POLITIA LOCALA din TIMISOARA va avea 372 de angajati... Dintre care 23 de SEFI!...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 19.03.2018 17:30 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Local al Municipiului Timişoara a fost convocat in ŞEDINŢA ORDINARA, in data de 20.03.2018, ora 16,00, in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr.1
Ordinea de zi:
1.    Aprobarea Procesului Verbal al sedintei   ordinare a Consiliului Local din data de 23.02.2018.
2.    Proiect de hotarare privind  inchirierea  prin atribuire directa a spaţiului cu alta destinaţie situat in Timişoara str. Joszef Preyer nr.9, pe o perioada de 3 ani catre ASOCIAŢIA IMPOTRIVA CANCERULUI TIMIŞOARA.
3.    Proiect de hotarare privind atribuirea spaţiului situat in imobilul din Timişoara, str. Podgoriei nr. 10 catre Biblioteca Judeţeana Timiş şi incheierea contractului de inchiriere pe o perioada de 3 ani.
4.    Proiect de hotarare privind inchirierea prin atribuire directa  a spaţiului din Timişoara str. Treboniu Laurean nr.1, subsol, pe o perioada de 3 ani catre Asociaţia Creştina Speranţa şi Lumina şi incheierea contractului de inchiriere.
5.    Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta al Ministerului Educatiei Nationale prin Inspectoratul Scolar Judetean Timis asupra imobilului in care functioneaza Gradinita cu Program Prelungit nr. 33, inscris in CF 411844 Timisoara.
6.    Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr. 1 pentru completarea si modificarea cap. II, pct. 2.2 la Contractul de comodat nr. SC2017-6893/22.03.2017 incheiat intre Municipiul Timisoara si Liceul Teoretic Bartok Bela.
7.    Proiect de hotarare privind  prelungirea prin act adiţional, pe o perioada de 3 ani  a contractului de inchiriere nr. 1466/2005 cu SC G&R EVOLUTION COMPANY S.R.L., pentru spaţiul situat in Timişoara str. Alba Iulia nr.2.
8.    Proiect de hotarare privind prelungirea prin act adiţional, pe o perioada de 3 ani a contractelor de inchiriere nr. 1059/2000 şi 1067/2000, incheiate cu Societatea Cooperativa Igiena Timişoara.
9.    Proiect de hotarare privind propunerea de schimbare a destinatiei spatiului cu suprafata de 930,65 mp, situat la parterul si etajul I al Caminului nr. 2 aferent Colegiului Tehnic „Henri Coanda”, Timisoara, str. Brediceanu nr. 37, in vederea transmiterii in administrarea Consiliului Judetean Timis pentru desfasurarea activitatii Centrului de Resurse si Asistenta Educationala „Speranta”.
10.    Proiect de hotarare privind propunerea de schimbare a destinatiei spatiilor temporar disponibile din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, in vederea inchirierii prin licitatie publica, in scopul amplasarii bufetelor de incinta pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor.
11.    Proiect de hotarare privind  aprobarea demararii formalitaţilor de  desfiinţare a liniei de cale ferata industriala cuprinsa intre macazul liniei de acces spre SC Banatim SA aflat pe str. Gutenburg intersecţie cu str. 1 Decembrie şi macazul SC Romtesid SA situat in dreptul porţii de acces al liniei LF1 la S.C. Agatex SA.
12.    Proiect de hotarare privind restabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara in funcţie de performanţele profesionale ale acestuia.
13.    Proiect de hotarare privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
14.    Proiect de hotarare privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unitaţile de invaţamant preuniversitar de stat din Timişoara.
15.    Proiect de hotarare  privind  aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre I.T.P.F. Timişoara şi Municipiul Timişoara.
16.    Proiect de hotarare privind aprobarea programului cultural prioritar Timişoara-Capitala Culturala Europeana a Culturii 2021, a criteriilor organizatorice şi a finanţarii anuale pentru anul 2018.
17.    Proiect de hotarare privind aprobarea Agendei manifestarilor culturale din anul 2018 a Casei de Cultura a Municipiului Timişoara.
18.    Proiect de hotarare privind aprobarea actului adiţional nr.1 pentru completarea şi modificarea cap.II, pct 2.2 la Contractul de comodat nr. SC2017 – 6893/22.03.2017 incheiat intre Municipiul Timişoara şi Liceul Teoretic Bartok Bela.
19.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la Societatea de Transport Public Timisoara S.A. – componenta initiala.
20.    Proiect de hotarare privind aprobarea modelului Contractului de inchiriere pentru suprafete cu destinatia de locuinte, construite de catre ANL, destinate tinerilor si familiilor de tineri precum si a anexelor acestuia.
21.    Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire locuinţe colective cu regim de inalţime P+2E şi SAD la parter”, str. Orşova nr. 19-21, Timişoara.
22.    Proiect de hotarare privind  intocmirea şi ţinerea la zi  a registrului agricol in format electronic.
23.    Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de repartizare a locuintelor.
24.    Proiect de hotarare privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” Timisoara, constituit prin Hotararea Consiliului Local nr. 276/14.05.2013.
25.    Adresa  nr. SC2018- 003857/19.02.2018 a   TIMMOBILA S.R.L. privind plangerea prealabila formulata impotriva  Hotararii Consiliului Local nr. 538/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii  cu  300%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara, str. Piata Victoriei nr. 1A, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
26.    Adresa  nr. SC2018- 003982/20.02.2018 a   TIMMOBILA S.R.L. privind plangerea prealabila formulata impotriva  Hotararii Consiliului Local nr. 508/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu  400%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara, Coriolan Brediceanu nr.2, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
27.    Adresa  nr. SC2018- 003981/20.02.2018 a   TIMMOBILA S.R.L. privind plangerea prealabila formulata impotriva  Hotararii Consiliului Local nr.550/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu  300%  a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara, str. Gen. Henri Berthelot, nr.5, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
28.    Adresa  nr. SC2018- 003855/19.02.2018 a   TIMMOBILA S.R.L. privind plangerea prealabila formulata impotriva  Hotararii Consiliului Local nr.518/20.12.2017- privind aprobarea majorarii  cu  400%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara, str. Dacilor nr.10, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
29.    Adresa  nr. SC2018- 005621/09.03.2018 a   Asociaţiei de Proprietari din  Piaţa Victoriei nr.1.B privind plangerea prealabila formulata impotriva  Hotararii Consiliului Local nr. 552/20.12.2017 - privind  aprobarea majorarii  cu  400%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara, str. Piaţa Victoriei, nr. 1B, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
30.    Adresa  nr. SC2018- 005486/08.03.2018 a   numiţilor Cristea Erzsbet şi Cristea Opria privind plangerea prealabila formulata impotriva  Hotararii Consiliului Local nr. 515/20.12.2017 - privind  aprobarea majorarii  cu  300%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara, B-dul Revoluţiei din 1989 nr.7, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
31.    Adresa  nr. SC2018- 004787/28.02.2018 a   numiţilor  Fischer Elisabeth, Franken Susanne şi Wilhelm Maria privind plangerea prealabila formulata impotriva  Hotararii Consiliului Local nr. 521/20.12.2017 - privind  aprobarea majorarii  cu  300%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara, B-dul Republicii nr.8, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
32.    Adresa  nr. SC2018- 004314/22.02.2018 a   numiţilor   Colciar Handa Claudiu-Constantin şi Colciar Handa Simona-Elena privind plangerea prealabila formulata impotriva  Hotararii Consiliului Local nr. 524/20.12.2017 - privind  aprobarea majorarii  cu  300%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara, B-dul Take Ionescu nr.73, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
33.    Adresa nr. SC2018 – 6097/15.03.2018  privind Raportul de activitate pe anul 2017 al Primarului Municipiului Timişoara – domnul Nicolae Robu.
34.    Adresa nr. SC2018 – 6097/15.03.2018  privind Raportul de activitate pe anul 2017 al Viceprimarului Municipiului Timişoara- domnul Dan Diaconu.
35.    Adresa nr. SC2018 – 6097/15.03.2018  privind Raportul de activitate pe anul 2017 al Viceprimarului  Municipiului Timişoara- domnul Imre Farkas.
36.    Informarea nr.SC2018 – 6044/14.03.2018   privind modul de aducere la indeplinire a Hotararilor Consiliului Local al  Municipiului Timişoara, adoptate in anul 2017.
37.    Raport de activitate al domnului Viceprimar Imre Farkas cu  nr.SC2018 – 4370/12.03.2018 – privind deplasarea la Utrecht, in Olanda, in perioada 6 martie- 9 martie 2018.
38.    Adresa nr.SC2018-006180/15.03.2018 privind Raportul de control al  Curţii de Conturi a Romaniei  - Camera de Conturi  cu nr. 6721/29.11.2017  şi Decizia nr. 54/15.02.2018  referitoare la  Raportul de control nr. 6721/29.11.2017 incheiat in urma acţiunii de ”Controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al UAT de catre RA de interes local şi SC cu capital integral sau majoritar al UAT”, pe anul 2016, efectuat la Drumuri Municipale Timişoara S.A.
39.    Adresa nr. SC2018 – 006107/15.03.2018 a  Curţii de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Timiş cu nr.603/07.03.2018  referitoare la Raportul privind finanţele publice locale ale judeţului Timiş pe anul 2016.
40.    Adresa nr. SC2018 – 005312/06.03.2018 a Retim Ecologic Service S.A. privind plangerea prealabila formulata impotriva Notificarii nr. SC2017 – 28079/29.01.2018, Notificarii nr. SC2018 – 1894/29.01.2018 şi Notificarii nr. SC2018 – 1895/29.01.2018
41.    Interpelarile consilierilor locali.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.