Sedinta ordinara cu identitate cromatica si buget multianual de dezvoltare

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 09.10.2014 14:28 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Consiliul Local al municipiului Timisoara a fost convocat in şedinţa ordinara in data de 10.10.2014, ora 14, in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Timisoara din B-dul C.D. Loga nr. 1.
Ordinea de zi a şedintei cuprinde:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al Sedintei extraordinare a Consiliului Local din data de 12.09.2014.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie la 30 iunie 2014 al Municipiului Timişoara.
3. Proiect de hotarare privind modificarea bugetului prevazut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014 – 2017 al Municipiului Timisoara.
4. Proiect de hotarare privind trecerea din proprietatea Statului Roman in proprietatea privata a Municipiului Timisoara a terenurilor din Anexa 1 (pozitiile 376 – 405).
5. Proiect de hotarare privind modificarea si aprobarea Organigramei si Statului de Functii ale Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara.
6. Proiect de hotarare privind modificarea si aprobarea Statului de functii, Organigramei si a Regulamentului de Organizare si Functionare la Directia de Evidenta a Persoanelor Timisoara.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statului de Functii la Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara.
8. Proiect de hotarare privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinatia de locuinta dobandite in baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr. 112/1995 si Legii nr. 79/1997.
9. Proiect de hotarare privind concesionarea terenurilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea caietului de sarcini in vederea achiziţionarii serviciului „ Inchirierea şi intreţinerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timişoara”.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind identitatea cromatica a cladirilor din Municipiul Timisoara.
12. Proiect de hotarare privind prelungirea folosintei gratuite a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Simion Barnutiu nr. 11A de catre Directia de Asistenta Sociala Comunitara – Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap.
13. Proiect de hotarare privind incheierea unui contract de comodat pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara, str. Gen. H. Berthelot (fosta Caraiman) nr. 6.
14. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Timisoara in domeniul privat al MunicipiuluiTimisoara, a unor mijloace fixe reprezentand mijloace fixe date spre administrare si folosinta la AQUATIM S.A. in vederea casarii si valorificarii.
15. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 49 de ani catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Banat” al Judetului Timis, a imobilului cazarma pompierilor situata in Timisoara str. 16 Decembrie 1989 nr. 48.
16. Proiect de hotarare privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 615/10.12.2013 privind transferul dreptului de folosinta gratuita a terenului atribuit Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Timisoarei, prin Hotararea Consiliului Local nr. 248/12.04.2012, catre nou infiintata parohie „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” in vederea costruirii unei biserici.
17. Proiect de hotarare privind dezmembrarea imobilului inscris in CF nr. 407561, Bv. C.D. Loga nr. 37, Timisoara.
18. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a cotei de ½ din imobilul situat in Timisoara, Bulevardul Tineretii nr.4 (actualmente Bulevardul Regele Carol I) parter, nr. Apartament S.A.D. 5, situat in corpul de cladire A, inscris in C.F. nr. 413352 – C1- U5, numar topo 17187/V, la pretul de 10.000 dolari SUA.
19. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a imobilului Casa cu etaj , situat in Timisoara, Bulevardul Mihai Viteazu nr. 26, inscris in C.F. nr. 407600, numar topo 11808, la pretul de 640.000 euro.
20. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a imobilului situat in Timişoara, Bd. Take Ionescu nr. 73, parter, nr. Ap. Sediu firma ( fost apartament nr. 1) inscris in C.F. nr. 409958 –C1-U5, numar topo 5612/4/I, la preţul de 71.000 euro.
21. Proiect de hotarare privind acordarea unui drept de uz si incheierea unui contract de uz in forma autentica, pentru Postul Trafo si accesul la echipamentele energetice, situate in Curtea Centrului Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor din Sectorul AUTOMOTIVE Timisoara, Parc Industrial Freidorf.
22. Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor de acces infrastructura municipala (canalizatia subterana) pentru retelele de comunicatii, realizata in cadrul obiectivului de investitii „Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara” cod SMIS 31507 si incheierii contractelor privind constituirea dreptului de servitute dintre Municipiul Timisoara si furnizorii de retele publice de comunicatii electronice.
23. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timisoara, a terenului ce face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre Andrei Mihai Constantin.
24. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timisoara, a terenului ce face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre Iftimiciuc – Sencu Daciana si Sencu Adriana - Cosmina.
25. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timisoara, a terenului ce face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre Biaca Imelda- Ioana prin mandatar Andrei Mihai-Constantin.
26. Proiect de hotarare privind repartizarea ap.30 din str. Miloia bl.B1 sc.A.
27. Proiect de hotarare privind repartizarea ap. 8 si 14 din str. Miloia bl. B 12.
28. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de locuinţa dintre Popescu Denis Daniela Miruna, chiriaşa a ap. 11 din str. Miloia bl. B2 şi Ţirchi Sebastian Bogdan, chiriaş al ap.19 din str. Miloia bl. B2.
29. Proiect de hotarare privind stabilirea modalitatii de repartizare a locuintelor proprietate de stat si a locuintelor sociale catre persoanele inscrise pe lista de prioritati, evacuate din imobile redobindite de fostii proprietari.
30. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, constituit prin Hotararea Consiliului Local nr. 412/04.08.2014.
31. Proiect de hotarare privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara si din partea Primarului Municipiului Timisoara in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si ale unitatilor de invatamant privat din Municipiul Timisoara, pentru anul scolar 2014 -2015.
32. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Primarului Municipiului Timisoara si un reprezentant al Consiliului Local Timisoara in Consiliul Consultativ al Inspectoratului Scolar Judetean Timis.
33. Proiect de hotarare privind desemnarea din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, a unui membru titular si a unui membru supleant in Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babes” Timisoara, constituit in baza Hotararii Consiliului Local nr. 433/12.09.2014.
34. Proiect de hotarare privind aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara a demersurilor necesare legale necesare dizolvarii / lichidarii SC UBIT SRL Timisoara.
35. Proiect de hotarare privind declararea Zilei de 29 octombrie 2014 ca Ziua Muzicii de Orga din Timisoara.
36. Proiect de hotarare privind suplimentarea Agendei manifestarilor culturale din anul 2014 a Casei de Cultura a Municipiului Timisoara.
37. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timisoara si Uniunea Artistilor Plastici din Romania Filiala Timisoara in vederea tiparirii cartii „Periplu expozitional”.
38. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local pentru lucrarile de constructii la Biserica cu hramul “Sfintii Apostoli Petru si Pavel” din Timisoara – Parohia Viile Fabric.
39. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de amenajare la Parohia “Nasterii Maicii Domnului” Timisoara, Iosefin din Piata Alexandru Mocioni nr.9.
40. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 200.000 lei in vederea continuarii lucrarilor de construcţii incepute la ansamblul bisericesc Biserica Studenţilor corpurile B,C şi D.
41. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Timisoara la proiectul international “Tineri in Europa – Un program de prevenire a consumului de droguri” si incheierea Acordului de Parteneriat intre Centrul Islandez pentru Cercetari si Analize Sociale – The Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA), Municipiul Timisoara si Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara.
42. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului „ Cariera – provocarea mea”, proiect propus si castigat de Colegiul Tehnic „ Ion Mincu” din Timisoara si finantat prin POSDRU.
43. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 229/29.06.2010 privind intabularea unor construcţii de la CET Timişoara in proprietatea Municipiului Timişoara.
44. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Largire la 4 benzi Calea Martirilor”.
45. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Lotizare pentru construire locuinte colective D+P+2E”, str. Grigore T. Popa nr. 31-35, Timisoara.
46. Proiect de hotarare privind finantarea bugetului local in vederea finalizarii lucrarilor de constructii la Monumentul Rezistentei Anticomuniste din Banat.
47. Adresa nr. SC2014 -026107/02.10.2014 a Asociaţiei PET HOPE referitoare la plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe raza Municipiului Timişoara.
48. NOTA inregistrata cu nr. SC2014-025844/01.10.2014, din partea S.C. AVIATIA UTILITARA TIMISOARA S.A – privind impartirea actiunilor S.C. AVIATIA UTILITARA TIMISOARA S.A. intre Consiliul Judetean Timis si Consiliul Local al Municipiului Timisoara.
49. Adresa nr. SC2014 -026157/02.10.2014 a S.C. Horticultura S.A. referitoare la Hotararea Consiliului Local nr. 405/2014 – privind stabilirea modalitaţii pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru intreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare , intreţinerea şi amenajarea locurilor de joaca pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrarilor de taieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi ,in urma intervenţiilor edilitar-gospodareşti din Municipiul Timişoara.
50. Interpelarile consilierilor locali.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.