Sedinta la Consiliul Local pe 13 decembrie

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 09.12.2011 14:33 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timisoara - Consiliul Local al Municipiului Timişoara se va reuni în ŞEDINŢĂ ORDINARĂ, în data de 13.12.2011, ora 14, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr. 1. Ordinea de Zi a şedinţei este:

1. Aprobarea Procesului-verbal al Şedinţei Ordinare a Consiliului Local din data de 29.11.2011.
2. Interpelările consilierilor locali.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 - privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui act adiţional la Convenţia Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/2006 .
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul Proiectului „Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara – Dumbrăviţa)”, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1. – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „ Poli de creştere”.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini în vederea achiziţionării serviciului „ Închirierea şi întreţinerea toaletelor ecologice mobile pe raza Municipiului Timişoara”.
10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial, situat în imobilul din str. 16 Decembrie 1989 nr.15, la preţul de 93.700 euro.
11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1, situat în imobilul din str. I. Preyer nr.1/A, la preţul de 10.000 euro.
12. Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Episcop Augustin Pacha (fosta Rodnei) nr.1 către Partidul Conservator – Filiala Judeţeană Timiş, cu destinaţia de sediu partid.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului situat în Timişoara, str. Gh. Bariţiu nr.5A.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosinţei gratuite a obiectivelor cu destinaţie sportivă (baze sportive) aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Timişoara, pe parcursul anului 2012, pentru structurile sportive din Timişoara.
15. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune/închiriere, având ca obiect concesionarea/închirierea terenurilor situate în Timişoara, Calea Martirilor nr. 51(zona Braytim).
16. Proiectele de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Timişoara şi S.C POLITEHNICA Timişoara S.A iniţiate de consilierii locali: Petru Ehegartner, Ciprian Bogdan, Ciprian Jichici, Adriana Blaj şi Traian Stoia.
17. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii unui schimb de teren la solicitarea S.C. JOMRIŢA INVESTIŢII S.R.L.
18. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului în vederea negocierii unui schimb de teren la solicitarea d-lui Burea Alexandru şi d-nei Badău Andreea
19. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii chiriei aferente imobilului situat în Timişoara, B-dul Mihai Viteazu nr. 26, în care funcţionează Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „ Sistem Informatic pentru un Management Eficient”.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Crearea şi Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Timişoara” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul de intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea – „Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora”
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “REABILITARE STRADA IANCU VĂCĂRESCU – tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi Spl. Tudor
Vladimirescu”, Documentaţiei tehnico-economice şi Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere.
23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 424/31.10.2010 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: „Poli de creştere”
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului REABILITARE CLĂDIRE
PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE , a Documentaţiei tehnico-economice şi a
Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin
Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin
Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara”, a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: „Poli de creştere”.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creştere Timişoara”, a Documentaţiei tehnicoeconomice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie
1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.
27. Proiect de hotărâre privind nominalizarea a doi membri în Consiliul de Administreţie al S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parcelare teren şi construire locuinţe individuale cu regim de înălţime S(D)+P+1E+M(Er)”, str. Dr Grigore T. Popa nr. 20, Timişoara.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire 2 clădiri birouri în regim P+3E, împrejmuire şi acces auto, alipire parcelă”, Bv. Industriei f.n., Timişoara.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Constructii pentru turism, servicii, sport si recreere", str. Lacului nr. 1, Timisoara.
31. Proiect de hotărâre privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2011, pentru premierea echipei de rugby seniori a clubului sportiv Rugby Club Municipal MVT „Universitatea de Vest”
32. Informarea nr. AS 110091672/15.11.2011 a Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap.
33. Adresa nr. SC2011 – 025812/18.11.2011 a Asociaţiei Victoria a Luptătorilor în Revoluţie referitoare la Apelul către Consiliul Local Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi populaţia municipiului Timişoara .

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.