Ploua cu proiecte de hotarare la Consiliul Local

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 25.09.2012 13:00 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Consiliul Local al Municipiului Timişoara se va întruni în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012, de ora 14, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr. 1.
Ordinea de zi cuprinde:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei Extraordinare a Consiliului Local din data de 14.09.2012.
2. Interpelările consilierilor municipali.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2012.
4. Proiect de hotărâre privind recunoaşterea şi însuşirea hotarelor administrativ-teritoriale ale Municipiului Timişoara cu unităţile administrativ-teritoriale învecinate:Dumbraviţa, Ghiroda, Moşniţa Nouă, Giroc, Şag, Sînmihaiu Român, Săcălaz, Dudeştii Noi şi Sânandrei.
5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara.
6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în Timişoara, B-dul Republicii nr.12, înscris în C.F. nr. 426219, nr. Top 426219.
7. Proiect de hotărâre privind înlocuirea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 182/24.04.2012 privind înlocuirea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2011.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2011 privind închirierea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în proprietate în baza prevederilor Legii nr.112/1995 şi Legii nr. 79/1997.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Actului constitutiv al S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec cu sediul în Bucureşti.
15. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeţelor şi dezlipirea imobilelor situate în str. Gheorghe Lazăr cu număr topografic 1072/2/1 înscris în C.F. nr. 404758 Timişoara, număr topografic 1070/2/1/1/1/1/1/2/3/1 înscris în C.F. nr. 404766 Timişoara, număr topografic 1070/2/1/1/1/1/1/2/2 înscris în C.F. nr. 404994 Timişoara, număr topografic 1070/2/1/1/1/1/1/2/1 înscris în C.F. nr. 404763 Timişoara.
16. Proiect de hotărâre privind atribuire nr. Cadastral pentru parcela de teren în suprafaţă de 1881 mp ce nu deţine Carte Funciară, situată în intravilanul Municipiului Timişoara, zonă industrială, zona Calea Şagului.
17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 65/03.08.2012, referitor la încheierea unui contract de împrumut de folosinţă (comodat) pentru Baza de antrenament a Stadionului „Dan Păltinişanu”.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.118/27.03.2012 privind modificarea si extinderea suprafetelor din contractele de concesiune ale medicilor ce functioneaza in cadrul imobilului din Timisoara, str.Teiului nr.7, precum si a Casei de Pensii a judeţui Timis.
19. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, să negocieze cu Ordinul Călugariţelor de la Notre-Dame prin Episcopia Romano-Catolică de Timişoara, Contractele de închiriere pentru imobilele în care se desfăşoară activitatea unităţilor de învăţământ – Colegiul Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic „D. Obradovici” şi Colegiul Tehnic de Vest.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Zbegan Gheorghe.
21. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului din Timişoara, str. Războieni nr.2, din clădire şcoală, în sediu pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţă dintre Hînciu Mihaela Corina, chiriaşă a ap.14 din str. Miloia Bl. B7, respectiv Rionesei Elena, chiriaşă a ap.28 din str. Miloia Bl. B1 sc.A.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a Analizei cost-beneficiu pentru obiectivul de investiţii „Creşterea calităţii serviciilor medicale în cadrul Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş”.
24. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara P-ţa Crucii nr. 5.
25. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara str. Mercur nr.4.
26. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara str. Gheorghe Şincai nr.11.
27. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1447/2003 pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, Calea Buziaşului nr.28, încheiat cu S.C. APOTHECARIA S.R.L.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor„ în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: „Poli de creştere”.
29. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 407/13.12.2011 privind aprobarea proiectului REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE, a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor
nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.
30. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei Societăţii Comerciale „CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS” S.R.L. Timişoara.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Timişoara.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale neachitate în termen constând în impozit/taxă pe clădire şi/sau impozit/taxă pe teren datorate bugetului local de câtre întreprinderile de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Timişoara.
33. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădire şi teren datorat de asociaţii şi fundaţii.
34. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei din bugetul local în vederea organizării unor evenimente cu oraşul Rueil-Malmaison din Franţa.
35. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 123/27.03.2012 privind acordarea de burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în municipiul Timişoara – zona de sud.
37. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”.
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE BIROURI ÎN REGIM S+P+5E+Er”, str. Simion Bărnuţiu nr. 32, Timişoara.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Demolare parţială, reamenajare, extindere şi schimbare destinaţie din anexa în locuinţa 2 ap. în regim de înălţime S+P+2E”, str. Timocului nr. 23, Timişoara.
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv Studenţesc Medicina Timişoara.
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi , cu excepţia pct. 40 , au fost iniţiate de Primarul Municipiului Timişoara – NICOLAE ROBU.
Proiectul de hotărâre înscris la pct. 40 a fost iniţiat de consilierul ŢOANCĂ RADU.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.