Salubrizare cu penalizare

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 01.09.2012 12:23 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Consiliul Local Timişoara va lua în discuţie în comisiile de specialitate în perioada următoare proiectul de hotărâre privind completarea prin act adiţional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiunenr. SC2006-15414/31.07.2006, care va fi supus votului în plen.

Prin hotărârea nr.23 din 31.01.2006, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare pe raza municipiului Timişoara, iar în temeiul hotărârii nr.93 din 28.03.2006 a fost încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune.
Activităţile specifice serviciului de salubrizare, respectiv precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor menajere/reciclabile, cu excepţia celor toxice, periculoase sau cu regim special, de la utilizatori casnici - persoane fizice, asociaţii de proprietari, agenţi economici, instituţii publice şi curăţenia stradală, respectiv măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice, au fost delegate, pentru o perioadă de opt ani, către operatorul S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., care deţine exclusivitatea prestării activităţilor de salubrizare conform legislaţiei în vigoare.
Urmare a misiunii de audit al performanţei modului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare a localităţilor efectuat de către Camera de Conturi a Judeţului Timiş la unitatea administrativ-teritorială Municipiul Timişoara, echipa de audit a constatat în urma verificării clauzelor prevăzute în contract, că nu au fost prevăzute penalităţi datorate de concesionar pentru neplata sau plata cu întârziere a redevenţei.
De asemenea, auditorii publici externi au mai constatat că în actul adiţional nu au fost prevăzute penalităţi datorate de concesionar pentru neplata sau plata cu întârziere a sumei prevăzute în contract.
Pentru remedierea situaţiilor mai sus menţionate, Camera de Conturi Timiş a dispus analizarea şi revizuirea modului de încheiere a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare şi completarea acestuia cu clauzele necesare privind penalităţile datorate de concesionar pentru neplata sau plata cu întârziere a redevenţei, precum şi a actelor adiţionale, în vederea completării cu clauze corespunzăzoare privind penalităţile datorate de concesionar pentru neplata sau plata cu întârziere a sumelor datorate.
Astfel, se propune completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune, după cum urmează:
- „Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la penalizări de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere”.
- „Neplata de către concesionar până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară a sumei prevăzută la art.14¹ conduce la penalizări de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere”.
- „ ....În situaţii de schimbare semnificativă a echilibrului contractual, modificarea tarifelor se va face cu aprobarea Consiliului Local şi numai după ce acestea au fost supuse dezbaterii publice”.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.