Sedinta ordinara la Consiliul Local

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 25.11.2011 10:50 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timisoara - Consiliul Local al Municipiului Timişoara se va întruni în ŞEDINŢĂ ORDINARĂ, în data de 29.11.2011, de ora 15, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr. 1.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Aprobarea Procesului –Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 25.10.2011.
2. Interpelările consilierilor municipali.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timişoara la data de 30 septembrie 2011.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 171/31.05.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 241/11.11.2003 şi completat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 215/30.05.2006.
6. Proiect de hotărâre privind apartamentarea (unificarea ) imobilului situat în Timişoara, str. Leului nr.9, ap.14+15.
7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD nr. 1), situat în imobilul din str. 1 Decembrie, nr. 6, la preţul de 50.000 euro.
8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial 2, situat în imobilul din str. 1 Decembrie, nr.6, la preţul de 25.000 euro..
9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1, situat în imobilul din str. F. Mercy, nr.9, la preţul de 203.150 lei.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Chartei de Responsabilităţi Sociale Partajate pentru a lupta împotriva sărăciei şi pentru a asigura o viaţă demnă pentru toţi.
11. Proiect de hotărâre privind aderarea la Contractul de asociere nr. 100/20.07.2006 modificat prin Act adiţional nr.1/06.04.2009 încheiat între Municipiul Timişoara şi S.C. Fotbal Club Timişoara a S.C. Business & Logistic Management SRL
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 – privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în Municipiul Timişoara şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2008 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 165/10.05.2011 privind atribuirea către beneficiarii Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmaş de erou martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989, a unor parcele de teren de 500 mp de teren intravilan, pentru destinaţia de locuinţă.
14. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 – privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Complex rezidenţial TAGOR” – Str. Constructorilor – Albinelor F.N., Timişoara.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hală depozitare şi servicii, parc auto”, zona Freidorf, CF 424307 nr. top 647/2/1, CF 424335 nr. top 649/A/1/3/2, Timişoara.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu „Imobil birouri şi locuinţe de serviciu „, str. Silistra nr.10B, Timişoara.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu „Construire a doua casă pe teren, dezmembrare teren”, str. Cezar Boliac nr.20 Timişoara.
19. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 80.000 lei în vederea organizării de către Municipiul Timişoara a „Galei Sportului Timişorean”.
20. Raportul de avizare al Comisiei Locale de Ordine Publică, privind evoluţia organizatorică şi rezultatele obţinute în primele 9 luni ale anului 2011 de către Direcţia Poliţia Locală a Municipiului Timişoara.
21. Adresa nr. SC2011 – 025497/15.11.2011 a S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. privind recomandările din Raportul de audit public intern.
22. Adresa nr.SC2011 – 024765/07.11.2011 a Camerei de Conturi a Judeţului Timiş privind misiunea de „Audit financiar asupra contului anual de execuţie bugetară pentru anul 2010” la Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.(Materialul poate fi consultat la Serviciul Administraţie Locală)
23. Adresa nr. SC2011 – 025661/17.11.2011 a Camerei de Conturi a Judeţului Timiş cu privire la Procesul-verbal de Constatare nr. SC2011 – 023820/26.10.2011 încheiat în urma acţiunii de audit financiar asupra contului de execuţie şi a bilanţului contabil întocmite la 31.12.2010, efectuată la Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului
Timişoara. 

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.