Sedinta (extraordinara) cu gigacalorii, cimitir si aurolac...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 30.05.2013 16:28 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Consiliul Local al Municipiului Timişoara se va întruni în şedinţă extraordinară în data de 30.05.2013, de ora 16, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr. 1.
Şedinţa a fost convocată pe 28 mai, anexa cu proiectele de hotărâre a fost publicată pe 29 mai, iar şedinţa se ţine pe 30 mai, probabil cu încă un vraf de proiecte de hotărâre suplimentare, despre care primarul Nicolae Robu iar le va explica tuturor ce urgente sunt, iar consilierii locali iar vor vota fără să aibă habar ce votează. Nu că ar conta...
Dar iată care este ordinea de zi:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei Ordinare a Consiliului Local din data de 14.05.2013.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2014.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timişoara.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. pe anul 2013.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei , Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Cantinei de Ajutor Social Timişoara.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru Filarmonica Banatul.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului de serviciu şi a Caietului de Sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara.
9. Proiect de hotărâre privind interzicerea comercializării pe raza municipiului Timişoara a produselor chimice bronz aluminiu, bronz argintiu şi bronz auriu.
10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str. Eneas nr.15.
11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara a unei suprafeţe de 7,72 mp din terenul de 28.962 mp înscris în CF nr. 400393 Timişoara, nr. top 26169/1/1/1/1/1/1/1.
12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în str. Crişan nr.73, înscris în C.F. 413310 Timişoara nr.cad./topo. 22024, 22025 şi a terenului situat în str. Ardealului nr.71, înscris în C.F. nr.427553 Timişoara nr.topo.384/b-1, aferent imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza Legii nr.112/1995.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu nr.71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al MunicipiuluiTimişoara.
14. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentelor pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea ocupării domeniului public cu chioşcuri de comercializare şi difuzare a presei cât şi a modelelor agreate.
16. Proiect de hotărâre privind închirierea spaţiilor temporar disponibile situate în incinta imobilelor cu destinaţia de unităţi sanitare proprietatea publică a municipiului Timişoara aflate în administrarea spitalelor.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru închirierea spaţiilor temporar disponibile situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara.
18. Proiect de hotărâre privind închirierea spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.
19. Proiect de hotărâre privind subînchirierea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara str. 1 Mai (actual Scuar Martir Radian Belici) nr. 1.
20. Proiect de hotărâre privind completarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr. 550/2002.
21. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1A, situat în imobilul din str.E. Ungureanu nr.9, la preţul de 160.000 euro.
22. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât acea de locuinţă SAD 1, situat în imobilul din B-dul Regele Carol I nr.8, la preţul de 25.000 euro.
23. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara asupra imobilului situat în Timişoara, Bv. Gen. Dragalina nr. 2, înscris în CF nr. 427521 Timişoara, top nr. 17156, 17157.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Manualului de Proceduri a programului „Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timişoarei, Infrastructură Municipală Fază II”.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în Municipiul Timişoara şi constituirea Comisiei de atestare.
26. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/28.02.2012 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 142/27.03.2012 privind aprobarea organizării şi funcţionării unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara pentru anul şcolar 2012 – 2013.
27. Proiect de hotărâre privind revocarea art.1 din HCL nr. 199/16.07.2002 - privind transmiterea fără plată a unor autoturisme către Centrul Comunitar de Asistenţă Socială Timişoara, Casa Corpului Didactic Timişoara şi Corpul Gardienilor Publici.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public Zona de Nord.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public Zona de Sud.
30. Adresa nr.SC2013 – 14386/23.05.2013 a salariaţilor Clinicii de Dermato-Venerologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.216/23.04.2013 – privind transferarea activităţii medicale a Clinicii de Dermato-Venerologie, laboratorului şi a Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, în Căminul cu P+4E al Colegiului Tehnic „Ion I.C. Brătianu”, situat în Timişoara, str. Daliei nr.17.
31. Adresa nr. SC2013 – 14348/23.05.2013 privind depunerea declaraţiilor de avere şi de interese.
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, cu excepţia pct. 9, au fost iniţiate de primarul Municipiului Timişoara, Nicolae Robu, în timp ce proiectul de hotărâre de la punctul nr. 9 a fost iniţiat de Radu Ţoancă – consilier local.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.