Sedinta ordinara cu barfe bugetare la Consiliul Local din Timisoara

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 26.01.2014 19:18 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara a fost convocat in şedinţa ordinara in data de 28.01.2014, ora 15,00, in sala de Consiliu a Primariei Municipiului Timisoara din B-dul C. D. Loga nr.1.

Pana atunci, insa, Primaria Municipiului Timisoara va organiza luni, 27 ianuarie 2014, incepand cu ora 16, tot  la sediul municipalitatii, in Sala de consiliu de la etajul I, o dezbatere publica privind Proiectul de hotarare pentru aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul 2014.

Proiect care n-a fost inca publicat pe siteul Primariei pana vineri dupa-amiaza!... 

Ordinea de zi a şedintei va cuprinde:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al Sedintei extraordinare a Consiliului Local din data de 16.12.2013.
2. Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei Primarului nr.1871/20.12.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2013.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2014.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timisoara.
6. Proiect de hotarare privind indexarea taxei de concesiune pentru terenurile din domeniul public si privat al Municipiului Timisoara.
7. Proiect de hotarare privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei existente in sold la 31.12.2013.
8. Proiect de hotarare privind modificarea si aprobarea Organigramei si Statului de Functii ale Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara.
9. Proiect de hotarare privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenta.
10. Proiect de hotarare privind guvernanta corporativa a S.C. HORTICULTURA S.A. Timisoara.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea pentru scoaterea la licitatie publica deschisa cu strigare in vederea ocuparii domeniului public cu chioscuri de comercializare si difuzare a presei, aprobarea caietului de sarcini, a instructiunilor cat si a modelului cadru de Contract de inchiriere.
12. Proiect de hotarare privind inchirierea spatiilor temporar disponibile din incinta imobilelor unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.
13. Proiect de hotarare privind inchirierea prin atribuire directa a unui spatiu din incinta Scolii Gimnaziale nr. 21 „Vicentiu Babes”, situat in Timisoara, str. S. Barnutiu nr. 9, catre Asociatia Alma Medica Timisoara.
14. Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii, prin atribuire directa, a serviciului de blocare si /sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timisoara, a Caietului de sarcini si a Contractului de delegare.
15. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 2 din Regulamentul pentru organizarea si executarea serviciului public de transport persoane in regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timisoara, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 101/2009 modificata si completata.
16. Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor de folosire a Salii Polivalente Olimpia Timisoara si a Complexului Sportiv Bega Timisoara.
17. Proiect de hotarare privind organizarea Zilelor Energiei Timisoara 2014 in cadrul European Sustainable Energy Week.
18. Proiect de hotarare privind incheierea actului aditional de modificare si prelungire a Conventiei – anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.29/29.01.2008, incheiata intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Fundatia Timisoara 89.
19. Proiect de hotarare privind Planul de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii de ajutor social din Municipiul Timisoara, pentru anul 2014.
20. Proiect de hotarare privind completarea numarului de reprezentanti ai Consiliului Local al Municipiului Timisoara in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Polul de Crestere Timisoara”.
21. Proiect de hotarare privind aprobarea reactualizarii Devizului General aferent tuturor contractelor din cadrul proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timisoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana".
22. Proiect de hotarare privind realizarea lucrarilor de mansardare a blocurilor de locuinte din Municipiul Timisoara.
23. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri la doua tronsoane de strazi, schimbarea denumirii unui bulevard si schimbarea denumirii unei unitati de invatamant din Municipiul Timisoara.
24. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere hala existenta pentru depozitare”, str. Jean Monet nr. 27, Timisoara.
25. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casa P+1E”, str. Vadul Calugareni nr.13-15, Timisoara.
26. Adresa nr. SC2013 – 22371/23.01.2014 a Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse referitoare la exercitarea dreptului de preemtiune pentru imobilul din Timisoara B-dul M. Viteazu nr. 3 – Casa Muhle.
27. Adresa nr.SC2013 – 036363/13.12.2013 a Uniunii Sarbilor din Romania privind functionarea Liceului Teoretic “Dositei Obradovici”.
28. Adresa nr. SC2013 – 036418/13.12.2013 a SC TIMPRESS S.A. – Timisoara referitoare la plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 294/18.12.2012 privind prelungirea inchirierii terenurilor aflate in folosinta persoanelor juridice.
29. Informarea nr. SC2014 – 775/16.01.2014 a Compartimentului Control cu privire la rapoartele de control intocmite in perioada octombrie-decembrie 2013.
30. Interpelarile consilierilor locali.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.