Sedinta extraordinara cu Cladirea Verde a lui Dimeca, Herzog si Boglut

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 18.03.2015 14:40 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Consiliul Local al  Municipiului Timisoara a fost convocat in SEDINTA EXTRAORDINARA, in data de 20.03.2015, de la ora 14,00, in  Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Timisoara.
Pe ordinea de zi a şedinţei figureaza proiectele de hotarare:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 03.03.2015.
2. Proiect de hotarare privind conferirea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara domnului Peter George Oliver Freund.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de investitii al S.C. AQUATIM S.A. Timisoara, din surse proprii, pentru anul 2015.
4. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al municipiului Timisoara, a terenului aferent imobilului cu destinatia de locuinta situat in Timisoara, Str. Tebea nr. 12A.
5. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara, a terenului situat in Calea Dorobantilor nr. 32 inscris in C.F. nr. 404218 Timisoara nr. cad./top. 4473, aferent locuintei dobandite in baza Legii nr. 112/1995.
6. Proiect de hotarare privind inscrierea in Cartea Funciara a imobilului reprezentand teren aferent la Calea Stan Vidrighin avand suprafata de 10804 mp.
7. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 501/23.10.2014 privind transmiterea in administrarea Universitatii de Vest Timisoara a imobilului situat in Timisoara, Piata Libertatii nr. 1, cu titlu gratuit si a Contractului de administrare nr. 1/18.11.2014.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timisoara, a terenului ce face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre Plavosin Deian- Dan.
9. Proiect de hotarare privind repartizarea ap.11 din str. Miloia Bl B2.
10. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a cotei de 8/12 din imobilul “Casa cu 2 etaje” situat in Timisoara, strada Matei Corvin nr. 5, identificat cu C.F. nr. 422858, nr. topo 431, la pretul de 310.000 euro.
11. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta S.A.D. 9 situat in Timisoara,strada Stefan cel Mare nr. 7, etaj I, ap. S.A.D. 9, identificat cu C.F. nr. 400621- C1-U18 (provenit din C.F. vechi nr. 131106), nr.topo 6837/X, la pretul de 31.500 euro.
12. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a imobilului situat in Timisoara, strada Petre Ispirescu nr.5, identificat cu C.F. nr. 415677(provenit din C.F. vechi nr. 1589), nr. Topo 6005, la pretul de 20.000 euro.
13. Proiect de hotarare privind trecerea in patrimoniul Asociatiei 17 Decembrie a Ranitilor si a Familiilor Indoliate din Revolutia 1989, a imobilului din Timisoara, Calea Sagului nr. 7.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea platii despagubirilor aferente pentru garajele edificate pe terenul situat pe strada Uranus, pe latura de est a Parcului Lidia (Padurice Giroc), ocupat in prezent de baterii de garaje, inscris in C.F. 409015- C1 nr. Cadastral 29076/1/1 pentru care s-a declarat interesul local prin H.C.L. nr. 592/09.12.2014.
15. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 599/09.12.2014 privind reglementarea situatiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 623/19.12.2014.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de concesiune/inchiriere pentru terenurile declarate ca fiind de interes public local pe care se afla garaje.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de asociere intre Municipiul Timisoara si Federatia Romana de Fotbal, in vederea organizarii si derularii activitatii Centrului Regional de Excelenta pentru Fotbal Juniori din Timisoara.
18. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania.
19. Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor de acces infrastructura municipala (canalizatia subterana) pentru retelele de comunicatii realizata in cadrul obiectivului de investitii „Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara” cod SMIS 31507 si incheierii contractelor privind constituirea dreptului de servitute dintre Municipiul Timisoara si furnizorii de retele publice de comunicatii electronice.
20. Proiect de hotarare privind modificarea si aprobarea Organigramei si Statului de Functii pentru Directia Politiei Locale Timisoara.
21. Proiect de hotarare privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de Functii si Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.
22. Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru persoanele varstnice ingrijite in Caminul pentru Persoane Varstnice Timisoara.
23. Proiect de hotarare privind acordarea de Burse scolare pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Timisoara.
24. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului “PROinovatie prin firme de exercitiu – de la scoala competitiva la competitivitate in munca”, proiect propus de Colegiul Economic “F.S. Nitti” din Timisoara, spre a fi depus spre finantare prin POSDRU.
25. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului “Primii pasi in cariera prin firma de exercitiu”, proiect propus de Colegiul Economic “F.S. Nitti” din Timisoara, spre a fi depus spre finantare prin POSDRU.
26. Proiect de hotarare privind incheierea Actului aditional de prelungire a Contractului de asociere aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 92/30.03.2004 intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Asociatia Societatea Romana Speranta.
27. Proiect de hotarare privind transmiterea cu titlu gratuit a opt autoturisme, sapte marca Peugeot, tipul 2*8HZ*/2A8HZ*/206 si un autoturism marca Mercedes Benz, tipul 639/ZKCHM/Vito 115 CDI in proprietatea Directiei Politia Locala Timisoara.
28. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor pentru eliberarea atestatelor de producator si a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru anul fiscal 2015.
29. Proiect pentru modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala „CLADIREA VERDE”, modificata prin Anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.230/20.05.2014.
30. Proiect de hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii, situate in Timisoara, str. Aleea Sanatatii nr. 15, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2015, Asociatiei Casa Faenza.
31. Proiect de hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii situate in Timisoara str. Ana Ipatescu , nr. 54, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2015 Asociatiei “Societatea Romana Speranta”.
32. Proiect de hotarare privind respingerea cererii de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 10-12, , datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2015, formulata de Uniunea Adam Muller Guttenbrunn.
33. Proiect de hotarare privind respingerea cererii de acordare a scutirii de la plata impozitului aferent cladirii, situate in Timisoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 59, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2015 de catre Asociatia Oncohelp.
34. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurilor de admitere si de incetare a serviciilor in Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala si transmiterea in folosinta gratuita a corpurilor de cladire 1 (S+P+M), 1A (P+E), 2(P+M) si 3(P+E+M) situate in Timisoara, str. Telegrafului nr.8 catre Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala.
35. Proiect de hotarare privind insusirea nomenclatorului stradal al Municipiului Timisoara, actualizarea denumirilor unor strazi, atribuirea de denumiri la sapte strazi respectiv doua intrari si schimbarea denumirilor la o strada respectiv cinci tronsoane de strazi din Municipiul Timisoara.
36. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte si functiuni complementare”, Calea Urseni nr. 36, Timisoara.
37. Adresa nr. RE2015- 284/02.03.2015 privind Raportul Administratorilor Regiei Autonome de Transport Timisoara.
38. Adresa nr. SC2015-006904 /13.03.2015 a Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely privind Raportul de Audit Financiar cu nr. 391/10.02.2015 si Decizia Curtii de Conturi nr. 3/27.02.2015,urmare a efectuarii misiunii de audit financiar.
Proiectele de hotarare inscrise pe Ordinea de Zi , cu exceptia pct.29 , au fost initiate de Primarul Municipiului Timisoara – Nicolae Robu.
Proiectul de hotarare de la pct.29 a fost initiat de consilierii locali Radu Dragos Dimeca, Bogdan Herzog, Dorel Boglut.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.