PRIMARIA TIMISOARA vs cetatean: ANALIZAREA si REACTUALIZAREA conditiilor eliminatorii pentru ocuparea functiei publice de POLITIST LOCAL?

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 27.05.2017 13:52 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Local al Municipiului Timişoara a fost convocat in ŞEDINŢA EXTRAORDINARA pentru data de  29.05.2017, ora 11, in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Timişoara, B-dul C.D. Loga  nr.1.
Ordinea de zi a şedinţei: Aniversarea a 25 de ani de la infraţirea dintre Timişoara şi Karlsruhe.

Totodata, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a fost convocat in ŞEDINŢA ORDINARA pentru 30.05.2017, ora 15.
Pe ordinea de zi:
1. Decernarea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara, domnului PAUN ION OTIMAN.
2. Aprobarea Procesului-Verbal al sedintei extraordinare  a Consiliului Local din data de 12.05.2017.
3. Proiect de hotarare privind  completarea Anexei V(lista bunurilor proprietate publica transmise spre  folosinţa operatorului) la Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de  canalizare, catre operatorul regional AQUATIM S.A.
4. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 1 la HCL357/2013 privind trecerea din proprietatea  Statului Roman in proprietatea privata a Municipiului Timisoara a terenului situat in bv. 16 Decembrie  1989 nr. 55.
5. Proiect de hotarare privind dezmembrarea imobilului inscris in CF nr. 426754 Timisoara cu  nr. top.  2206/2 din str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 11.
6. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea  Consiliului Local  Timişoara, la intenţia de instrainare a spaţiului cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa din  Timişoara, strada Episcop Augustin Pacha nr. 1, ap.SAD12, inscris in C.F. nr. 400874-C1-U39, nr. topo  400874-C1-U39, la preţul de vanzare de 350.000. euro.
7. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea  Consiliului Local  Timişoara, la intenţia de instrainare a imobilului din Timişoara,strada Proclamaţia de la Timişoara  nr.5, ap.SAD12, inscris in C.F. nr. 400669-C1-U44, nr. topo 400669 –C1-U44, la preţul de vanzare de  78.800 euro.
8. Proiect de hotarare privind  repartizarea ap.31 din str. Miloia Bl. B1 sc.A catre Duma Mirela Sanda.
9. Proiect de hotarare privind prelungirea perioadei necesare finalizarii contractului de finantare nr.  3524/29.06.2012, in baza Instructiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, in vederea realizarii obiectivului  de investitii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814  si aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Primariei Municipiului Timişoara şi a  Consiliului Local Timişoara prin Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţa la ”Programul de  Stimulare a Innoirii Parcului Auto Naţional 2017 – 2019” in vederea achiziţionarii a 3 (trei)  autohehicule prin acest program.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea  cotizaţiei anuale catre Asociaţia de Dezvoltare  Intercomunitara Apa-Canal Timiş.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinte si functiuni  complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013”, Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684  Timisoara.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Complex rezidential de locuinte  colective cu spatii comerciale la parter”, str. Iuliu Maniu nr. 35, Timisoara.
14. Proiect  de hotarare privind  modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Spitalului  Clinic Municipal de Urgenţa Timişoara, constituit prin Hotararea Consiliului Local nr. 412/04.08.2014,  modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 474/10.10.2014, modificata prin Hotararea Consiliului  Local nr. 94/14.03.2017.
15. Proiect de hotarare privind  modificarea componenţei Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului  Local al Municipiului Timişoara.
16. Adresa nr. SC2017 – 011784/11.05.2017 a Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş referitoare la  promovarea acţiunii de anulare a Hotararii Consiliului Local nr. 149/31.10.2016 – privind dezmembrarea  terenului proprietatea municipiului Timişoara cu nr. cad.439446, inscris in CF 439446 Timişoara.
17. Adresa  nr. CS2017-000104/12.05.2017 a Societaţii Timiş de Medicina  Familiei referitoare la planurile Consiliului Local Timişoara privind asistenţa medicala primara din judeţul Timiş.
18. Adresa nr. SC2017 – 011398/09.05.2017 a domnului Horvath Mihai referitoare la analizarea şi  reactualizarea   condiţiilor specifice eliminatorii pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de poliţist local la Direcţia Poliţiei Locale, aprobate prin Hotararea Consiliului Local  nr. 508/2013.
19. Adresa nr. SC2017 – 012348/17.05.2017 a S.C.P.A.  Martonosy&Asociaţii  cu argument in susţinerea  opoziţiei adoptarii  Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zona locuinţe collective in regim de  inalţime P+2E+Er/M conform  Avizului de oportunitate nr. 13/29.09.2016, str. Josef  Klapka FN  Timişoara”.
20. Interpelarile consilierilor locali.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.