Sedinta de inscaunare a noului viceprimar la Consiliul Local

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 28.01.2013 13:52 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Consiliul Local al Municipiului Timişoara se va reuni în şedinţă ordinară, în data de 30.01.2013, în loc de 29.01, ora 15,00, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr. 1.
Pe ordinea de zi figurează următoarele proiecte de hotărâre:
1. Interpelările Consilierilor Municipali.
2. Aprobarea Procesului Verbal al Şedinţei Extraordinare a Consiliului Local din data de 15.01.2013.
3. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Municipiului Timişoara.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei Comisiei I pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei III pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului local al Municipiului Timişoara.
5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara a imobilelor identificate prin nr. Top1025/1 înscris în CF nr. 13510 Timişoara şi nr. Top. 1025/2 înscris în CF nr. 136320 Timişoara.
6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat, rectificarea suprafetelor si alipirea imobilelor din strada Baader colt cu strada Virtutii inscrise in CF cu nr. 407154 Timisoara cu nr. top. 5552-5553/2 in suprafata de 1318 mp.(suprafata masurata de 1150 mp.) respectiv CF nr. 407603 Timisoara cu nr. top. 5554 in suprafata de 6296 mp.(suprafata masurata de 6401mp.) , nr.top. 50900 inscris in CF nr. 412548 Timisoara in suprafata de 408 mp.(suprafata masurata de 419 mp.), nr. top. 5552-5553/1 inscris in CF nr. 414229 Timisoara in suprafata de 595 mp.(suprafata masurata de 631 mp.), nr. top. 434430 inscria in CF nr. 434430 Timisoara in suprafata de 5397 mp.(suprafata masurata de 5397mp.).
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiului Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC TEHNOLUB SRL.
8. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului – Clădire şcoală cu D+P+2E şi a terenului aferent, situat în Timişoara, Bv. Gen. Dragalina nr.2 din spaţiu pentru învăţământ în spaţiu cu altă destinaţie.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosinţei gratuite a obiectivelor cu destinaţie sportivă (baze sportive) aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Timişoara, pe parcursul anului 2013, pentru structuri sportive din Timişoara.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiţional de modificare, completare şi prelungire a Convenţiei – Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.29/29.01.2008 încheiată între Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Timişoara 89.
11. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1474/2005, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, Calea Martirilor nr. 1 AB, încheiat cu Casa de Economii şi Consemnaţiuni – Sucursala Timişoara (actual CEC BANK S.A. – Sucursala Timişoara).
12. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie la Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.
13. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri la patru străzi fără nume respectiv schimbarea de denumiri la o alee şi o intrare din Municipiul Timişoara.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de folosire a Sălii Polivalente „Olimpia „ şi a Complexului Sportiv Bega Timişoara.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Timişoara la Asociaţia Les Rencontres şi a achitării taxei de membru pentru Municipiul Timişoara în cadrul acestei asociaţii.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire spalatorie auto”, str. Anton Bacalbasa nr. 66, Timişoara.
17. Proiect de hotărârea privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire imobil S+P+4E cu apartamente si spatiu comercial la parter, imprejmuire si acces auto”, str. Timocului nr. 16, Timişoara.
18. Adresa nr.SC2012-03144/27.12.2012 a S.C MANITARIS COMPANY S.R.L referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 93/23.11.2012 - privind delimitarea Campusului Studenţesc Timişoara si conditiile de desfăşurare a activităţilor comerciale, de alimentaţie publica sau prestări servicii in perimetrul Campusului Studentesc Timişoara.
19. Adresa nr. SC2013 – 001039/15.01.2013 a domnului Corneliu Vaida.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.