Prejudicii de 40,7 milioane lei in bugetele locale din judetul Timis. Doar in 2014!...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 26.11.2015 17:48 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Conform situaţiei grafice, pe judeţe, a prejudiciilor constatate, in milioane lei, rezultate din acţiunile de audit financiar asupra conturilor de execuţie a bugetelor unitaţilor administrativ teritoriale pe anul 2014, abaterile de la legalitate si regularitate constatate au condus la prejudicierea bugetelor entitatilor verificate cu suma de 524,4 milioane lei, din care 33,7 milioane lei accesorii corespunzatoare, se spune intr-un raport sinteza al Curţii de Conturi.

In fruntea topului prejudiciilor constatate in bugetele unitaţilor administrativ teritoriale se afla, firesc, Bucureşti - cu 137,9 milioane lei.
Pe locul secund al topului, primul dintre judeţe, este judeţul Constanţa - 46,7 milioane lei, urmat de Timiş cu 40,7 milioane lei, Prahova - 22,2 milioane lei, Mureş - 17,6 şi Cluj - 17,4.

Impactul financiar al abaterilor constatate

Valoarea abaterilor care au produs prejudicii / Categorii de abateri / Numar cazuri % / Estimari (mii lei) %

Prejudicii 4.419 100,0 524,4 100,0
1. Nerespectarea prevederilor legale cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, precum şi utilizarea nelegala a fondurilor acordate de la buget
3.252 73,6 292,3 55,7
2. Abateri cu privire la administrarea contractului de achiziţie publica
825 18,7 159,5 30,4
3. Abateri referitoare la modul de alocare şi utilizare a alocaţiilor bugetare pentru investiţii, a subvenţiilor, transferurilor şi a altor forme de sprijin financiar
66 1,5 26,6 5,1
4. Alte abateri (achiziţii publice, datorie publica, respectarea destinaţiei fondurilor)
276 6,2 46 8,8

Concluziile reţinute in urma auditarii categoriilor de cheltuieli sunt:
Analiza abaterilor de la normele legale constatate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, a caror frecventa si volum releva adevarate surse generatoare de risipa, indica faptul ca este imperios necesar sa se acorde in continuare importanta cuvenita managementului financiar-contabil pentru identificarea acelor solutii menite sa previna fenomenul risipei si pentru consolidarea calitatii situatiilor financiare.
Deciziile de alocare a fondurilor, respectiv hotararile consiliilor judetene/locale sau dispozitiile primarilor, trebuie analizate atat din punct de vedere al respectarii bazei legale pentru respectiva cheltuiala, dar si al impactului asupra capacitatii unitatii administrativ-teritoriale de a sustine si a implementa respectivele decizii.
Prejudiciile create prin platile nelegale efectuate pentru lucrari de investitii si reparatii curente sunt datorate superficialitatii in ceea ce priveşte indeplinirea sarcinilor de serviciu, activitaţii deficitare a dirigintilor de santier, angajati de catre ordonatorii de credite pentru supravegherea şi avizarea realitaţii executarii lucrarilor conform proiectelor, dar si lipsei de control din partea autoritatilor contractante asupra activitatii acestora.
Ordonatorii de credite nu s-au indreptat impotriva acestor specialisti, in cazul confirmarii unor situatii de lucrari nereale.
De asemenea, entitatile verificate accepta cu usurinta efectuarea unor lucrari suplimentare, fara o documentare prealabila si cu atragerea raspunderii proiectantului.

Abaterile constatate pe linia atribuirii şi derularii contractelor de servicii şi execuţie lucrari au relevat o serie de deficienţe legate de :
# neasigurarea unor politici concurentiale de achizitie, care sa permita obtinerea unui pret la nivelul celui uzual practicat pe piata;
# neinstituirea procedurilor proprii privind initierea, derularea si monitorizarea proceselor de achizitii publice, care sa contina atributii si responsabilitati concrete pentru personalul implicat in aceste activitati, cu accent pe respectarea legalitatii si a principiilor de transparenta, libera concurenta, tratament egal si eficienta a fondurilor publice;
# superficialitate in evaluarea ofertelor la momentul atribuirii contractelor de lucrari si insuficienta implicare a membrilor comisiei de evaluare in verificarea caietului de sarcini si a ofertelor participantilor la procedura de achizitie publica.

De altfel, cele mai multe abateri generatoare de prejudicii constatate cu ocazia acţiunilor Curţii de Conturi au reliefat, printre altele:

- plata unor servicii neexecutate de antreprenori, dar facturate şi platite;
- acceptarea la plata a unor situaţii de lucrari care conţin cantitaţi mai mari decat cele efectiv executate la anumite articole de cheltuieli, a unor materiale care au preţuri cu mult peste preţul pieţei;
- acceptarea pentru decontare a unor documente care nu conţin informaţiile necesare pentru a certifica realitatea sumelor solicitate;
- decontarea de mai multe ori a unor servicii, acestea fiind cuprinse in situaţii de lucrari succesive;
- achiziţionarea de materiale, date ulterior in custodie executanţilor, dar care nu s-au mai regasit in lucrarile executate, ş.a.
Un alt aspect rezultat din practica Curţii de Conturi este acela ca in multe cazuri reprezentanţii unitaţilor administrativ-teritoriale işi insuşesc abaterile constatate şi se indreapta impotriva firmelor executante pentru recuperarea prejudiciului, insa de cele mai multe ori aceste firme intra in procedura de faliment şi posibilitatea recuperarii sumelor este foarte redusa.

Judeţul Timiş / Evoluţia principalilor indicatori ai bugetelor locale in anul 2014

Total venituri
Venituri din impozite, taxe, contribuţii, alte varsaminte, alte venituri
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
Subtotal venituri proprii
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
Subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte administraţii
Sume primite de la UE/alţi donatori in contul plaţilor efectuate şi prefinanţari
Total cheltuieli
Excedent/Deficit

37. TIMIŞ
Prevederi iniţiale 2.181 366 710 1.076 475 356 274 2.270 -89
Prevederi definitive 2.469 416 747 1.163 669 360 276 2.564 -95
Incasari 2.004 369 650 1.018 665 199 122 1.916 88
% realiz/prev init 91,9 100,8 91,5 94,6 139,9 55,8 44,5 84,4
% realiz/prev defin 81,2 88,7 87,0 87,6 99,3 55,2 44 74,7

HARTA 1 Situaţia grafica, pe judeţe, a prejudiciilor constatate, in milioane lei
HARTA 2 Situaţia, pe judeţe, a veniturilor suplimentare constatate, in milioane lei

Documente atasate

Unele documente sunt in format PDF si pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu il aveti il puteti descarca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

 
 
 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.