Stare economico-sociala, cetateni de onoare si Golgota la Consiliul Local

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 15.07.2014 17:28 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Membrii Consiliului Local  al municipiului Timisoara au fost convocaţi in şedinţa ordinara in data de 18.07.2014, de la ora 15, in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Timisoara din B-dul C.D. Loga nr.1.
Pe ordinea de zi figureaza:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al Sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 26.06.2014.
2. Analiza privind starea economico-sociala si de mediu a Municipiului Timisoara – 2014, cu nr. SC2014 – 16805/30.06.2014.
3. Proiect de hotarare privind conferirea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara domnului Eugen Dorcescu.
4. Proiect de hotarare privind conferirea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara domnului Paul Eugen Banciu .
5. Proiect de hotarare privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara.
6. Proiect de hotarare privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru Filarmonica „Banatul” Timisoara.
7. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara, in domeniul privat al Municipiului Timisoara, a terenului aferent imobilului cu destinatia de locuinta, situat in Timisoara, str. Viorelelor nr. 2/A.
8. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara, in domeniul privat al Municipiului Timisoara, a terenului aferent imobilului cu destinatia de locuinta, situat in Timisoara, str. Constantin cel Mare nr.20.
9. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara, a terenului situat in str. M. Kogalniceanu nr.12, inscris in C.F. nr. 404223 Timisoara nr. top. 4630/1 , in vederea concesionarii unei suprafete de teren necesare extinderii constructiilor proprietate personala.
10. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara, a terenului situat in bd. Dambovita nr.18, inscris in C.F. nr. 417726 Timisoara nr. top. 26673, aferent locuintei dobandite in baza Legii nr. 112/1995.
11. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara, a terenului situat in str. Lautarilor nr.3, inscris in C.F. nr.427435 Timisoara, nr.top. 7220, in vederea concesionarii unei suprafete de teren necesare extinderii constructiilor proprietate personala.
12. Proiect de hotarare privind darea in administrare a imobilului din Timisoara, str. I. Plavosin nr.21, catre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrare catre Regia Autonoma de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare pentru terenul liber de constructii aferent imobilului cu destinatia de locuinta dobandit in baza Legii nr. 112/1995, situat in Timisoara, str. Bujorilor nr.11, ap.2.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare pentru terenul liber de constructii aferent imobilului cu destinatia de locuinta dobandit in baza Legii nr.112/1995, situat in Timisoara, str. Drubeta nr.46.
16. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 286/2014 privind aprobarea demararii procedurilor de unificare a cate doua apartamente cu 1 camera situate la et.I din Str. Polona nr. 19, pentru obtinerea unor apartamente cu 2 camere.
17. Proiect de hotarare privind dezlipire parcela cu nr. Top 420077 (nr.top.vechi 173/1/1/1/1/1/1), teren in Parcul Civic, inscris in CF nr. 420077 Timisoara.
18. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de apartamentare a imobilului situat in Timisoara, str. I. Vacarescu nr.32/a.
19. Proiect de hotarare privind inchirierea imobilului situat in Timisoara, str. Martir Leontina Binciu nr. 5, fosta str. Ocsko Terezia fosta str. Narciselor in care se desfasoara activitatea Gradinitei cu program prelungit nr. 19 si a Cresei nr. 6.
20. Proiect de hotarare privind aprobarea cotei-parti ce revine Municipiului Timisoara, in calitate de proprietar, din veniturile realizate prin inchirierea stalpilor pentru servicii de publicitate aflati in administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara.
21. Proiect de hotarare privind anularea atribuirii in proprietatea d-lui Popescu Stelian – beneficiar al Legii nr.44/1994 (privind veteranii de razboi si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi) a parcelei cu nr. Topo 19801/17/1/9 in suprafata de 500 mp, inscrisa in CF nr. 436742 Timisoara.
22. Proiect de hotarare privind repartizarea ap.41 din str. Miloia bl. B1 sc.A.
23. Proiect de hotarare privind repartizarea ap.39 din str. Miloia bl. B1 sc.A.
24. Proiect de hotarare privind preluarea si asigurarea pazei si protectiei obiectivului "Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate", situat in Timisoara pe str. Ioan Plavosin nr.21, apartinand Municipiului Timisoara, de catre personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Paza Obiective a Directiei Politiei Locale Timisoara.
25. Proiect de hotarare privind constituirea Consiliului de Administratie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.
26. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 192/15.04.2014 privind participarea Cantinei de Ajutor Social Timisoara la „Programul de stimulare a Innoirii Parcului Auto National – 2014” in vederea achizitionarii unui autovehicul prin acest program.
27. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararea Consiliului Local nr. 318/30.05.2013- pentru aprobarea cererii de finantare numarul 3 si a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte din municipiul Timisoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/luna".
28. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 319/30.05.2013 pentru aprobarea cererii de finantare numarul 4 si a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte din municipiul Timisoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/luna".
29. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investitia „Deviere canale de desecare in Parcul Industrial Freidorf”.
30. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Hala prestari servicii si depozitare”, str. Stefan Procopiu nr.4, Timisoara.
31. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de restaurare a picturii murale a Bisericii Ortodoxe Romane Timisoara Freidorf.
32. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local in vederea realizarii lucrarilor de renovare a lacasului de cult a Bisericii Crestine Baptiste Golgota din Timisoara.
33. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii din bugetul local pentru manifestarile sportive cu ocazia „Zilei Timisoarei” editia 2014.
34. Adresa nr. SC2014 -15854/26.06.2014 a Serviciului Juridic referitoare la raspunsul Consiliului Superior al Magistraturii la sesizarea facuta d-nei judecator NEDA RALUCA pentru hotararea judecatoreasca pronuntata in dosarul nr. 6831.1/30/2007 al Tribunalului Timis.
35. Adresa nr. SC2014- 016493/25.06.2014 a Universitatii de Vest din Timisoara prin care inainteaza Consiliului Local « Scenariul 2020 Municipiul Timisoara – perspectiva energetica si de mediu, cu 10 masuri sustinute pe 2 paliere ».
36. Raportul de activitate pe anul 2013 al domnului Vesa Vasile Teodor – consilier local , inregistrat cu nr. SC2014 – 16611/26.06.2014.
37. Raportul de activitate pe anul 2013 al domnului Dimeca Radu - consilier local, inregistrat cu nr. SC2014 – 016616/26.06.2014.
38. Interpelarile consilierilor locali.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.