Primarul si viceprimarii la RAPORT, cetateni de ONOARE si BUGETUL de la COLTERM. E SEDINTA ORDINARA la CLT...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 12.03.2017 09:26 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Sedinta ordinara a Consiliului Local Timişoara a fost convocata in 14 martie 2017, de la ora 15, in sala de consiliu a Primariei municipiului Timişoara.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 21.02.2017.
2. Raportul pe anul 2016, al Primarului Municipiului Timisoara – domnul Nicolae Robu,inregistrat cu nr. SC2017 – 5735/09.03.2017.
3. Raportul pe anul 2016, al Viceprimarului Municipiului Timisoara – domnul Diaconu Dan Aurel, inregistrat cu nr. SC2017 – 5736/09.03.2017.
4. Raportul pe anul 2016, al Viceprimarului Municipiului Timisoara – domnul Farkas Imre, inregistrat cu nr. SC2017 – 5743/09.03.2017.
5. Proiect de hotarare privind conferirea Titlului de Cetaţean de Onoare al Municipiului Timişoara doamnei Maria Pongracz Popescu.
6. Proiect de hotarare privind conferirea Titlului de Cetaţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Barbu Ilie – Adrian.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm SA.
8. Proiect de hotarare privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara.
9. Proiect de hotarare privind declararea de interes public local a terenului inscris in C.F.nr. 404772 Timişoara, nr.top. 404772 şi C.F. nr. 409149 Timişoara, nr. top. 409149, precum şi inaintarea catre Guvernul Romaniei a cererii privind trecerea in domeniul public al Municipiului Timişoara a terenului inscris in CF nr. 404772 Timişoara, nr. top.404772 şi C.F. nr. 409149 Timişoara, nr. top. 409149.
10. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, in domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţa, situat in Timişoara Piaţa Plevnei nr.4.
11. Proiect de hotarare privind dezlipirea imobilului cu nr. top. 1839/b-843 /2/2/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/a/2 şi instituire servitute de trecere pe 26 mp auto, cu piciorul şi pentru utilitaţi in favoarea imobilului cu nr. top 433678 , imobile situate in Timişoara – str. Oscar Szuhanek.
12. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a spaţiului cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa din Timişoara, Piaţa Victoriei nr.1/b, etaj III, ap.21/IB/II – Birou inscris in C.F.nr. 400508 – C1-U9, nr. topo 400508-C1-U9, la preţul de vanzare de 45.000 euro.
13. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a imobilelor cu adresa in Timişoara, strada Gheorghe Lazar nr.3: Hala – inscrisa in C.F. nr. 419537-C1-U1, nr.topo.227/I/A, 227/III şi apartament etajul casei inscris in C.F. nr. 411225, nr.topo 226/2, la preţul de vanzare de 300.000 euro.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de inchiriere nr. 1494/28.02.2007 incheiat cu Casa Judeţeana de Pensii şi incheierea actului adiţional de prelungire.
15. Proiect de hotarare privind preluarea Contractului de inchiriere nr. 592/30.04.1999 incheiat intre Primaria Municipiului Timişoara şi Camera Agricola a Judeţului Timiş de catre Direcţia pentru Agricultura a Judeţului Timiş.
16. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de comodat nr. 1/16.10.2015 incheiat cu Liga Apararii Drepturilor Omului – Filiala Timiş.
17. Proiect de hotarare privind rectificare limite (geometrie) imobile cu identificatori unici 437178, 437179 si 437180, situate in str. Ocsko Terezia , Timisoara.
18. Proiect de hotarare privind infiinţarea Autoritaţii Urbane la nivelul Municipiului Timişoara.
19. Proiect de hotarare privind aprobarea cotei de combustibil lunar pentru microbuzul Mercedes Benz Sprinter 311 CDI inmatriculat sub nr. TM 15 HCO, care deserveşte Direcţia de Asistenţa Sociala Comunitara Timişoara.
20. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Eficientizarea producerii de energie termica la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile”.
21. Proiect de hotarare privind completarea art.2 din Hotararea Consiliului Local nr. 556/28.11.2006 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate ”Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Buziaş şi CT Dunarea prin instalarea unor unitaţi de cogenerare cu motoare termice”.
22. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 133/18.10.2016 privind aprobarea participarii in calitate de partener, a Municipiului Timişoara la proiectul intitulat ”Creating a framework and developing contents for tomorrow`s youth centres”, proiect strategic domeniul tineretului, nr.2016 – 1 – RO01-KA205-024305.
23. Proiect de hotarare privind modificarea componenţei Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţa Timişoara, constituit prin Hotararea Consiliului Local nr. 412/04.08.2014, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 474/10.10.2014.
24. Adresa nr. SC2017 – 004042/20.02.2017 a domnului Ovidiu Bacinschi referitoare la proiectul de reabilitare şi modernizare a strazii Calea Martirilor 1989.
25. Interpelarile consilierilor locali.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.