Saracii din Timisoara vor fi sprijiniti de o... Charta europeana

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 20.11.2011 16:29 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timisoara - Consiliul Europei, prin Divizia „Cercetarea şi Dezvoltarea Coeziunii Sociale”, a solicitat cooperarea municipiului Timişoara în proiectul „Les droits humains des personnes en situation de pauvrete” (Drepturile persoanelor aflate în situaţie de sărăcie) în data de 30 noiembrie 2010.

Proiectul se desfăşoară simultan în 5 ţări: Mulhouse (Franţa), Charleroi (Belgia), Salaspils (Letonia), Timişoara (România) şi Covilha (Portugalia). Durata implementării proiectului : ianuarie 2011-mai 2012.
La implementarea proiectului participă experţi ai Consiliului Europei şi ai Comisiei Europene.
Începând cu ianuarie 2011 s-au desfăşurat mai multe acţiuni legate de acest proeict, în special întâlniri cu cetăţenii municipiului Timişoara pe următoarele domenii: Locuinţe, Sănătate, Alimentaţie, Locuri de muncă, Educaţie, Raportul între Instituţii, Relaţii în Societate, etc. La aceste întâlniri au participat reprezentanţi ai organizaţiei neguvernamentale Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare (CRIES) Timişoara şi ai Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.
În urma întâlnirilor s-a creionat o Cartă (provizorie) de Responsabilităţi Sociale Partajate pentru a lupta împotriva sărăciei şi pentru a asigura o viaţă demnă pentru toţi.
În 11.10.2011 în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara, în prezenţa primarului Gheorghe Ciuhandu, reprezentanţilor Consiliului Europei, ai Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, ai CRIES şi ai altor ONG-uri din domeniul social, s-au discutat propunerile pentru această Cartă, făcându-se câteva sugestii de modificare.
În luna noiembrie 2011 se va aproba în Consiliul Local al Municipiului Timişoara Carta de Responsabilităţi Sociale Partajate.
Ulterior se va semna Carta de către Primar, reprezentanţi ai ONG-urilor implicate în proiect şi cetăţeni.
Pe baza principiilor aprobate prin Cartă, se va elabora Planul de acţiuni pe domenii, până în luna martie 2012.
Din iunie 2012 până în iunie 2013 se pot elabora şi implementa proiecte concrete, cu finanţare europeană sau locală, izvorâte din Planul de acţiuni.
Pe toată durata de implementare a Proiectului, din partea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara au lucrat şi vor lucra în continuare Angela Ciupa Rad şi Maria Stoianov.
Maria Stoianov este coordonator local pentru domeniul social, iar Angela Ciupa Rad este asistent al coordonatorului local.
Charta este elaborată în cadrul cooperării dintre 5 orae europene angajate în procesul de teritorii de coresponsabilitate: Charleroi, Covilha, Mulhouse, Salaspils, Timisoara.

Charta de Responsabilităţi Sociale Partajate

Charta de Responsabilităţi Sociale Partajate pentru a lupta împotriva sărăciei şi pentru a asigura o viaţă demnă pentru toţi Cetăţenii, Primăria Municipiului Timişoara şi alte autorităţi şi servicii publice, întreprinderile şi asociaţiile neguvernamentale şi, în general, toţi actorii oraşului Timişoara semnatari ai acestei Charte considerând:
a) că într‐un context de interdependenţă, existenţa limitată a resurselor şi distribuirea inegală a acestora pot provoca conflicte reciproc distructive precum şi o epuizare a resurselor sociale, de mediu şi economice;
b) că este important ca orice persoană să poată ajunge să trăiască demn în oraşul nostru, fiind ferită de sărăcie;
c) că sărăcia este o situaţie de dificultate care afectează multiple dimensiuni (materiale, sociale, culturale şi politice) şi poate împiedica oamenii să ducă o viaţă demnă ;
d) că inegalităţile sociale excesive ameninţă coeziunea societăţii şi împiedică progresul social.
Convinşi fiind:
a) de necesitatea de a acţiona urgent într‐un context în care sărăcia şi precaritatea cresc, în care inegalităţile sociale se intensifică în termeni de acces la resurse, oportunităţi şi posibilităţi de a te face auzit şi de a influenţa viaţa politică;
b) că sărăcia implică responsabilitatea socială a tuturor şi priveşte ansamblul întreg de actori;
c) de imposibilitatea de a reduce eficient sărăcia fără participarea tuturor, la toate nivelurile societăţii, în spiritul justiţiei sociale, al solidarităţii, al coresponsabilităţii şi recăutând o mai bună valorizare şi împărţire a resurselor şi oportunităţilor;
d) de necesitatea de a valoriza persoana aflată în situaţie de sărăcie, cu scopul nu numai de a fi auzit ci de a fi luat în considerare în mod efectiv în procesul de luare a deciziilor;
e) că lupta împotriva sărăciei, obiectiv al Uniunii Europene, este cheia de boltă a coeziunii sociale, înţeleasă ca şi capacitatea unei societăţi de a asigura bunăstare tuturor;
f) că conţinutul drepturilor şi capacităţile esenţiale la care toate persoanele trebuie să aibă acces pentru o viaţă demnă trebuie definte în fiecare context prin participarea cetăţenilor şi a întregului ansamblu de actori existenţi pe un teritoriu;
g) că este esenţial a frâna polarizarea socială, prin chestionarea garanţiilor juridice şi a condiţionărilor excesive care limitează accesul la drepturi şi servicii, făcând astfel ca fiecare să se simtă actor implicat şi responsabil a proiectului de construire a societăţii.
Ţinând cont:
a) de Convenţia Europeană a drepturilor omului şi a Chartei Sociale Europene a Consiliului Europei;
b) de Charta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi de obiectivele de diminuare a sărăciei în contextul Strategiei Europa 2020;
c) de Noua Strategie şi Planul de Acţiune al Consiliului Europei pentru coeziune socială care defineşte coeziunea socială ca şi «capacitatea unei societăţi de a asigura bunăstare tuturor membrilor săi prin reducerea disparităţilor la minimum şi prin evitarea marginalizării, de a gestiona diferenţele şi divergenţele şi a de oferi mijloacele de a asigura protecţia socială pentru toţi membrii»;
d) de principiile înscrise în propunerea de Chartă a Consiliului Europei privind responsabilităţile sociale partajate;
e) de diferitele dimensiuni ale bunăstării pentru toţi definite de către cetăţenii din Timişoara începând cu anul 2007, în cadrul procesului de teritoriu de coresponsabilitate;
f) de analiza aprofundată a situaţiilor de sărăcie din oraş, plecând de la cunoştiinţele cetăţenilor care au identificat priorităţile asupra cărora este necesar să acţionăm;
g) de procese similare în alte oraşe europene.
Se pun de acord pentru a împărtăşi următoarele obiective:
1. Să asigure că drepturile fundamentale (drepturile sociale şi civile) sunt garantate tuturor;
2. Să coopereze astfel încât orice persoană să aibă acces la servicii, la bunuri comune şi resurse esenţiale pentru bunăstare, autonomie şi dezvoltare proprie, asigurând acces la securitatea fizică (sănătate, locuinţe, hrană, mediu natural sănătos), la participarea socială şi politică (cunoaştere, educaţie, informaţii, cultură) şi la o muncă decentă;
3. Să ia în considerare dimensiunile imateriale ale demnităţii umane, acelea precum recunoaşterea, respectul, creativitatea, încrederea în viitor, capacitatea de a dispune de timpul său, stima de sine, legăturile sociale, absenţa fricii, etc;
4. Să favorizeze exprimarea diferitelor aspiraţii ale persoanelor aflate în situaţii de sărăcie, înscriindu‐le
într‐un proces de concertare împreună cu ansamblul de cetăţeni şi de actori ai oraşului;
5. Să pună în funcţionare mecanisme care permit tuturor actorilor să acţioneze cu scopul de a preveni sărăcia şi de a evita agravarea situaţiilor de sărăcie;
6. Să coordoneze într‐o manieră mai eficace activităţile de luptă împotriva sărăciei, de exemplu contractele sociale multipartite;
7. Să contribuie la simplificarea demersurilor administrative, atât în sectorul public cât şi în cel privat, ajutând persoanele aflate în situaţie de sărăcie să aibă un acces mai bun la drepturi şi de a diminua,
în limita puterii de decizie, condiţiile excesive care reprezintă obstacole importante în accesul la drepturi;
8. Să pună capăt oricărei forme de discriminare, inclusiv proceselor de categorisire, de stigmatizare, de
excludere şi ghetoitizare, asociate cu situaţiile de sărăcie, în condiţiile legii;
9. Să favorizeze dialogul între diferite grupuri sociale şi construirea de legături sociale, în condiţiile legii;
10. Să susţină iniţiative din domeniile economiei sociale şi solidare, să creeze şi să gestioneze bunuri
comune, cu obiectivul de a reîntări coeziunea socială din oraş, în condiţiile legii;
11. Să încurajeze măsurile care permit stoparea creşterii de inegalităţi, printr‐o mai bună redistribuire a resurselor.
Pentru a obţine acestea se angajează să participe la:
1. elaborarea prin procese deliberative, a unui plan de acţiune împotriva sărăciei, care se înscrie ca element constitutiv al Proiectului de Teritoriu de coresponsabilitate pentru bunăstarea tuturor cetăţenilor din Timişoara;
2. dezvoltarea de spaţii pentru a facilita cooperarea şi a asigura mijloacele necesare pentru a o pune în practică;
3. evaluarea regulată a rezultatelor într‐o manieră partajată şi să le ajusteze în funcţie de noile nevoi;
4. pentru a atinge obiectivele Planului şi a asigura durabilitate rezultatelor, să colaboreze cu alte oraşe şi teritorii, mai ales cu cele mai apropiate, sau să alerteze puterile publice, actorii regionali, naţionali sau europeni atunci când intervenţia acestora poate fi determinantă pentru fezabilitatea obiectivelor căutate;
4. să lucreze în colaborare cu alte oraşe europene angajate în procese similare cu obiectivul de a face schimb de experienţă şi de a reflecta împreună cu privire la aplicabilitatea Chartei şi evoluţia sa.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.