Sedinta cu vehicule grele si cercetari in sisteme inteligente la Consiliul Local Timisoara

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 09.07.2015 12:20 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Local al Municipiului Timişoara a fost convocat in şedinţa extraordinara, in data de 9 iulie 2015, ora 15,00, in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr.1.
Ordinea de zi cuprinde proiectele de hotarare:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 25.06.2015.
2. Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţarii la dreptul de proprietate de catre Şopt Liviu – Petru şi Sima Armando Del-Grand.
4. Proiect de hotarare privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Timişoara a imobilului situat in strada Ion Vasii nr. 67 şi aprobarea schimbului de imobile – construcţii intre Municipiul Timişoara şi Kovacs Tiberiu şi Kovacs Francis.
5. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locaţiune a contractelor de inchiriere avand ca obiect spaţiile cu destinaţia de locuinţe situate in Timişoara, str. Polona nr. 19.
6. Proiect de hotarare privind acceptarea donaţiei S.C. ”BERG BANAT” S.R.L. Timişoara.
7. Proiect de hotarare privind abrogarea Hotararii Consiliului Local nr.459/2005 privind vanzarea locuinţelor proprietate privata a Primariei Municipiului Timişoara şi a Hotararii Consiliului Local nr.79/2007 privind aprobarea contractului cadru de vanzare-cumparare ce se va incheia pentru locuinţele aflate in imobile inscrise in CF 1 şi 2 care se vand in baza Hotararii Consiliului Local nr.459/2005.
8. Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea Hotararii Consiliului Local nr. 486/31.10.2006-privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului Timişoara, completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 198/25.05.2010.
9. Proiect de hotarare privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Filarmonica Banatul Timişoara.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre Municipiul Timisoara si Federatia Caritas a Diecezei Timisoara.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţa din cadrul Primariei Municipiului Timişoara la ”Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto Naţional” – 2015, in vederea achiziţionarii a trei autoturisme noi prin acest program.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui Protocol de Colaborare intre Primaria Municipiului Timişoara şi Colegiul Silvic ”Casa Verde” Timişoara.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de asociere privind infiinţarea Institutului de Cercetari in Sisteme Inteligente de Transport Timişoara dintre Municipiul Timişoara, Universitatea ”Politehnica” Timişoara şi Regia Autonoma de Transport Timişoara.
14. Proiect de hotarare privind respingerea cererii de acordare a scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta cladirii situate in Timişoara str. George Enescu nr.1, formulata de Asociaţia Uniunea Artiştilor Plastici – Filiala Timişoara.
15. Adresa nr. SC2015-016873/26.06.2015 prin avocat Alexandra Razvan Mihalcea privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 592/09.12.2014 – privind declararea ca fiind de interes public local a unor zone din Municipiul Timişoara şi a Dispoziţiilor nr.790/18.06.2015, 792/18.06.2015, 793/18.06.2015, precum şi a oricaror alte dispoziţii emise in aplicarea HCL nr. 592/09.12.2014.
16. Adresa nr.SC2015-016809/26.06.2015 a Consiliului Consultativ de Cartier Mehala privind construirea Aqua Park in Municipiul Timişoara.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.