Si gunoaiele se scumpesc in Timisoara

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 20.02.2014 14:08 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara va aproba, incepand cu data de 01.03.2014, actualizarea cu indicele preturilor de consum prevazut in buletinul Statistic de Preturi la capitolul SERVICII - la nivelul anului 2013, a tarifelor pentru prestarea activitatilor specifice serviciului de salubrizare.

Consiliul Local al Municipiului Timisoara a delegat in baza contractului de concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 activitatile specifice serviciului de salubrizare catre operatorul S.C. Retim Ecologic Service S.A.
Articolul 24, alineatul 3 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 a fost modificat prin Hotararea Consiliului Local nr.192/25.05.2010 in baza careia s-a incheiat Actul aditional nr.1/31.08.2010 ce prevede ca „actualizarea tarifelor se va realiza o singura data pe an incepand cu luna februarie 2011, la solicitarea fundamentata a concesionarului”.
La alineatul 4 al articolului mai sus mentionat se prevede ca: ” pentru noile tarife se va incheia un act aditional la contractul de concesiune”.
Prin adresa nr.2221/03.02.2014 inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr.RM2014-349/03.02.2014, operatorul de servicii publice de salubrizare SC Retim Ecologic Service SA, solicita actualizarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare, in functie de nivelul indicelui preturilor de consum prevazut in Buletinul Statistic de Preturi la capitolul SERVICII - la nivelul anului 2013 care este 103,19, conform comunicatului de presa nr.17/13.01.2014 a Institutului National de Statistica.

Operatorul de servicii publice de salubrizare solicita actualizarea tarifelor pentru urmatoarele lucrari de salubrizare: colectare, transport, depozitare si neutralizare deseuri menajere de la populatie cu pubela in comodat; colectare, transport, depozitare si neutralizare deseuri menajere si asimilabile de la institutii si agenti economici; maturat mecanic carosabil; maturat manual carosabil; intretinere curatenie stradala; ras manual la rigola; spalat manual trotuar platouri si zone pietonale; spalat mecanic carosabil; stropit carosabil; colectat, transportat si depozitat deseuri stradale; selectare, colectare, transport si depozitare a deseurilor voluminoase si nepericuloase-bunuri de uz casnic de folosinta indelungata si a deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari, reparatii si amenajari la cladiri, locuinte si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, cu exceptia materialelor electronice si electrocasnice; colectare, transport si depozitare resturi rezultate din reparatii si amenajari interioare; colectare, transport si depozitare
deseuri vegetale; colectare, transport si depozitare depuneri clandestine de deseuri; salubrizare manuala taluz Canal Bega; incarcat manual deseuri vegetale si depuneri ilegale; incarcat mecanic deseuri vegetale; incarcat mecanic depuneri ilegale si nivelat teren cu buldozerul.

Tarif actual fara TVA / Tarif nou fara TVA / Tarif nou cu TVA

1 Colectare, transport, depozitare si neutralizare deseuri menajere de la populatie cu pubela in comodat lei/pers./luna 8,21 / 8,78 / 10,50
2 Colectare, transport, depozitare si neutralizare deseuri menajere si asimilate de la institutii si agenti economici lei/mc 84,10 / 86,78 / /107,61
3 Maturat mecanic carosabil lei/1000 mp 10,10 / 10,42 / 12,92
4 Maturat manual carosabil lei/1000 mp 12,65 / 13,05 / 16,18
5 Intretinere curatenie stradala lei/1000 mp 6,17 / 6,37 / 7,90
6 Ras manual la rigola lei/1000 mp 235,86 / 243,38 / 301,79
7 Spalat manual trotuare, platouri si zone pietonale lei/1000 mp 89,12 / 91,96 / 114,03
8 Spalat mecanic carosabil lei/1000 mp 17,42 / 17,98 / 22,30
9 Stropit carosabil lei/1000 mp 2,50 / 2,58 / 3,20
10 Colectat, transportat si depozitat deseuri stradale lei/tona 107,35 / 110,77 / 137,35
11 Selectare, colectare, transport si depozitare a deseurilor voluminoase si nepericuloase-bunuri de uz casnic de folosinta indelungata si a deseurilor rezultate din activitati de c-tii si demolari; reparatii si amenajari la cladiri; locuinte si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, cu exceptia materialelor electronice si electrocasnice lei/mc 25,30 / 26,11 / 32,38
12 Colectare, transport si depozitare resturi materiale rezultate din reparatii si amenajari interioare lei/mc 8,43 / 8,70 / 10,79
13 Colectare, transport si depozitare deseuri vegetale lei/tona 118,41 / 122,19 / 151,52
14 Colectare, transport si depozitare depuneri clandestine de deseuri lei/tona 121,46 / 125,33 / 155,41
15 Salubrizare manuala taluz Canal Bega lei/1000mp 18,53 / 19,12 / 23,71
16 Incarcat manual deseuri vegetale si depuneri ilegale lei/tona 20,18 / 20,82 / 25,82
17 Incarcat mecanic deseuri vegetale lei/tona 11,83 / 12,21 / 15,14
18 Incarcat mecanic depuneri ilegale lei/tona 8,43 / 8,70 / 10,79
19 Nivelat teren cu buldozerul lei/ora 80,19 / 82,75 / 102,61

 
 
 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.