Remarcatii si ranitii Timisoarei, cetateni de onoare

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 19.12.2014 15:54 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Local al municipiului Timişoara a fost convocat in şedinţa extraordinara in data de 19.12.2014, de la ora 15,00, in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr. 1.
Ordinea de zi cuprinde:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 09.12.2014.
2. Proiect de hotarare privind validarea Dispoziţiei Primarului nr. 1404/16.12.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014.
3. Proiect de hotarare privind modificarea structurii organizatorice pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţa Timişoara.
4. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, in domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţa, situat in Timişoara, str. Cimpina nr. 15.
5. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara in domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat in str. Ecaterina Teodoroiu nr. 16, inscris in C.F. nr. 407090 Timişoara nr. Cad./top. 5955, aferent locuinţei dobandite in baza Legii nr. 112/1995.
6. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara la intenţia de instrainare a imobilului Casa cu etaj, situat in Timişoara, strada Eugeniu de Savoya nr. 3, inscris in C.F. nr. 409888, numar topo 348.
7. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 599/09.12.2014 privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timişoara.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea plaşii despagubirilor aferente pentru garajele edificate pe terenul situat de-a lungul strazii Orion, pentru care s-a declarat interesul local.
9. Proiect de hotarare privind administrarea Structurii locale pentru sprijinirea afacerilor in comuna Dumbraviţa – Incubator de Afaceri, cod SMIS 26443, investişie finanţata in parteneriat cu Comuna Dumbraviţa prin Programul Operaşional Regional 2007-2013, axa prioritara 1 – D şi. 1.1, subdomeniul poli de creştere.
10. Proiect de hotarare privind tarifele pentru serviciile prestate de S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm S.A.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea modalitaţii de acordare a gratuitaţii la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafaţa, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, modificata şi completata.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi incheierea unui act adiţional la Convenţia anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006 – privind aprobarea colaborarii intre Direcţia de Asistenţa Sociala Comunitara Timişoara-Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap şi Regia Autonoma de Transport Timişoara pentru realizarea acrivitaţii de transport a persoanelor cu dizabilitaţi locomotorii din municipiul Timişoara.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentaţiei faza PT+DE „ Alimentare de siguranţa cu energie electrica a Pasajului Michelangelo”.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Cladire de birouri”, str. Gheorghe Lazar nr. 9, Timişoara.
15. Adresa nr. 13203/S3 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş inregistrata la Primaria Municipiului Timişoara nr. CP 2014 – 1108/12.12.2014.

La nici o zi distanţa, in data de 20.12.2014, ora 11,00, Consiliul Local al Municipiului Timişoara se va intruni din nou in şedinţa extraordinara, in Sala Filarmonicii  "Banatul "  din Timişoara, B-dul C.D. Loga nr. 2.
Pe ordinea de zi a şedinţei se afla conferirea titlului de Cetaţean de Onoare al Municipiului Timişoara participanţilor care s-au remarcat in timpul Revoluţiei din 1989 şi raniţilor care atesta aceasta calitate prin certificatul instituit prin lege.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.