Sedinta la Consiliul Judetean Timis cu buget si camine pentru pensionari

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 21.01.2016 10:26 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Judetean Timis a fost convocat in sedinta ordinara in data de 25 ianuarie 2016, ora 10, in Sala Consiliului din Palatul Administrativ situat in Timisoara, B-dul Revolutiei din 1989, nr. 17, cu urmatoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri privind blocul de locuinte situat in Timisoara, strada Martir Marius Ciopec, nr. 3.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrare a retelelor de alimentare cu apa si de canalizare din cadrul Parcului Industrial si Tehnologic Timisoara.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere incheiat de Judetul Timis cu Institutul Francez Timisoara.
4.Proiect de hotarare privind preluarea contractului de inchiriere a unui spatiu din imobilul situat in Timisoara, Piata Libertatii, nr. 5-7.
5.Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a Actului Aditional la Contractul de inchiriere nr. 1889/07.03.2003 incheiat intre Judetul Timis si Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis.
6.Proiect de hotarare privind aprobarea exercitarii dreptului de preemtiune din partea Judetului Timis asupra intentiei de instrainare a imobilului cu destinatia de locuinte din Timisoara, Bd. Tineretii, nr. 3, parter, apartament nr.1.
7.Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitarii dreptului de preemtiune din partea Judetului Timis la intentiile de instrainare a unor imobile cu alta destinatie decat cea de locuinte.
8.Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitarii dreptului de preemtiune din partea Judetului Timis la intentiile de instrainare a imobilelor cu destinatie de locuinte in anul 2016.
9.Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a licentelor de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
10.Proiect de hotarare privind propunerea de apobare a atribuirii unor trasee din “Programul judetean de transport persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019” unor operatori de transport rutier urmare licitatiei electronice din data de 14.12.2015, in vederea atribuirii licentelor de traseu.
11.Proiect de hotarare privind modificarea Normativului privind dotarea cu autovehicule si consumul lunar de carburanti.
12.Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii Contractului de finantare a proiectului “Modernizare Ambulator de Specialitate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Pius Branzeu” Timisoara.
13.Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor medii ale unor produse agricole pentru anul fiscal 2016.
14.Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Timis prin Consiliul Judetean Timis cu Orasul Jimbolia prin Consiliul Local al Orasului Jimbolia si Comuna Comlosu Mare prin Consiliul Local al Comunei Comlosu Mare in vederea cofinantarii caminelor pentru persoane varstnice.
15.Proiect de hotarare privind achizitionarea de servicii juridice in vederea reprezentarii Bibliotecii Judetene Timis „Sorin Titel” in fata instantelor de judecata.
16.Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei anuale catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis.
17.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş revizuit la data de iunie 2015 şi a indicatorilor de performanţa pentru activitatea de colectare-transport a deseurilor, a Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timis, si a Documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deşeurilor municipale din judeţul Timis.
18.Proiect de hotarare privind aprobarea componentei Consiliului de Conducere al ADETIM – Agentia de Dezvoltare Economico – Sociala Timis.
19.Proiect de hotarare privind aprobarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica a Judetului Timis.
20.Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului Judetului Timis in anul 2016.
21.Proiect de hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 si estimari pe anii 2017, 2018 si 2019.
22.Proiect de hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru drumurile judetene si comunale pe anul 2016.
23.Proiect de hotarare privind aprobarea inlocuirii proiectelor cu finantare europeana cu proiecte proprii finantate din imprumut si aprobarea prelungirii perioadei de tragere din linia de credit contractata cu CEC BANK.
24.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al  Judetului Timis pe anul 2016 si estimarile pentru anii 2017-2019.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.