Sedinta cu trepte de acces la Catedrala

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 31.10.2012 11:47 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Consiliul Local al Municipiului Timişoara se va întruni în şedinţă extraordinară în data de 02.11.2012, de la ora 14, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr. 1.
Pe ordinea de zi figurează următoarele proiecte de hotărâre:
*privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012
*privind modificarea HCLMT nr. 275/2009
*privind aprobarea regulamentului privind procedura de atribuire şi vânzare a terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 conform HCLMT nr. 275/2009 modificată şi revocarea H.C.L. nr. 8/2011
*privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilelor cu destinaţia de locuinţă, dobândite în baza Legii nr. 112/1995
*privind transferul dreptului de proprietate din patrimoniul SC AQUATIM SA în patrimoniul municipiului Timişoara printr-un contract de donaţie, a Turnului de Apă din Timişoara, str. Gh. Bariţiu nr. 3 înscris în cartea funciară nr. 426619 provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 135683, nr. top. 17528/2.
*privind modificarea contractului de asociere nr. 4127/A/20.11.2009 încheiat între S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. şi S.C. Constructim SA
*pentru modificarea HCLMT nr. 189/25.05.2010 privind atribuirea directa prin contract de concesiune către SC ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SA a terenului din zona Piaţa 700 în vederea amenajării unei parcări subterane
*privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD, situat în imobilul din str. C-tin Titel Petrescu nr.4, la preţul de 60.000 lei
*privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 2, situat în imobilul din B-dul M. Viteazu nr.28, la preţul de 25.000 lei+TVA.
*privind aprobarea contractelor de închiriere pentru imobilele situate în Timişoara în care se desfăşoară activitatea unităţilor de învăţământ - Colegiului Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic "Dositei Obradovici" şi Colegiul Tehnic de Vest
*privind inchirierea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, P-ta Romanilor nr.1 - str.Stefan cel Mare nr.2, catre Asociatia Luptatorilor din Timisoara Arestati in Revolutia din 1989 - ALTAR 1989
*privind schimbarea destinaţiei imobilului - Cămin internat D+P+3E şi a terenului aferent, situat în Timişoara str. Victor Babeş nr. 22, imobil aflat în proprietatea publică a Municipiului Timişoara
*privind predarea din administrarea Municipiului Timişoara a tronsonului de drum DN 6 km 559+922 - 560+100
*privind preluarea în administrare Municipiului Timişoara a tronsonului de drum naţional DN 59A km 3+170 - 3+612
*privind preluarea de la SC Administrarea Domeniului Public SA a activităţii de coşerit şi modificarea prin act adiţional a contractului cadru de delegare a gestiunii nr.5211/11.10.2010 prin care s-a delegat serviciul public de coşerit din municipiul Timişoara şi activitatea de curăţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara şi activitatea de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi de curăţenie a sediilor şi clădirilor Primăriei Municipiului Timişoara
*privind retragerea dreptului de atribuire conform Legii nr.15/2003 şi excluderea de pe lista de priorităţi întrucât nu mai îndeplinesc cerinţele acestei legi a solicitanţilor Bobîrci Victor-Claudiu cu parcela aleasă nr. cad. 414241, Zambori Daniel cu parcela aleasă nr. cad.414251şi Josu-Gottardi Alina-Mihaela cu parcela aleasă nr. cad.413587, retragerea procesului verbal de atribuire nr.DP2010-001939 din 13.12.2011 pe numele Raicovici Flavius la cerere şi atribuirea acestuia a parcelei nr.cad. 414251
*privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara"
*privind aprobarea cotei din cotizatia anuala, din partea Municipiului Timişoara catre "ACS Poli Timişoara", pentru perioada trimestrului al IV-lea din anul 2012
*privind finanţarea de la bugetul local a lucrărilor de reabilitare a treptelor de acces în Catedrala Mitropolitană Timişoara
*privind aprobarea contributiilor financiare din partea Municipiului Timişoara catre structuri sportive asociate, din bugetul activitatii sportive, aferent trimestrului al IV-lea al anului 2012.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.