Sedinta cu asociere in participatiune la Consiliul Local

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 23.03.2012 09:27 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Consiliului Local al Municipiului Timişoara se va întruni în ŞEDINŢĂ ORDINARĂ în data de 27.03.2012, ora 15, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara din B-dul C. D. Loga nr.1. Iată care este ordinea de zi:
1. Interpelările consilierilor locali.
2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei Extraordinare a Consiliului Local din data de 13.03.2012.
3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului CARŢIŞ GHEORGHE IOAN.
4. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului CORIOLAN BABEŢI.
5. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului INGO GLASS.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie al Municipiului Timişoara la data de 31 decembrie 2011.
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2012 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice centralizat pe anul 2012.
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 157/28.05.2002.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 25 posturi din structura regiei.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal 661/26.10.2011 al Comisiei de control numită prin Decizia nr. 178/18.03.2011 a Directorului General al RATT, Raportului de evaluare a materialelor rămase pe stoc, atribuirii în folosinţă gratuită a RATT, valorificării şi vânzării unor materiale şi împuternicirea RATT pentru recuperarea valorii materialelor neutilizabile.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării şi garantării de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a unei scrisori de garanţie bancară pentru eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale sau a unui împrumut bancar pentru stingerea obligaţiilor fiscale ale RATT administrate de ANAF în favoarea EximBank.
14. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timişoara.
15. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara.
16. Proiect de hotărâre privind schimbul de terenuri între Primăria Municipiului Timişoara şi Tenche Dimitrie Vilian, Tenche Florica, Tenche Alexandru şi Tenche Mihaela.
17. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. Pindului nr.19.
18. Proiect de hotărâre privind administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara.
19. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în imobile revendicate.
20. Proiect de hotărâre privind preluarea Contractului de închiriere nr. 1502/2007 pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara str. V. Alecsandri nr.1 , de către Agenţia Naţională Antidrog – Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Timişoara.
21. Proiect de hotărâre privind atribuirea a patru parcele în baza Listei de priorităţi aprobată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 384/26.10.2010, privind sprijinul acordat conform Legii nr.15/2003 tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
22. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1494/20.07.2007 încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Timiş, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Vârful cu Dor nr.2.
23. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 224/2011 – privind acceptarea donaţiei terenului, în suprafaţă de 94 de mp., oferit de Ion Teodor şi Ion Vioara, teren înscris în C.F. nr. 424907 Timişoara, situat în str. Virgil Madgearu nr.6.
24. Proiect de hotărâre privind modificarea şi extinderea suprafeţelor din contractele de concesiune ale medicilor ce funcţionează în cadrul imobilului din Timişoara str. Teiului nr. 7 precum şi a Casei de Pensii a Judeţului Timiş.
25. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 387/25.10.2005 – privind stabilirea modalităţii de repartizare a locuinţelor proprietate de stat şi a locuinţelor sociale către persoanele înscrise pe lista evacuaţilor pe cale judecătorească din imobile redobândite de către foştii proprietari, listă întocmită conform Hotărârii Consiliului Local nr. 349/22.02.2000.
26. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD F/B, situat în imobilul din Piaţa Badea Cârţan nr. 13, la preţul de 34.000 euro.
27. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 10, situat în imobilul din str. Episcop A. Pacha nr. 10, la preţul de 40.000 euro+TVA.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de vânzare a locuinţelor de tip ANL blocurile B1 şi B2 situate în Timişoara, Str. Miloia nr.51 pentru anul 2012.
29. Proiect de hotărâre privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.
30. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara.
31. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timişoara, Calea Bogdăneştilor nr.4, datorat bugetului local al Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2012, Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Timişoara – CARP.
32. Proiect de hotărâre privind suplimentarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Reamenajare şi modernizare Parcul Copiilor – Ion Creangă”.
33. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 401/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „ Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor şi cheltuielilor la Regia Autonomă de Transport Timişoara.
34. Proiect de hotărâre privind aprobare Planului Urbanistic de Detaliu „Centru medical Medici` s” Str. C. Porumbescu nr. 9.
35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/31.01.2012 privind încheierea Protocolului de colaborare între Municipiul Timişoara şi Ministerul Administraţiei şi Internelor Direcţia Generală Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Timiş.
36. Proiect de hotărâre privind prelungirea cu un an a colaborării Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Asociaţia Societatea Română Speranţa.
37. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adiţional de prelungire cu un an a Convenţiei – anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.
150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen.
38. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei în vederea finalizării lucrărilor de finisaj interior la Biserica Parohială din Parohia Ortodoxă Română Timişoara Fabric – Vest.
39. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume în Bugetul pe anul 2012 pentru proiectul „ Formarea continuă a cadrelor didactice printr-un model inovativ de tip „ blended learning”, finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” câştigat de Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara.
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării, în calitate de partener, a Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara la proiectul „Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.4. „ Parteneriat Transnaţional”.
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia „Baschet-Club Timişoara”, în semestru I 2012.
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Timişoara şi S.C. POLITEHNICA S.A.
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive cu echipe de jocuri şi acordarea contribuţiei financiare pentru susţinerea activităţii sportive pe semestru I al anului 2012.
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiului Timişoara şi structuri sportive pentru organizarea şi desfăşurarea unor programe sportive de tradiţie şi de anvergură în Timişoara.
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive cu secţii de discipline sportive individuale şi acordarea contribuţiei financiare pentru susţinerea activităţii sportive pe semestrul I al anului 2012.
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2012 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.