Sedinta ordinara cu program multianual de dezvoltare al Timisoarei

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 07.03.2014 16:01 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Membrii Consiliului Local al municipiului Timisoara au fost convocaţi in şedinţa ordinara in data de 11.03.2014, de la ora 15, in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Timisoara din B-dul C.D. Loga nr. 1.
Pe ordinea de zi a şedintei figureaza urmatoarele:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al Sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 25.02.2014.
2. Interpelarile consilierilor locali.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie la 31 Decembrie 2013 si rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara.
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2014.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2014 – 2017 al Municipiului Timisoara.
6. Proiect de hotarare privind indicatorii de performanta pentru evaluarea activitatii Directiei Politiei Locale Timisoara.
7. Proiect de hotarare privind dezlipirea parcelei cu nr. Top 1025/1, inscris in C.F. nr. 403139 Timisoara, teren situat in str. Gheorghe Dima nr. 5.
8. Proiect de hotarare privind dezlipirea suprafetei de 62530 mp. din parcela cu nr. Cad A1979 inscrisa in CF nr. 429861 Timisoara (CF vechi nr.135381) in vederea punerii in posesie cu suprafetele de teren aferente cotelor parti din „pasunea Mehala”, restituite in baza sentintelor si deciziilor civile.
9. Proiect de hotarare privind inscrierea in Cartea Funciara a imobilului „LOT nr. 1” identificat cu nr. Top 638 avand suprafata de 39730,0 mp, teren pentru drum si imobilului „LOT nr.2” identificat cu nr. Top. 553 avand suprafata de 37431,0 mp, teren pentru drum.
10. Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de uz , servitute si acces cu titlu gratuit pentru pozarea retelei de distributie gaze naturale in favoarea detinatorului, drept instituit implicit pentru amplasarea retelei pe parcelele identificate, prin Hotararea Consiliului Local nr. 304/2011 si Hotararea Consiliului Local nr.115/2012, atribuite conform Legii nr. 15/2003 in Timisoara pe str. Traian Vuia.
11. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a Spatiului Comercial 1, situat in imobilul din str. 3 August 1919 nr. 1, la pretul de 102.000 euro.
12. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta SAD 13, situat in imobilul din str. Episcop Augustin Pacha nr.10, la pretul de 75.000 euro.
13. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta SAD1, situate in imobilul din str. Marasesti nr.12, la pretul de 120.000 euro.
14. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a imobilului situat in str. Eugeniu de Savoya nr.14, la pretul de 380.000 euro.
15. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.628/16.12.2013 prin care s-a aprobat inchirierea unui imobil cu destinatie comerciala situat in Parcul Copiilor „Ion Creanga” Timisoara.
16. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 204/04.04.2013 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directa printr-un contract de concesiune a unor bunuri catre SC „Administrarea Domeniului Public” S.A.
17. Proiect de hotarare privind modificarea concesionarului in Contractul de concesiune nr. 94/18.01.2005.
18. Proiect de hotarare privind transmiterea cu titlu gratuit a doua autovehicule, unul marca Ford Tranzit CL Seat si un autovehicul marca Renault Trafic in proprietatea Directiei Politia Locala Timisoara.
19. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii protocolului de cooperare dintre Municipiul Timisoara si Fundatia Eurolink – Casa Europei.
20. Proiect de hotarare privind privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.15/26.06.2012 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica , completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 54/24.07.2012.
21. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hale depozitare”, extravilan, Calea Sacalazului, Timisoara, parcela nr.Cad: A869/3/1.
22. Adresa nr. SC2014 – 001304/21.01.2014 a d-nei Cojocaru Maria privind facturarea individuala.
23. Adresa nr. SC2014 – 005423/04.03.2014 a d-lui Tokar Danut Marcel referitoare la Hotararea Consiliului Local nr. 146/2007 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuinte si functiuni complementare”, Freidorf parcela A1114, Timisoara.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.