SEDINTA de CARTEA RECORDURILOR la CONSILIUL LOCAL din TIMISOARA. 82 de puncte pe ORDINEA de ZI!...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 19.12.2017 23:16 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Local al municipiului Timişoara a fost convocat in şedinţa ordinara miercuri, 20.12.2017, ora 15,00 – in Sala de Consiliu – Primarie, etaj 1.

Pe ordinea de zi:

1.    Aprobarea Procesului-Verbal al sedintei ordinare  a Consiliului Local din data de 21.11.2017.
2.    Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017.
3.    Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 269/28.07.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale in Municipiul Timişoara pentru anul 2018.
4.    Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţa Sociala a Municipiului Timişoara – familia ocupaţionala ”Administraţie”, conform Ordonanţei de Urgenţa nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
5.    Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de instrainare a imobilului din Timişoara, str. Ecaterina Teodoroiu nr.8, inscris in C.F. nr. 429484, nr. topo 429484, la preţul de 65.000 euro.
6.    Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al MunicipiuluiTimişoara, la intenţia de instrainare a apartamentului Spaţiu comercial 3, aferent imobilului situat in Timişoara, B-dul Berthelot nr. 5 (actual Regele Carol I), inscris in C.F.  nr. 400237 – C1 – U11, nr. top 17190/XV, la preţul de vanzare de 19.000 euro.
7.    Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din  partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia  de instrainare a ap. nr.1/B , situat in Timisoara,  str Stefan cel Mare nr 25 et parter,  jud Timis, actual Piata Mitropolit Sterca-Sulutiu Alex nr 1/A, inscris in C.F. nr.401096-C1-U6, nr.topo 7097/I/B, la pretul de 72.235 lei.
8.    Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, str. E.A. Pacha nr.1, SAD 6, catre Serviciul Public Crese si incheierea Contractului de Comodat.
9.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii apartamentului nr. 24, situat in imobilul din Timisoara, B-dul Eroilor nr. 26, conform dispozitivului Sentintei Civile nr. 3375/30.03.2016 a Judecatoriei Timisoara si a Deciziei Civile nr. 192/A/09.02.2017 a Tribunalului Timis.
10.    Proiect de hotarare privind repartizarea ap.4  din str. Miloia nr. 34 sc.B9 (fost Miloia bl.B9) catre Vichentie Florin.
11.    Proiect de hotarare privind  aprobarea delegarii gestiunii serviciului ”Intreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sarbatori din Timişoara”.
12.    Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor aferente lucrarilor de mentenanţa/intreţinere şi extindere a sistemului  ”Trafic Management şi supraveghere video”, activitate delegata prin Hotararea Consiliului Local nr. 162/10.05.2016.
13.    Proiect de hoarare privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii nr. SC2016 – 12094/26.05.2016.
14.    Proiect de hotarare privind  propunerea de schimbare a destinatiei spatiului in suprafata de 10,77 mp, situat la demisolul imobilului din Timisoara, str. Ghe.Doja nr. 27 pentru desfasurarea activitatii Asociatiei Podium, asociatia parintilor din Liceul Teoretic „Grigore Moisil”.
15.    Proiect de hotarare privind preluarea in proprietatea Municipiului Timişoara cu titlu gratuit şi aprobarea documentaţiei tehnico-economice – Studiu de fezabilitate – pentru obiectivul de investiţie ” Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenţa Timişoara cu un corp de construcţie pentru un nou Laborator de Radioterapie şi acces principal pentru vizitatori şi ambulatoriu” amplasament str. Gheorghe Dima, nr. 5.
16.    Proiect de hotarare privind  declararea ca fiind de utilitate publica  a lucrarilor aferente obiectivului de investiţie ” Modernizare şi extindere la 4 benzi  str. Mareşal Constantin Prezan (Lidia) – str. Venus”.
17.    Proiect de hotarare privind aprobarea de catre Consiliul Local a preturilor resurselor negociate de catre Comisia de negociere, in completarea celor negociate la incheierea contractului nr.SC2017-14663/15.06.2017, incheiat cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. pentru activitatea de “Reparatii si intretinere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timisoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuari, demolare imobile si alte constructii, ridicat rulote si obiecte mari abandonate, manipulare, transport si depozitare”, asa cum au fost negociate de catre Comisia de negociere, prin Procesul-Verbal din data de 23.11.2017.
18.    Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 203 din 30.05.2017 privind finalizarea contractului de finantare nr. 3524/29.06.2012, in baza Instructiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, in vederea realizarii obiectivului de investitii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 si aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia.
19.    Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru achiziţia de tramvaie noi şi modernizarea depoului.
20.    Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici – faza D.A.L.I şi anexei privind descrierea sumara a investiţiei pentru obiectivul ”Reabilitare termica imobil, Splaiul Nicolae Titulescu , nr. 10A”.
21.    Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici – faza D.A.L.I şi anexei privind descrierea sumara a investiţiei pentru obiectivul ”Reabilitare termica imobil, Str.  Nicolae Labiş, bl.1”.
22.    Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici – faza D.A.L.I şi anexei privind descrierea sumara a investiţiei pentru obiectivul ”Reabilitare termica imobil, str. Padurarilor nr. 5 ”.
23.    Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici – faza D.A.L.I şi anexei privind descrierea sumara a investiţiei pentru obiectivul ”Reabilitare termica imobil, Str. Aleea Azurului nr. 9”.
24.    Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici – faza D.A.L.I şi anexei privind descrierea sumara a investiţiei pentru obiectivul ”Reabilitare termica imobil,str. Sirius nr.32”.
25.    Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici – faza D.A.L.I şi anexei privind descrierea sumara a investiţiei pentru obiectivul ”Reabilitare termica imobil, str. Martir Vasile Balmuş nr. 9-11”.
26.    Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici – faza D.A.L.I şi anexei privind descrierea sumara a investiţiei pentru obiectivul ”Reabilitare termica imobil, str. Deliblata nr.19, bl. C6”.
27.    Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici – faza D.A.L.I şi anexei privind descrierea sumara a investiţiei pentru obiectivul ”Reabilitare termica imobil, str. Dr. Ioan Mureşan, nr.61-63”.
28.    Proiect de hotarare privind  actualizarea valorii devizului general şi aprobarea cofinanţarii din bugetul local pentru obiectivul de investiţie ”Mansardare şcoala P+1E pemtru amenajarea 4 sali de clasa, rezultand P+1E+ M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu) nr. 47.
29.    Proiect de hotarare privind actualizarea valorii devizului general şi aprobarea cofinanţarii din bugetul local pentru obiectivul de investiţie ”Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E şi P+2E – etapa I la Şcoala Gimnaziala (Generala) nr. 25” din Timişoara, str. Cosminului, nr.42.
30.    Proiect de hotarare privind actualizarea valorii devizului general şi aprobarea cofinanţarii din bugetul local pentru obiectivul de investiţie ”Extindere in regim P+2E Şcoala Gimnaziala nr. 16” din Timişoara, str. Bucureşti nr. 11.
31.    Proiect de hotarare privind instituirea  taxei speciale pentru promovarea turistica a municipiului Timişoara pentru anul 2018.
32.    Proiect de hotarare privind modificarea ”Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joaca situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara” aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 75/01.03.2016.
33.    Proiect de hotarare privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
34.    Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare, a Organigramei si a Statului de Functii la Sport Club Municipal Timisoara.
35.    Proiect de hotarare privind aprobarea listei asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al  municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţa sociala in anul 2018, in baza Legii nr.34/1998.
36.    Proiect de hotarare privind stabilirea cotei de combustibil privind consumul lunar de carburanţi aferenta autovehiculelor Direcţiei de Asistenţa Sociala a Municipiului Timişoara.
37.    Proiect de hotarare privind  aprobarea modalitaţii de acordare a gratuitaţii la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafaţa, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, modificata şi completata.
38.    Proiect de  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zona hale producţie nepoluanta, birouri cu servicii conexe şi imprejmuiri”, DN69 –Calea Aradului, extravilan Timişoara.
39.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire cladire P+2E cu doua apartamente şi funcţiuni complementare”, str. Munteniei nr.43, Timişoara.
40.    Proiect de hotarare privind privind aprobarea majorarii  cu  400%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara , Coriolan Brediceanu  nr.2, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
41.    Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii  cu  300%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara , Coriolan Brediceanu  nr.4, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
42.    Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii  cu  300%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara , B-dul  Revolutiei nr.4 , ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
43.    Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii  cu  300%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara , B-dul  Revolutiei nr.3 , ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
44.    Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii  cu  300%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara , Piata Badea Cartan nr.6 , ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
45.    Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii  cu  400%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara , B-dul 16 Decembrie  1989 nr.8 , ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
46.    Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii  cu  300%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara , dr.Nicolae Paulescu nr.2, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
47.    Proiect de hotarare privind  aprobarea majorarii  cu  300%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara , B-dul  Revolutiei nr.7 , ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
48.    Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii  cu  300%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara , Eugeniu de Savoya nr.12, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
49.    Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii  cu  400%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara , Piata Alexandru  Mocioni nr.3 , ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
50.    Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii  cu  400%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara , str.Dacilor   nr.10 , ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
51.     Proiect de hotarare  privind aprobarea majorarii  cu  300%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara , str.Colonel Ion Enescu   nr.8 , ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
52.    Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii  cu  400%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara , B-dul Republicii nr.11 , ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite .
53.     Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii  cu  300%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara , B-dul Republicii nr.8 , ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
54.    Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii  cu  300%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara , B-dul Regele Carol I nr.18 , ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
55.    Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii  cu  500%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara , Calea Dorobantilor nr.57B, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
56.    Proiect de hotarare  privind aprobarea majorarii  cu  300%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara , B-dul TAKE IONESCU NR.73, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
57.    Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii  cu  400%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara TAKE IONESCU  NR.71  , ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite .
58.    Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii  cu  300%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara , Virgil Madgearu nr.17  , ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
59.    Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii  cu  300%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara , Piata Badea Cartan nr.2   , ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
60.    Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii  cu  300%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara , str.Marasesti nr.7   , ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
61.    Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii  cu  300%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara , Piata Sf. Gheorghe nr.1  , ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
62.    Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii  cu  300%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara , str. Anton Pann nr.4   , ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
63.    Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii  cu  300%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara , Str.Eugeniu de SAVOYA NR.11 , ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
64.    Proiect de hotarare privind  aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice şi de autorizare a persoanelor juridice pentru indeplinirea funcţiei de administrator de imobile in Municipiul Timişoara.
65.    Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Municipiului Timişoara in anul 2018, cuprinzand serviciile sociale existente, programul de subvenţionare/programul de contractare, planificarea activitaţilor de informare a publicului pentru centrele sociale din structura Direcţiei de Asistenţa Sociala a Municipiului Timişoara şi programul de formare şi indrumare metodologica in vederea creşterii performanţei personalului care administreaza şi acorda servicii sociale şi aprobarea criteriilor care fundamenteaza tipurile de servicii sociale care urmeaza sa fie contractate.
66.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de masuri al Municipiului Timişoara pentru integrarea minoritaţii rome aferent anului 2018.
67.    Proiect de hotarare privind infiinţarea la nivelul Municipiului Timişoara a Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuţii in protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
68.    Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin HCL 12/26.06.2012 si modificata prin HCL nr. 386/01.08.2014, HCL nr. 543/31.10.2014, HCL nr. 91/01.03.2016 , HCL nr.21/07.07.2016 si HCL nr.250/27.06.2017.
69.    Plangerea prealabila inregistrata cu nr. SC2017 -029205/21.11.2017, impotriva Notificarilor nr. SC2017 -26138/20.10.2017, nr. SC2017 -26139/20.10.2017 si nr. SC2017 -26140/20.10.2017, emise de Municipiul Timisoara – Administrator Public – Birou Salubrizare  si invitatia la conciliere din partea Retim Ecologic Service S.A.
70.    Adresa nr. SC2017 – 030795/08.12.2017 a domnului Serdean Mugur Lucian privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 181/08.05.2017 privind modificarea  denumirii lucrarilor aprobate cu  H.C.L.  nr. 79/09.09.2016 pentru executia serviciului de intocmire a documentatiei de proiectare din «D.A.L.I.» pentru obiectivul de investitii «Extindere si reabilitare imobil» situat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, Timisoara» in «D.A.L.I.» pentru obiectivul de investitii «Extindere si reabilitare imobil - respectiv: Demolare si reconstruire corp C7-functiunea propusa: bar de vara; demolare corpuri: C4, C5, C6-situate in corpul B. Consolidare, extindere pe verticala corp C2 de la Sp+P+1E la Sp+P+2E+M, refunctionalizare/schimbarea destinatiei spatiilor in spatii pentru alimentatie publica (restaurant-bar) la subsol +parter si birouri la etaj 1+etaj 2+ mansarda. Creare 4 accese la parter (corp C2) din exterior (str. V. Alecsandri). Realizare lift exterior din curtea inerioara. Amenajare curte interioara: scena, pavaj, terasa (alimentatie publica) pe str. V. Alecsandri, nr. 1, Timisoara».
71.    Adresa nr. WW2017 – 003084/04.12.2017 a domnului Borlovan Constantin  privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 462/21.11.2017 – privind propunerea de divizare totala a Colegiului Tehnic Ion Mincu Timişoara cu invaţamant gimnazial, primar, liceal şi profesional.
72.    Adresa nr. SC2017- 030476/05.12.2017  a Sindicatului Independent al Invaţamantului Preuniversitar Timiş privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 462/21.11.2017 – privind propunerea de divizare totala a Colegiului Tehnic ”Ion Mincu” Timişoara cu invaţamant gimnazial, primar, liceal şi profesional.
73.    Adresa nr. SC2017- 030167/29.11.2017  a domnului Serdean Mugur Lucian privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 462/21.11.2017 – privind propunerea de divizare totala a Colegiului Tehnic ”Ion Mincu” Timişoara cu invaţamant gimnazial, primar, liceal şi profesional.
74.    Adresa nr. SC2017 – 030255/04.12.2017 a domnului Serdean Mugur Lucian privind plangerea prealabila formulata impotriva  Hotararii Consiliului Local nr.  463/21.11.2017  privind propunerea proiectului organizarii şi funcţionarii reţelei unitaţilor de invaţamant preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018- 2019.
75.    Adresa nr. SC2017 – 031056/11.12.2017 a doamnei Suciu Adelina  privind plangerea prealabila formulata impotriva  Hotararii Consiliului Local nr.  463/21.11.2017  privind propunerea proiectului organizarii şi funcţionarii reţelei unitaţilor de invaţamant preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018- 2019.
76.    Adresa nr. ww2017 – 003063/28.11.2017 a domnului Popa Valentin Daniel privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr.  47/03.08.2016 – privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
77.    Adresa nr. SC2017 -029338/22.11.2017 a unor asociaţii de proprietari privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii  Consiliului Local nr. 391/17.10.2017  - privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 170/29.05.2007 privind ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile catre consumatorii din Municipiul Timişoara de catre S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm S.A.
78.    Adresa nr. SC2017 – 030864/08.12.2017 a S.C. Sedako Group S.R.L. privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 92/28.04.1998 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zona Soarelui”.
79.    Adresa  nr. SC2017 – 029146/21.11.2017 a RD SIGN privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 92/28.04.1998 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zona Soarelui”.
80.    Adresa nr. SC2017 – 030543/06.12.2017 a  domnului Popa Horia privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local  nr. 206/30.05.2017 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Locuinţe şi funcţiuni complementare conform Aviz de Oportunitate 07/03.10.2013 Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. Top. 438 684, Timişoara”.
81.    Adresa nr. RM2017-2876/08.12.2017 a Direcţiei de Mediu privind solicitarea domnului Despi Gheorghe referitoare la  denumire parc.
82.    Interpelarile consilierilor locali.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.