Prima sedinta de Consiliu Local dupa... gripa pesedista

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 20.06.2014 16:13 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Consiliul Local al municipiului Timisoara a fost convocat in şedinţa ordinara in data de 26.06.2014, ora 15, in sala de consiliu a Primariei municipiului Timisoara.
Ordinea de zi cuprinde:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al Sedintei extraordinare a Consiliului Local din data de 06.06.2014.
2. Interpelarile consilierilor locali.
3. Proiect de hotarare privind incetarea de drept a manadatului de consilier local al domnului Birsasteanu Florica.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie la 31 Martie 2014 al Municipiului Timisoara.
5. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat general Primarului Municipiului Timisoara in vederea reprezentarii Consiliului Local al Municipiului Timisoara in fata instantelor judecatoresti si a notarilor publici.
6. Proiect de hoarare privind demararea procedurilor necesare in vederea conversiei in actiuni a obligatiilor fiscale a Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.
7. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara, a terenului aferent imobilului cu destinatia de locuinta situat in Timisoara, str. Herculane nr.139.
8. Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Timisoara.
9. Proiect de hotarare privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 356/18.06.2013.
10. Proiect de hotarare privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 361/18.06.2013.
11. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara, a cotei de ½ din terenul situat in Intrarea Cosarilor nr. 5, inscris in C.F. nr. 406065 Timisoara nr. Top 22503/19, aferent locuintei dobandite in baza Legii nr. 112/1995.
12. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara, a terenului situat in str. Fratelia nr. 2, inscris in C.F. nr. 428047 Timisoara nr. Top. 2190/635 – 637/a/2/2, aferent locuintei dobandite in baza Legii nr. 112/1995.
13. Proiect de hotarare privind completarea Listei spatiilor comerciale sau de prestari servicii, proprietate privata a statului, care se afla in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, care urmeaza sa fie vandute potrivit dispozitiilor Legii nr. 550/14.10.2002.
14. Proiect de hotarare privind inscrierea in cartea funciara a strazii Laurentiu Nicoara, tronsonul dintre str. Paul Constantinescu si liniile de cale ferata.
15. Proiect de hotarare privind dezmembrarea terenului cu nr. Cad. 437926 proprietatea Municipiului Timisoara, in vederea construirii „Centrului Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive”.
16. Proiect de hotarare privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decit aceea de locuinta din Timisoara, P-ta Libertatii nr.1, catre Compartimentul Judetean de Dezvoltare Rurala Timis.
17. Proiect de hotarare privind incheierea unui nou contract de inchiriere cu Universitatea de Vest, privind spatiul cu alta destinatie situat in Timisoara, P-ta Libertatii nr. 1.
18. Proiect de hoarare privind aprobarea documentatiei de subapartamentare a apartamentului nr. 2 din imobilul situat in Timisoara, str. Eroilor de la Tisa nr. 26.
19. Proiect de hoarare privind aprobarea documentatiei de subapartamentare a apartamentului nr. 10 din imobilul situat in Timisoara, str. Eroilor de la Tisa nr. 26.
20. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta SAD 3, la pretul de 91.000 lei, situat in imobilul de pe Bulevardul 16 Decembrie 1989, nr.11, parter.
21. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta SAD – subsol, la pretul de 40.000 de euro, situat in imobilul din Bd. Regele Carol I (fost Bd. Tineretii) nr.3.
22. Proiect de hotarare privind aprobarea reevaluarii activelor fixe de natura domeniului public, date in administrare si folosinta catre AQUATIM S.A.
23. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Directiei Politiei Locale Timisoara la „Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National „ – 2014 in vederea achizitionarii 1 (unui) autovehicul prin acest program.
24. Proiect de hotarare privind stabilirea modului de informare publica prin difuzarea in direct pe posturi de televiziune la nivel local a sedintelor de plen ale Consiliului Local Timisoara.
25. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii lucrarilor de extindere iluminat public in Municipiul Timisoara – zona de sud.
26. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii lucrarilor de extindere iluminat public in Municipiul Timisoara – zona de nord.
27. Proiect de hotarare privind modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 193/23.11.2012.
28. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 57/25.02.2014 privind stabilirea ordinii de prioritate si a modalitatii de repartizare a locuintelor care vor fi proprietatea Municipiului Timisoara, situate in strada Polona nr. 19.
29. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului “Dezvoltarea creativitatii si a capacitatii de inovare prin abordari interdisciplinare si facilitarea insertiei absolventilor pe piata muncii”, proiect propus si castigat de Colegiul National “C.D. Loga” din Timisoara si finantat prin POSDRU
30. Proiect de hotarare privind suplimentarea contributiei financiare din partea Municipiului Timisoara pentru „ Asociatia Baschet Club Timisoara” pentru anul 2014.
31. Proiect de hotarare privind sustinerea financiara pentru implementarea proiectului „ Da glas generatiei tale!”.
32. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.243/23.04.2013.
33. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examentul de atestare a calitatii de administrator de imobile.
34. Adresa nr. SC2014 – 013676/10.06.2014 a Directiei Secretariat General referitoare la Adresa Asociatiei Pro Democratia privind propuneri de modificare si completare a Regulamentului de Organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
35. Adresa nr. SC2014 – 013381/23.05.2014 a S.C. BODY BUILDING FITNESS S.R.L. privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 35/2014 privind aprobarea pentru scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea inchirierii, a unor spatii disponibile, situate in incinta Salii Polivalente Olimpia Timisoara.
36. Informarea nr. SC2014 – 13688/30.05.2014 a Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale privind situatia imobilului situat in Timisoara, str. Martir Leontina Banciu nr. 5(fosta str. Ocsko Terezia , fosta str. Narciselor) in care isi desfasoara activitatea Gradinita cu program prelungit nr. 19.
37. Adresa nr. SC2014 – 013782/28.05.2014 a Filarmonicii Banatul Timisoara referitoare la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin suplimentarea fondurilor prevazute.
38. Adresa nr. 9230/20.05.2014 a S.C. COLTERM S.A. cu draftul de contract privind vanzarea-cumpararea de energie termica produsa de SIFEE TERRA HEAT S.R.L.
39. Sinteza Activitatii domnului Traian Stoia – Viceprimar, inregistrata cu nr. SC2014 – 014805/10.06.2014.
40. Raportul de activitate pe anul 2013 al domnului Vasile Ruset – consilier local , inregistrat cu nr. SC2014 – 014873/10.06.2014.
41. Raportul de activitate pe anul 2013 al doamnei Adelina Tirziu - consilier local, inregistrat cu nr. SC2014 – 015153/12.06.2014.
42. Raportul de activitate pe anul 2013 al domnului Nistor Pavel Geana - consilier local, inregistrat cu nr. SC2014 – 015347/16.06.2014.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.