Sedinta ordinara de decembrie la Consiliul Local

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 06.12.2013 16:54 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara se va reuni in şedinţa ordinara, in data de 10.12.2013, ora 15, in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Timisora din B-dul C.D. Loga nr.1.
Ordinea de zi a şedintei cuprinde:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al Sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 21.11.2013.
2. Proiect de hotarare privind conferirea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara domnului Horst Schwoon.
3. Proiect de hotarare privind conferirea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara domnului Mircea Oprita.
4. Proiect de hotarare privind mandatul consiliilor de administratie la societatile la care Consiliul Local al Municipiului Timisoara este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul in privinta salarizarii directorilor, personalului din subordine si membrilor Consiliilor de administratie.
5. Proiect de hotarare privind organizarea auditului public in unitatile subordonate, aflate in coordonare sau sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
6. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara, a terenului situat in str. Veronica Micle nr. 8, inscris in C.F. nr. 415370 Timisoara nr. cad. /topo 20018-20019, aferent imobilului cu destinatia de locuinta dobandit in baza Legii nr. 112/1995.
7. Proiect de hotarare privind trecerea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Vacarescu nr.29 din proprietatea privata a Statului Roman in domeniul public al Municipiului Timisoara.
8. Proiect de hotarare privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in administrarea Ministerului Apararii Nationale, a terenului inscris in C.F. nr. 414043 Timisoara, nr.cadastral 414043, in suprafata de 24.699 mp.
9. Proiect de hotarare privind dezlipirea suprafetei de 62530 mp din parcela cu nr.cad.A1979 inscrisa in CF nr.429861 Timisoara (CF vechi nr.135381)in vederea punerii in posesie cu suprafetele de teren aferente cotelor parti din "pasunea Mehala" , restituite in baza sentintelor si deciziilor civile.
10. Proiect de hotarare privind completarea si modificarea Hotararii Consiliului Local nr.65/26.02.2013 pentru aprobarea metodologiei privind inchirierea spatiilor temporar disponibile situate in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.
11. Proiect de hotarare privind inlocuirea Anexei 1 si completarea Anexei 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 485/24.09.2013 cu desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara si din partea Primarului Municipiului Timisoara in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si ale unitatilor de invatamant privat din Municipiul Timisoara, pentru anul scolar 2013-2014.
12. Proiect de hotarare privind inlocuirea unor reprezentanti ai Consiliului Local al Municipiului Timisoara in cadrul Adunarii generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Polul de Crestere Timisoara”.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea de catre Consiliului Local al Municipiului Timisoara a procedurii de incetare a Asocierii in participatiune privind exploatarea obiectivului „Incubator de afaceri si centru de transfer tehnologic in domeniul software Timisoara”
14. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timisoara si Clubul Sportiv Timisoara si acordarea contributiei financiare pentru sustinerea activitatii sportive pe anul 2013.
15. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucarilor de reabilitare a imobilului din str. Moise Nicoara nr.17 pentru extinderea activitatii Scolii Ortodoxe „Antim Ivireanul”.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au promovat examenul de atestare a calitatii de administrator de imobile.
17. Adresa nr.CT2013 – 5260/14.11.2013 a Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse privind pronuntarea asupra dreptului de preemtiune la instrainarea imobilului din Timisoara, B-dul M. Viteazu nr. 26.
18. Interpelarile consilierilor locali.
Proiectele de hotarare, cu exceptia punctelor de la nr 2 si 10 au fost initiate de primarul Municipiului Timisoara, Nicolae Robu.
Proiectul de hotarare inscris la pct. 2 a fost initiat de consilierul Herzog Bogdan Radu si proiectul de hotarare inscris la pct. 10 a fost initiat de consilierul Sandu Stefan Constantin.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.