PLATA DEFALCATA a TVA, obligatorie de la 1 ianuarie 2018

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 30.08.2017 18:57 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA vor avea obligaţia, de la 1 ianuarie 2018, de a deţine şi gestiona un cont de TVA pentru incasarea şi plata TVA aferente operaţiunilor taxabile (achiziţii de bunuri/servicii, livrari de bunuri/prestari servicii).
De asemenea, instituţiile publice inregistrate in scopuri de TVA vor avea obligaţia, incepand cu aceeaşi data, de a deţine un cont de TVA pentru incasarea taxei pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii taxabile realizate.

Guvernul a adoptat, printr-o ordonanţa, instituirea plaţii defalcate a Taxei pe Valoarea Adaugata, in scopul reducerii evaziunii fiscale in domeniul TVA, ţinand cont de faptul ca exista o diferenţa semnificativa intre TVA incasata la bugetul de stat şi taxa declarata in deconturile de TVA depuse de persoanele impozabile inregistrate in acest scop. Masura este in avantajul contribuabililor corecţi, care işi achita sumele datorate cu titlu de TVA catre bugetul de stat, intrucat va contribui la reducerea semnificativa a concurenţei neloiale din partea acelor contribuabili care nu işi platesc datoriile catre stat şi utilizeaza resursele financiare din TVA pentru alte scopuri.
Se estimeaza ca prin aplicarea noii masuri vor fi obţinute venituri suplimentare bugetare de circa 6 miliarde de lei pana in anul 2020.

Mecanismul privind plata defalcata a TVA presupune in principal:

- Deschiderea unui cont de TVA de catre persoanele impozabile, inclusiv instituţii publice, inregistrate in scopuri de TVA, la instituţii de credit şi/sau unitaţi ale Trezoreriei Statului. In cazul conturilor de TVA deschise la unitaţi ale Trezoreriei Statului, costurile aferente deschiderii acestora şi comisioanele aferente oricaror operaţiuni in legatura cu acestea, se suporta de la bugetul Trezoreriei Statului, fara a fi percepute de la titularii de cont. Totodata, extrasele conturilor de TVA deschise la unitaţi ale Trezoreriei Statului, vor fi puse gratuit la dispoziţia titularilor de cont şi in format electronic.
- Plata de catre beneficiari – instituţii publice, persoane impozabile, cu excepţia persoanelor fizice neinregistrate şi care nu au obligaţia de a se inregistra in scopuri de TVA, a TVA aferente operaţiunilor taxabile in contul distrinct de TVA al furnizorului/prestatorului
- Virarea/depunerea de catre furnizor/prestator in contul sau de TVA a TVA aferente diferenţei intre incasarile şi plaţile in numerar, precum şi a TVA aferente incasarilor cu carduri de debit/credit sau cu substitute in numerar, in termen de 7 zile lucratoare de la incasare;
- Utilizarea sumelor din acest cont distinct de TVA pentru achitarea de catre furnizor/prestator a taxei aferente achiziţiilor sale furnizorilor/prestatorilor sai, precum şi a taxei datorate bugetului de stat;
- Posibilitatea transferului de sume din conturile de TVA in alt cont de catre titular doar cu aprobarea ANAF şi instituirea unui termen de maximum 3 zile lucratoare in care se aproba transferul de catre ANAF;
- Interzicerea retragerii in numerar a unor sume din contul de TVA.
Potrivit actului normativ adoptat de Executiv, in perioada premergatoare aplicarii obligatorii a masurii, respectiv 1 octombrie - 31 decembrie 2017, agenţii economici pot opta pentru aplicarea opţionala a plaţii defalcate a TVA, aceştia beneficiind de unele facilitaţi precum:
- anularea penalitaţilor de intarziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017, in anumite condiţii;
- acordarea unei bonificaţii de 5% la plata impozitului pe profit sau, dupa caz, a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.
Actul normativ mai prevede, printre altele:
- instituirea obligaţiei persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA de a işi vira in contul de TVA in maximum 7 zile lucratoare de la incasare TVA aferenta facturilor emise inainte de 1 ianuarie 2018 sau, dupa caz, inainte de data la care aplica opţional mecanismul;
- infiinţarea Registrului persoanelor care aplica plata defalcata a TVA organizat de ANAF şi in care sunt inscrise persoanele care opteaza pentru aplicarea plaţii defalcate a TVA in perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017;
- instituirea unor contravenţii şi sancţiuni specifice pentru nerespectarea obligaţiilor prevazute in cadrul actului normativ, dupa cum urmeaza:
o stabilirea unei perioade de graţie de 7 zile lucratoare in cadrul careia sa se corecteze erorile;
o in cazul in care erorile nu au fost corectate in termenul de 7 zile lucratoare, se aplica o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile;
o dupa termenul de 30 de zile, pentru fapte precum nevirarea in contul de TVA al furnizorului sau debitarea eronata a contului de TVA, se aplica o amenda de 50% din suma reprezentand TVA, iar pentru fapte precum nevirarea sumelor reprezentand TVA din contul curent al titularului in contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorata furnizorului din alt cont decat contul de TVA, se aplica o amenda de 10% din suma reprezentand TVA.

Informaţii suplimentare

In Romania, Taxa pe Valoarea Adaugata reprezinta cea mai importanta sursa de venit a bugetului general consolidat, reprezentand 23,1% din venituri, in 2016.

Deşi Romania a implementat mai multe masuri de combatere a fraudei fiscale in domeniul TVA, printre care taxarea inversa, anularea codului de inregistrare in scopuri de TVA care are drept consecinţa refuzul deducerii taxei atat la persoana al carei cod a fost anulat, cat şi la beneficiar, se confrunta in continuare cu cel mai ridicat nivel al GAP-ului de TVA (raportul dintre TVA datorata şi neplatita la buget şi obligaţia totala de TVA de plata) la nivel comunitar.
ANAF şi-a asumat creşterea ratei de conformare voluntara la plata pentru TVA la 85% in 2018, urmand ca acest indicator sa ajunga la 90% pana in 2020.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.