Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 12.12.2011 16:33 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timisoara - Primăria Municipiului Timişoara va organiza marţi, 13 decembrie, o conferinţa de informare în legătură cu stadiul actual de implementare a proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoaraîn vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană" proiect care se derulează în perioada noiembrie 2010 – decembrie 2013. Subiectele ce urmează a fi abordate sunt situaţia procedurilor de achiziţii publice şi a lucrărilor şi prezentarea detaliată a proiectului şi a etapelor ce urmează a fi parcurse până la finalizarea implementării.

Proiectul îşi propune îmbunătăţirea calităţii vieţii în municipiul Timişoara, reflectată în calitatea factorilor de mediu şi starea de sănătate a populaţiei, ca urmare a investiţiilor în infrastructură, impuse de politica de coeziune economico-socială a Uniunii Europene.
Proiectul va permite scăderea concentraţiilor emisiilor de SO2, NOx, care în prezent depăşesc limitele maxime admise şi va îmbunătăţi eficienţa energetică a sistemului de încălzire, deoarece proiectul prevede şi investiţii în reabilitarea reţelelor. Lucrările majore sunt: retehnologizarea a două cazane de apă fierbinte (CAF2 şi CAF4) din CET Centru, retehnologizarea a trei cazane de abur CA1, CA2, CA3 din CET Sud, instalaţie nouă de desulfurare în CET Sud, retehnologizarea pompelor de transport din CET Centru şi CET Sud.
În 26 dintre cele mai mari localităţi din România, 15 IMA (Instalaţii Mari de Ardere) sunt principalele surse de producere a energiei termice şi a apei calde pentru populaţie, dar şi principalele surse de poluare, din cauza combustibililor fosili utilizaţi în aceste instalaţii (cărbune, păcura).
Emisiile de substanţe poluante în aer provenite de la IMA au un impact negativ asupra sănătăţii umane şi mediului şi reprezintă cea mai importantă parte a emisiilor totale de S02 şi NOx în zonele urbane, accentuând fenomenele de acidifiere şi de formare a ozonului troposferic.
Astfel, o atenţie deosebită este acordată modernizării centralelor termice, pentru a reduce emisiile de S02, NOx şi pulberi, pentru conformarea cu prevederile directivelor din sectorul controlul poluării industriale, pentru care România a solicitat perioade de tranziţie.
Lungimea totală (geografică) a reţelei de distribuţie din Timişoara este de 310 km. În prezent, peste 65% din reţeaua de distribuţie este reabilitată.
Proiectul cuprinde următoarele componente:
*Componenta 1 - Retehnologizarea a doua cazane de apă fierbinte, CAF2 şi CAF4, în CET Centru
a) Retehnologizarea cazanului de apă fierbinte CAF2 (IMA2) de 50 Gcal/h (58,15 MWt) pentru arderea gazelor naturale cu emisii reduse de NOx, creşterea eficienţei, monitorizarea continuă a emisiilor.
b) Retehnologizarea CAF 4 (IMA4) de 100 Gcal/h ( 116,3 MWt) pentru arderea gazelor naturale şi a CLU cu emisii reduse de NOx, creşterea eficienţei, monitorizarea continuă a emisiilor.
*Componenta 2 - Retehnologizarea a trei cazane de abur, CAE1, CAE2 şi CAE3 (IMA6) în CET Sud
Retehnologizarea a trei cazane de abur (CAE 1, CAE2, CAE 3) pe lignit de 100 t/h, 15 bar, 250º C care aparţin de IMA 6 pentru arderea cu NOx redus şi pentru creşterea eficienţei.
*Componenta 3 - Instalaţie nouă de desulfurare (DESOX) în CET Sud
Instalarea unei unităţi noi de desulfurare pentru cele 3 cazane de abur din IMA6, în vederea reducerii emisiilor de S02.
Componenta 4 - Reabilitarea pompelor de transport din CET Centru şi CET Sud
Modernizarea a 4 pompe din CET Centru (3x1300 m3/h and lxl000 m3/h) şi a 4 pompe din CET Sud (4x1300 m3/h) prin montarea unor pompe noi si/sau motoare noi şi instalarea de convertoare de frecvenţă variabilă.
Asistenţă tehnică, constientizarea publică şi supervizare
a) Constientizarea publică: sunt necesare eforturi substantiale pentru cresterea nivelului de conştientizare publică legate de problemele de mediu şi încălzire centralizată. Elementele principale includ implementarea măsurilor de eficientizare energetică şi a celor de mediu care să conducă la reducerea poluarii aerului şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei.
b) Asistenţă Tehnică: asistenţa tehnică prevăzută în proiect este dedicată sprijinirii UMP în managementul implementării proiectului.
c) Supervizare: Sunt prevăzute fonduri pentru asistenta în supervizarea contractelor de achiziţii în conformitate cu planul de implementare.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.