. Proiect de hotarare privind propunerea de schimbare a destinatiei spatiului in suprafata de 1019,19 mp. si teren in suprafata de 510 mp din Caminul nr. 2 al Colegiului Tehnic Energetic Regele Ferdinand I, situat in Timisoara, str. Renasterii nr. 24/A in vederea atribuirii in folosinta gratuita catre Inspectoratul de Politie Judetean Timis – pentru desfasurarea activitatii Sectiei 1 Politie.
8. Proiect de hotarare privind propunerea de schimbare a destinatiei spatiului in suprafata de 843,39 mp din Caminul nr. 1 cu P+3 etaje al Colegiului Tehnic Azur, situat in Timisoara, str. Calea Martirilor nr. 64, in vederea atribuirii in folosinta gratuita catre Inspectoratul de Politie Judetean Timis – pentru desfasurarea activitatii Sectiei 2 Politie.
9. Proiect de hotarare privind propunerea de schimbare a destinatiei spatiului cu suprafata utila de 769,00 mp din Caminul nr. 1 cu P+3 etaje aferent fostului Liceu Tehnologic Agricol „Petru Botis”, situat in Timisoara, str. Calea Aradului nr. 56 in vederea atribuirii in folosinta gratuita catre Inspectoratul de Politie Judetean Timis – pentru desfasurarea activitatii Sectiei 5 Politie.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala şi a Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de curaţare şi transport a zapezii de pe caile publice şi menţinerea in funcţiune a acestora pe timp de polei sau ingheţ in Municipiul Timişoara.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr. 684/07.11.2016 pentru imobilul situat in Timisoara, Bv. Revolutiei 1989 nr. 12 in care functioneaza Clinica de Cardiologie – ASCAR din cadrul Spitalului Clinic
Municipal de Urgenta Timisoara.
12. Proiect de hotarare privind darea in administrare a imobilului din Timişoara, str. Avram Imbroane nr. 54 catre Direcţia Poliţiei Locale şi incheierea contractului de administrare.
13. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţa Sociala a Municipiului Timişoara – familia ocupaţionala ”Administraţie”, - conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
14. Proiect de hotarare privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara.
15. Proiect de hotarare privind transmiterea fara plata a unui microbuz marca Mercedes Benz 13+1 locuri si a unui autoturism marca Volkswagen Golf catre Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, a indicatorilor tehnico – economici – faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul „Reabilitare termica imobil, str. Stiintei nr. 3-5”.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, a indicatorilor tehnico – economici – faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul „Reabilitare termica imobil, str. Martir Ioan Stanciu nr. 2 – Calea Martirilor 1989, nr. 31”.
18. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţie ”Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Haţeg”.
19. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţie ”Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. D. Dinicu”.
20. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţie ”Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. Neajlov”.
21. Proiect de hotarare privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timişoara, strada Liviu Rebreanu, inscris in CF 406583, cu nr. topografic 14169/3/1/2, in suprafaţa de 8332 mp proprietar Asociaţia Clubului Sportiv FC SRBIANKA GIUCHICI, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017.
22. Proiect de hotarare privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timişoara, Strada Inocenţiu Klein, nr. 22, inscris in CF nr. 430759, cu nr. topografic 6480-6481, in suprafaţa de 1151 mp proprietar SC FONDAS INVEST SRL, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017.
23. Proiect de hotarare privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timişoara, strada Steaua, nr. 30, inscris in CF 405515, cu nr.topografic 2121/646-648/6/1/12/b/1/a/1/18/a/1 in suprafaţa de 270 mp(curte), proprietar SC RO ALTO GRADIMENTO SRL, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017.
24. Proiect de hotarare privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timişoara, strada Armoniei, nr.18, inscris in CF 404385, cu nr. topografic 404385 in suprafaţa de 5749 mp(gradina şi teren intravilan) proprietar
SC KELLER IMMOBILIARE SRL, conform Hotararii Consiliului Local nr.266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017.
25. Proiect de hotarare privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timişoara, strada Textiliştilor, nr.9, inscris in CF 402257, cu nr. cadastral 50484 in suprafaţa de 11719 mp, proprietar SC ARC MANAGEMENT ONE SRL, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017.
26. Proiect de hotarare privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timişoara, Calea Torontalului (Str. A Coman), inscris in CF 409552, cu nr. cadastral 50977 in suprafaţa de 4207 mp proprietar SC CIELLE SRL, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017.
27. Proiect de hotarare privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timişoara, strada Zefirului, nr. 37, inscris in CF 406753, cu nr. cadastral 1592, 1591 (intravilan extins) in suprafaţa de 8506 mp proprietar S.C MAGNUM RESIDENCE SRL, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017.
28. Proiect de hotarare privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timişoara, strada Mihail Jora, nr. 2, inscris in CF 419535, cu nr. topografic 419534, in suprafaţa de 707 mp proprietar S.C. ARCHICENTER SRL, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017.
29. Proiect de hotarare privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timişoara, Calea Torontalului, inscris in CF 402741, cu nr. cadastral CC527/3/1 in suprafaţa de 2218 mp proprietar SC RHS COMPANY SA, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017.
30. Proiect de hotarare privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timişoara, Calea Torontalului, nr. 21 inscris in CF 441112, cu nr. cadastral CC533, CC534/1 in suprafata de 13398 mp proprietar Radulescu Sofia, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017.
31. Proiect de hotarare privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timişoara, str. Armoniei, nr. 23, inscris in CF 407205, cu nr.topografic 2100-2101 in suprafata de 8198 mp proprietar TEPELIGA(SAMARGI) LILIANA, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016, modificata prin Hotararea Consiliului Local 314/2017.
32. Proiect de hotarare privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timişoara, strada Stefan Octavian Iosif, nr. 34, inscris in CF 408229, cu nr. topografic 7364, 7365 in suprafata de 1020mp (gradina, curte) proprietar SC SEVANDER GRUP SRL, conform Hotararii Consiliului Local nr.266/20.12.2016, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017.
33. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”PUZ- Dezvoltare zona mixta: locuinţe colective şi servicii”, str. Bucovinei nr.73, intravilan Timişoara.
34. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona locuire colectiva, servicii, comert si birouri”, str. Calea Aradului nr. 1, Timisoara.
35. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “PUZ – Zona cu functiuni mixte: servicii, turism, locuire colectiva si functiuni complementare, intravilan Timisoara” str. Ioan Zaicu nr. 5, Timisoara.
36. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
37. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timisoara.
38. Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Timisoara ca membru afiliat la Bursa Romana de Marfuri.
39. Proiect de hotarare privind aprobarea plaţii cotizatiei de membru pe anul 2018 catre Asociatia „ORASE ENERGIE ROMÂNIA”.
40. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Municipiului Timişoara la Asociaţia ”Grupul de Acţiune Locala Freidorf”.
41. Proiect de hotarare privind constituirea Grupului de Lucru Local la nivelul Municipiului Timisoara pentru incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatilor romilor, precum si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestuia.
42. Adresa nr. SC2017 – 027466/06.11.2017 a d-lui Serdean Mugur Lucian privind Plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 379/2017 – pentru completarea Hotararii Consiliului Local nr.22/29.02.2008 privind aprobarea locaţiilor in care se poate autoriza desfaşurarea de spectacole şi manifestari culturalartistice şi sportive pe raza Municipiului Timişoara.
43. Adresa nr. SC2017 – 028378/14.11.2017 a domnului Serdean Lucian Mugur privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Conisliului Local nr. 220/27.06.2017 privind constatarea incetarii contractelor de mandat ale membrilor
Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie.
44. Adresa nr. SC2017 – 026766/26.10.2017 a Retim Ecologic S.A. privind plangerea prealabila şi invitaţie la conciliere impotriva Notificarii nr. SC2017 –23334/20.09.2017 a Municipiului Timişoara , administrator public – Birou
Salubrizare.
45. Adresa nr. SC2017- 026744/26.10.2017 a Parchetului de pe langa Tribunalul Timiş privind sesizarea formulata de d-na Mirela-Adriana Toc, inregistrata la Corpul de control al prim-ministrului cu nr. 522/06.06.2017.
46. Adresa nr. SC2017 – 27356/03.11.2017 a Direcţiei Edilitare referitoare la respingerea Proiectului de hotarare privind modificarea şi completarea Hotararii Consiliului Local nr. 162/10.05.2016, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.
72/21.02.2017, privind delegarea gestiunii, prin atribuire directa, a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, intreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara”, precum şi aprobarea Caietului de
sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului şi Contractului de delegare a gestiunii.
47. Adresa nr. SC2017 – 027420/03.11.2017 a Curţii de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Timiş privind Decizia nr. 34/2017 la Raportul de audit financiar nr. SC2017 – 019091/31.07.2017.
48. Adresa nr. SC2017 – 027422/03.11.2017 a Curţii de Conturi – Camera de Conturi Timiş privind Raportul de follow-up nr. 393/27.07.2017 incheiat ca urmare a verificarii modului de ducere la indeplinire a masurilor dispuse, transmise prin Decizia nr. 70/11.01.2016 la Horticultura S.A. Timişoara.
49. Interpelarile consilierilor locali.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.