Sedinta cu strategie, taxe, tarife si imputernicire la Consiliul Judetean

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 18.12.2013 16:51 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Consiliul Judetean Timis se va intruni in  sedinta ordinara in data de 18 decembrie 2013, ora 10, in sala consiliului din Palatul Administrativ.
Pe ordinea de zi figureaza:  
1. Intrebari, interpelari.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii Strategiei Judetului Timis pentru perioada 2014 – 2020 de catre ADETIM – Agentia de Dezvoltare Economico-Sociala Timis.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiune al Judetului Timis pe anul 2014 pentru pregatirea si promovarea proiectelor noi de investitii ca parte a Programului strategic de dezvoltare al judetului Timis si al Protocolului de pregatire a documentatiilor de proiect pentru accesarea programelor de finantare vizate.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru achizitionarea unui imobil de catre Judetul Timis si efectuarea raportului de evaluare a acestuia.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii unui spatiu din imobilul Bastionul “Theresia” Comisiei de cultura, invatamant, tineret si sport.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara a unui teren in suprafata de 250 de mp in vederea asigurarii accesului in Sectia de Pneumofiziologie.
7. Proiect de hotarare pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere a unui spatiu din imobilul situat in Timisoara, Calea Martirilor, nr. 198.
8. Proiect de hotarare pentru aprobarea vanzarii cabinetului medical nr. 14+21 din imobilul situat in municipiul Timisoara, str. Iancu Vacarescu, nr. 23, proprietate privata a Judetului Timis.
9. Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
10. Proiect de hotarare privind propunerea de avizare a unui traseu din cadrul Asociatiei “Societatea Metropolitana de Transport Timisoara”.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes judetean in anul fiscal 2014.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor judetene pentru anul fiscal 2014.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei descriptive privind achizitia publica “Servicii financiar bancare – credit bancar de tip linie de finantare revolving, in vederea finantarii unor investitii publice de interes local in valoare de pana la 200 milioane lei si pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Timis nr. 178/2013.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii alocatiei de hrana pentru copii si tinerii scolarizati in unele Unitati de Invatamant Special.
15. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Timis nr. 4/31.01.2008 privind aprobarea procedurilor si criteriilor de evaluare a cererilor pentru repartizarea unor sume in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala.
16. Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare de catre Consiliul Judetean Timis a procedurii de incetare a asocierii in participatiune privind exploatarea obiectivului “Incubator de afaceri si centru de transfer tehnologic in domeniul software Timisoara” si aprobarea unor masuri pentru dizolvarea Societatii UBIT S.R.L. Timisoara.
17. Proiect de hotarare pentru aprobarea instituirii unei ipoteci in favoarea bancii “Alpha Bank Romania” asupra unei hale proprietate a S.C. PRO SAMAC CONSTRUCT S.R.L. construita pe o parcela din Parcul Industrial si Tehnologic Timisoara.
18. Proiect de hotarare pentru aprobarea inchirierii partiale de catre S.C. “Electric Sys” S.R.L. a halei de productie construita pe parcela B6/b din cadrul Parcului Industrial si Tehnologic Timisoara.
19. Proiect de hotarare pentru aprobarea Actului Aditional de modificare a Protocolului de colaborare incheiat intre Judetul Timis si Directia Generala Anticoruptie.
20. Proiect de hotarare pentru aprobarea participarii Judetului Timis prin Consiliul Judetean Timis la constituirea “Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Timis – APDT Timis”.
21. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Judetului Timis prin Consiliul Judetean Timis la constituirea “Asociatiei CLUSTURBANAT – Cluster de Turism Banat”.
22. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii ADETIM la constituirea “Asociatiei CLUSTURBANAT – Cluster de Turism Banat”.
23. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis pe anul 2014.
24. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii numirii temporare a d-nei Laichici Liliana Dorina ca manager interimar al Centrului de Cultura si Arta al Judetului Timis.
25. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri in legatura cu managementul  Centrului de Cultura si Arta al Judetului Timis.
26. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri pentru asigurarea pazei la Centrele de colectare care deservesc Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela.
27. Proiect de hotarare pentru imputernicirea Presedintelui Consiliului Judetean Timis pentru a semna acte in numele Judetului Timis.
28. Diverse.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.