Sedinta de Consiliu Local cu modificari si atribuiri

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 04.12.2012 18:12 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Consiliul Local al Municipiului Timişoara a fost convocat în ŞEDINŢĂ ORDINARĂ, în data de 4.12.2012, ora 15, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr.1.
Ordinea de Zi a şedinţei este:
1.Interpelările consilierilor municipali.
2.Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 23.11.2012.
3.Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Ilie Stepan.
4.Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
6.Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolară.
7.Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.
8.Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul de Servicii Sociale “Pentru Voi”.
9.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza Legii nr. 112/1995.
10.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timişoara a spaţiului din Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe nr.4 şi scoterea acestuia la licitaţie publică pentru vânzare.
11.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţã situat în Timişoara, str. I. Vacarescu nr.12.
12.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea şi apartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. Gh. Bariţiu, nr.8.
13.Proiect de hotărâre privind instituirea servituţii de trecere asupra imobilului din strada Cezar Boliac nr. 31 cu nr. topo 6104 înscris în C.F. nr. 419891 Timişoara pe o suprafaţă de 29 mp. în favoarea imobilului din strada Frederic Chopin nr.7.
14.Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei-părţi de 50% aferente perioadei 2004 – 30.09.2012, ce revine Regiei Autonome de Transport Timişoara, în calitate de administrator, din veniturile realizate prin închirierea bunurilor aflate în domeniul public al municipiului Timişoara.
15.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de ½ din spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 4, la preţul de 18.000 USD şi SAD5, la preţul de 10.000 USD, situate în imobilul din B-dul Regele Carol I nr.4.
16.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1, situat în imobilul din str. Eugeniu de Savoya nr. 6, la preţul de 50.000 euro.
17.Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara, B-dul Mihai Viteazu nr.44.
18.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului cu nr. top 18585/1, trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara al acestuia şi aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara.
19.Proiect de hotărâre privind atribuirea corpului de clădire situat în curtea imobilului din Timişoara str. Podgoriei nr.10, aflat în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, către Biblioteca Judeţeană Timiş, cu destinaţia de biblioteca.
20.Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Episcop Augustin Pacha (fosta Rodnei) nr.1 către beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Juganaru Adrian.
21.Proiect de hotărâre privind atribuirea pe bază de contract de închiriere, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. Tinereţii nr. 15, subsol, pe o perioadă de 5 ani, către Asociaţia Crescătorilor de Albine din România – Filiala Judeţeană Timiş.
22.Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr.1, către Partidul Poporului – Dan Diaconescu Organizaţia Judeţeană Timiş.
23.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 4000 mp. către Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, în vederea construirii unei biserici.
24.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 1439 mp către Biserica Penticostală Filadelfia Timişoara, în vederea construirii unei clădiri lacaş de cult.
25.Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 1 din anexa care face parte integrantă din HCL 207/24.04.2012 cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara.
26.Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii, a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, să negocieze vânzarea, cumpărarea, schimbul, concesionarea sau închirierea imobilelor aflate în proprietatea municipiului Timişoara sau care prezintă interes pentru municipiul Timişoara.
27.Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor municipali care vor face parte din Comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale şi din Comisia de contestaţii pentru vânzarea spaţiilor medicale.
28.Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de Lucru la nivelul Municipiului Timişoara pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor.
29.Proiect de hotărâre privind stabilirea alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele adulte cu dizabilitate intelectuală – beneficiari ai Centrului de Servicii Sociale „Pentru Voi”.
30.Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru pentru Municipiul Timişoara în cadrul Asociaţiei European Cities Marketing.
31.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 211/24.04.2012 privind actualizarea Studiului de fezabilitate “ Amenajare strada Gheorghe Cotoşman”.
32.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire casa P+M, garaj şi împrejmuire”, str. Ciocârliei nr.17, Timişoara.
33.Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a lucrărilor de construcţie a bisericii Parohiei Ortodoxe Române Timişoara Ciarda Roşie.
34.Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a lucrărilor de construcţie a bisericii Parohiei Ortodoxe Ucrainene Timişoara.
35.Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare din partea Municipiului Timişoara către C.S. Baschet Club Danzio Timişoara, pentru semestrul al II –lea al anului 2012.
36.Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator, la continuarea lucrărilor de construcţii la Monumentul Rezistenţei Anticomuniste din Banat.
37.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63/03.08.2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 92/14.09.2012 şi a Hotărârii Consiliului Local nr.152/28.09.2012, privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Căminul nr.2 al Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I", în suprafaţă de 848,11 mp situat in Timişoara str. Renaşterii nr.24A, pe o perioadă de 5 ani, către Centru de Resurse şi Asistenţă Educaţională „ Speranţa”, respectiv privind transmiterea Căminului Internat I al Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I" situat în Timişoara, str. Renaşterii 24, înscris în CF nr.407030, cu nr. cad. 407030- C10, top nr.4545/1/1/1/3/1/2, proprietatea publică a municipiului Timişoara , din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş.
38.Adresa nr. SC2012 – 28754/28.11.2012 a Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara privind posibilitatea legală de stabilire prin hotărâre a Consiliului Local a situaţiilor deosebite în care primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor aflate în situaţii de necesitate.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.